Sager om dødsbobehandling

Som arvinger kan I vælge at få hjælp til dødsbobehandlingen uanset skifteform.

Alt efter jeres konkrete ønsker og behov, bistår vi med alt i behandlingen af dødsboet, herunder fastlæggelse af hvordan boet skal skiftes, fortolkning af eventuelt testamente, håndtering af ydede gaver og lån, klarlægning af eventuelle arveforskud, realisation af fast ejendom, håndtering af eventuel virksomhed, klarlægning af eventuelle arveafkald, mortifikation af ejerpantebreve og udredning af arv.

I forbindelse med skiftet står vi for udarbejdelse af åbningsstatus og boopgørelse, og vi sikrer, at Skifterettens tidsfrister overholdes.

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i dødsbobehandling. For os er integritet, stabilitet og forudsigelighed en mærkesag, og vi sætter en ære i at vejlede arvinger bedst muligt i forbindelse med skiftet.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine ønsker/behov på tlf. 45 23 00 20.

Udover den indledende telefoniske drøftelse, afregner vi som udgangspunkt efter anvendt tid med en timepris på DKK 2.500 inkl. moms.


Hvad skal en samejeaftale indeholde?

Når du ejer noget i fællesskab med andre, kan det være en god idé at oprette en samejeaftale (også kaldet ...»

Virksomhedsejer og fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er et dokument, som sikrer, at dine nærmeste kan hjælpe med at varetage dine interesser, ...»

a conto

A conto  Udbetaling på forhånd - f.eks. a conto udlodning af arv...»

Vidnetestamente

Vidnetestamente er et testamente, som underskrives foran to uvildige vidner. Vidnerne bekræfter ved egen ...»

Anmeldelse af restkrav i dødsbo - kontrakt om køb af bil

HØJESTERETS DOMafsagt fredag den 17. januar 2020Sag BS‐39568/2019‐HJR(1. afdeling)Boet efter A(advokat ...»

Behandling af bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 ABogC(advokat Johan Hartmann Stæger ...»

Vi er medlemmer af