Arv og boafgift som samlevende

Som samlevende arver man ikke hinanden automatisk. Det vil sige, at det kræver oprettelse af et testamente, hvis I som samlevende ønsker at sikre, at I arver hinanden. Der opnås ikke automatisk arveret, uanset om I har børn sammen eller ej, og uanset hvor længe I har boet sammen.

Det kan være særligt vigtigt at oprette et testamente som samlevende, hvis I børn sammen eller hver for sig. Hvis I ikke har et testamente, og vil det være førstafdødes børn, som arver den af jer, der måtte gå bort først – og det kan have stor betydning for den længstlevendes mulighed for f.eks. at blive boende i et fælles hus, når førstafdøde er gået bort.

Hvis I som samlevende ønsker at sikre hinanden, kan I oprette et udvidet samlevertestamente, hvis I opfylder betingelserne herfor. Et udvidet samlevertestamente giver mulighed for, at man som samlevende kan arve hinanden, som hvis man var gift. Betingelserne for at oprette et udvidet samlevertestamente er, at I juridisk set skal kunne indgå ægteskab – det vil f.eks. sige at ingen af jer må være gift med en anden. Derudover skal I have haft fælles bopæl i mindst 2 år og have/have haft/vente fælles barn eller børn.

Hvis I ikke opfylder betingelserne for at oprette et udvidet samlevertestamente, kan I oprette et gensidigt testamente, hvor I tilgodeser hinanden mest muligt.

Hvis I som samlevende har indsat hinanden som arvinger i et testamente, er det vigtigt at huske på, at den længstlevende af jer skal betale boafgift af arven efter førstafdøde – i modsætning til ægtefæller, som arver hinanden uden at betale boafgift.

For samlevende, der har boet sammen i mere end 2 år eller som har/har haft/venter fælles barn eller børn, er boafgiften 15 % af arven. For samlevende, der ikke har boet sammen i mindst 2 år og ikke har/har haft/venter fælles barn eller børn, betales der en tillægsboafgift på 25 % udover de 15 % i boafgift – det vil sige, at bo- og tillægsboafgiften til sammen udgør 36,25 % af arven.

---oooOooo---

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i rådgivning af ugifte samlevende, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse vedrørende mulighederne for at sikre din samlever ved testamente.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Nye takster for gave og arv - 2024

Nye takster med årsskiftet       Ved hvert årsskifte bliver takster og beløbsgrænser reguleret. Beløbsgrænserne ...»

Gave eller dødslejegave?

Når en person dør, skal boet efter den afdøde gøres op og arven efter afdøde skal deles til arvingerne. Afdødes ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Suppleringsarv

Suppleringsarv Når en ægtefælle dør, har den anden ægtefælle som udgangspunkt altid ret til tvangsarv. ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af