Arv og boafgift som samlevende

Som samlevende arver man ikke hinanden automatisk. Det vil sige, at det kræver oprettelse af et testamente, hvis I som samlevende ønsker at sikre, at I arver hinanden. Der opnås ikke automatisk arveret, uanset om I har børn sammen eller ej, og uanset hvor længe I har boet sammen.

Det kan være særligt vigtigt at oprette et testamente som samlevende, hvis I børn sammen eller hver for sig. Hvis I ikke har et testamente, og vil det være førstafdødes børn, som arver den af jer, der måtte gå bort først – og det kan have stor betydning for den længstlevendes mulighed for f.eks. at blive boende i et fælles hus, når førstafdøde er gået bort.

Hvis I som samlevende ønsker at sikre hinanden, kan I oprette et udvidet samlevertestamente, hvis I opfylder betingelserne herfor. Et udvidet samlevertestamente giver mulighed for, at man som samlevende kan arve hinanden, som hvis man var gift. Betingelserne for at oprette et udvidet samlevertestamente er, at I juridisk set skal kunne indgå ægteskab – det vil f.eks. sige at ingen af jer må være gift med en anden. Derudover skal I have haft fælles bopæl i mindst 2 år og have/have haft/vente fælles barn eller børn.

Hvis I ikke opfylder betingelserne for at oprette et udvidet samlevertestamente, kan I oprette et gensidigt testamente, hvor I tilgodeser hinanden mest muligt.

Hvis I som samlevende har indsat hinanden som arvinger i et testamente, er det vigtigt at huske på, at den længstlevende af jer skal betale boafgift af arven efter førstafdøde – i modsætning til ægtefæller, som arver hinanden uden at betale boafgift.

For samlevende, der har boet sammen i mere end 2 år eller som har/har haft/venter fælles barn eller børn, er boafgiften 15 % af arven. For samlevende, der ikke har boet sammen i mindst 2 år og ikke har/har haft/venter fælles barn eller børn, betales der en tillægsboafgift på 25 % udover de 15 % i boafgift – det vil sige, at bo- og tillægsboafgiften til sammen udgør 36,25 % af arven.

---oooOooo---

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i rådgivning af ugifte samlevende, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse vedrørende mulighederne for at sikre din samlever ved testamente.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Arv og Gave - satser og beløbsgrænser fra 2018 - 2023

  Gaveafgift Ægefæller betaler ikke gaveafgift af gaver ægtefællerne imellem.  Børn og samlever kan ...»

Indsættelse af velgørende organisation i testamente (30 %-reglen)

Hvis du ønsker at tilgodese en velgørende organisation i dit testamente, kan du overveje at gøre brug ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Suppleringsarv

Suppleringsarv Når en ægtefælle dør, har den anden ægtefælle som udgangspunkt altid ret til tvangsarv. ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Skattemyndighederne skulle ikke respektere af værdiansættelse med grundlag i seneste off. vurdering og "15%'s-reglen"

HØJESTERETS KENDELSE afsagt den 18. oktober 2022 Sag 27777/2021     Boet efter A (adv. Svend Erik ...»

Vi er medlemmer af