Sager om dødsbobehandling

Som arving i et dødsbo, kan du vælge at få hjælp til dødsbobehandlingen - uanset skifteform.

At benytte en advokat under en bobehandling, kan være en god ide - både for at sikre, at boet bliver håndteret korrekt, eller for at sikre, at man som arving har sin egen repræsentant i et bobestyrer bo. 

Arvingrepræsentant

I bobestyrer boer, repræsenterer bobestyrer dødsboet - og skal varetaget boets interesser.

En bobestyrer vil sædvanligvis altid følge arvingernes ønsker, men det kan ske, at arvingerne har modstridende interesser og i disse situationer, skal bobestyrer alene varetage boets interesser. Her kan der være en god ide, at arvingerne har deres egen repræsentant, til at varetage arvingens 

En arvingrepræsentant bistå blandt andet som rådgivning og håndtering af kommunikationen med bobestyrer og de andre arvinger, og kan ligeledes være din rådgiver i arvingtvister. 

 

Bobehandling

Mange privatskiftende arvinger vil gerne selv står for den praktiske del af bobehandlingen, men ønsker, for at sikre at de overholder de tidsfrister der er i et dødsbo og for at sikre, at der bliver udarbejdet de rette dokumenter og opgørelser, gerne have bistand hertil fra en advokat. 

Om advokatens rolle er at forestå hele bobehandlingen og være boets kontaktperson, eller om det er som praktiske hjælpende hånd til rådgivning undervejs og eventuelt blot udarbejde de nødvendige dokumenter, er helt op til arvingerne.  

Alt efter jeres konkrete behov og hvad vi aftaler kan PrivatretsAdvokaterne bistå med alle nødvendige skridt i behandlingen af dødsboet.

Det kan bland andet omfatte  fastlæggelse af, hvordan boet skal skiftes, fortolkning af eventuelt testamentariske dispositioner, håndtering af ydede gaver og lån, klarlægning af eventuelle arveforskud, håndtering af boets fast ejendom, håndtering af afdødes eventuelle virksomhed, klarlægning af eventuelle arveafkald, mortifikation af ejerpantebreve, udredning af arv og meget mere.

I forbindelse med skiftet, sørger vi for udarbejdelse af åbningsstatus og boopgørelse, og vi sikrer, at Skifterettens tidsfrister overholdes.

 

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i dødsbobehandling. For os er integritet, stabilitet og forudsigelighed en mærkesag, og vi sætter en ære i at vejlede arvinger bedst muligt i forbindelse med skiftet.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine ønsker/behov på tlf. 45 23 00 20.

Udover den indledende telefoniske drøftelse, afregner vi som udgangspunkt efter anvendt tid med almindelig timesats.


Mortifikation - vigtige frister i 2024.

Skal du have mortificeret et ejerpantebrev, skal du være opmærksom på at der er visse frister, der følger ...»

Nye takster for gave og arv - 2024

Nye takster med årsskiftet       Ved hvert årsskifte bliver takster og beløbsgrænser reguleret. Beløbsgrænserne ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Anmeldelse af restkrav i dødsbo - kontrakt om køb af bil

HØJESTERETS DOMafsagt fredag den 17. januar 2020Sag BS‐39568/2019‐HJR(1. afdeling)Boet efter A(advokat ...»

Vi er medlemmer af