Privat skifte

Privat skifte kan vælges, såfremt man kender til alle arvingerne og er enige om, hvordan boet skal deles. Arvingerne skal være enige om, at der skal være tale om et privat skifte.

Et privat skifte behøver ikke blive behandlet af en autoriseret bobestyrer, eller en person, som kunne være udpeget i afdødes testamente. Boet kan skiftes af arvingerne selv. I mange tilfælde vælger arvingerne at tage kontakt til en advokat, som vil kunne bistå dem med opgaven.    

Ved privat skifte er det vigtigt, at tidsfrister overholdes, da skifteretten ellers kan bestemme, at boet skal overgå til et bobestyrerbo.

Betingelser
 • Mindst en af arvingerne skal være myndig og solvent, der skal indleveres en tro og love erklæring til skifteretten
 • Boets aktiver må formodes større end boets passiver
 • Afdøde må ikke have ønsket anden skifteform i et testamente
 • Arvinger skal angive en person, hvem til der kan ske henvendelse til vedrørende boet

Udbakningsreglen

Finder man undervejs ud af, at boet er insolvent, så kan man gøre brug af udbakningsreglen. Arvingerne kan vælge at frigøre sig fra afdødes hæftelser, dog mod at de ikke kommer til at arve efter afdøde.

Hvad er processen og prisen
 1. Arvingerne skal sørge for at proklama bliver indrykket i Statstidende.
 2. Anmodning, solvenserklæring, indrykket proklamablanket og evt. skiftefuldmagter indsendes til skifteretten. Skifteretten vil herefter udstede en skifteretsattest og bobehandling kan påbegyndes.
 3. Der skal betales en retsafgift på kr. 2.500 til skifteretten. Skulle det senere vise sig, at boets formue overstiger kr. 1.000.000, skal boet yderligere betale kr. 6.500 i retsafgift. 
 4. Der skal laves en åbningsstatus og en boopgørelse.
 5. Kreditorerne skal betales og der skal holdes kontakt til SKAT - boet kan være skattepligtigt, hvis boets størrelse overstiger kr. 2.839.100 (2018).
 6. Aktiver skal sælges eller overdrages, f.eks. afdødes ejendom.
 7. Der skal betales boafgift (evt. dødsboskat).
 8. Arven skal deles.

Vi kan bistå jer med bobehandlingen og hjælpe med ovennævnte. I skal blot give os en skiftefuldmagt, hvorefter vi vil sørge for alt det praktiske. Vores timepris er mellem kr. 1.750 og 2.250 inkl. moms - alt afhæning af hvilken medarbejder, som påtager sig opgaven.

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter indenfor arv og behandling af dødsboer. Derudover rådgiver vi omkring generationsskifter og arveplanlægning. Du er velkommen til at kontakte os på telefon 45 23 00 20 for en snak om dine muligheder og skulle du derefter have behov for yderligere bistand, hjælper vi dig gerne.

Vi afregner som udgangspunkt efter anvendt tid, med en timepris på kr. 2.500 inkl. moms.


Skifteværge

Når en umyndig person bliver arving i et dødsbo, skal personen have en værge til at varetage sine interesser ...»

Hvem skal have pensionen udbetalt, når du dør?

I de fleste pensioner og livsforsikringer er det den nærmeste pårørende, der får en afdød persons pension ...»

Adoptivbarn

ADOPTIVBARN Barn, som er blevet adopteret ved adoptionsbevilling....»

Adoption

ADOPTION Slægtsskab, som etableres ved adoptionsbevilling. ...»

Anmeldelse af restkrav i dødsbo - kontrakt om køb af bil

HØJESTERETS DOMafsagt fredag den 17. januar 2020Sag BS‐39568/2019‐HJR(1. afdeling)Boet efter A(advokat ...»

Behandling af bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 ABogC(advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af