Dødsbobehandling

Dødsbobehandling

Læs mere
Typer af særeje

Typer af særeje

Læs mere
Mortifikation af ejerpantebreve

Mortifikation af ejerpantebreve

Læs mere
Ejendomshandler

Ejendomshandler

Læs mere
Forrige
Næste

Advokatens rolle ved testamenter

Et testamente er et juridisk dokument, hvori man som arvelader kan bestemme helt eller delvist over, hvad der skal ske med ens formue, når man er død.

Arvelovens regler regulerer i hvor stor grad, man kan bestemme over sin formue. Hvor stor en del man kan bestemme over – den såkaldte friarv – afhænger blandt andet af, om man er gift og har børn.

Ønsker man selv at bestemme over friarven, skal man udarbejde et testamente. Der findes tre former for testamenter: et notartestamente, et vidnetestamente og et nødtestamente.

Et notartestamente bliver underskrevet og vedkendt ved skifterettens notar. Notaren sikrer sig, at man forstår, hvad man er ved at skrive under på, samt at man har den fornødne åndsfriskhed til at kunne skrive under på så vigtigt et dokument. Derudover gemmer notaren en kopi af testamentet, og når man dør, modtager skifteretten automatisk en kopi af testamentet. På denne måde sikrer man sig, at testamentet altid kommer frem.

Et vidnetestamente er et testamente, der bliver underskrevet foran et par vidner. Det er her vidnernes opgave at sikre sig og kunne bekræfte, at testator var i stand til at underskrive testamentet. Et vidnetestamente bliver ikke registreret eller opbevaret et officielt sted, og risikoen for, at det forsvinder eller er bortkommet, når testator er død, er derfor til stede i højere grad.

Endelig er der nødtestamentet, som ikke er underlagt de samme formelle krav, som de to andre testamentsdokumenter, da der er tale om en disposition, som oprettes i en nødsituation. Et nødtestamente bortfalder 3 måneder efter, at testator ville være i stand til at have oprettet et notar-/eller vidnetestamente i stedet.

Der stilles som nævnt visse krav til et testamente, ligesom der er særlige regler for, hvor stor en del af ens formue, man kan bestemme over. Uanset om man selv ønsker at lave sit eget testamente, eventuelt via en webskabelon eller ved selv at formulere det hele, så er det altid en god ide at drøfte mulighederne og reglerne med en advokat.

Med en advokat som rådgiver vil du få et overblik over de arveretlige regler og muligheder, advokaten vil sørge for, at alle scenarier og sten bliver vendt og overvejet, ligesom en advokat sikrer, at testamentet er skræddersyet dine ønsker og behov og kan vejlede omkring mulighederne for båndlæggelse, særejebestemmelse og afgiftsreglerne.

Når testamentet er gennemarbejdet, sørger advokaten for, at du modtager det originale testamente med en enslydende genpart til underskrift hos notaren, ligesom du får en vejledning i, hvordan testamentet underskrives hos notaren eller for vidner.

oooOooo


Et testamente er et vigtigt dokument og en disposition, der bør overvejes grundigt og med kyndig rådgivning. Hos PrivatretsAdvokaterne har vi speciale indenfor familieretten og arveretten.

Vi kan derfor hjælpe dig med at rådgive dig eller jer om de arveretlige og testamentariske dispositioner I har. Vi bistår dig undervejs i hele processen.

Du er velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine behov og muligheder. Prisen for et testamente kan variere meget og afhænger primært af, hvilke løsninger og forløbet bag.

Vi afregner som udgangspunkt efter anvendt tid til sædvanlig timetakst.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Nye takster for gave og arv - 2024

Nye takster med årsskiftet       Ved hvert årsskifte bliver takster og beløbsgrænser reguleret. Beløbsgrænserne ...»

Gave eller dødslejegave?

Når en person dør, skal boet efter den afdøde gøres op og arven efter afdøde skal deles til arvingerne. Afdødes ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Suppleringsarv

Suppleringsarv Når en ægtefælle dør, har den anden ægtefælle som udgangspunkt altid ret til tvangsarv. ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af