Forrige
Næste

Privat skifte

Privat skifte kan vælges, hvis boet er solvent, man kender til alle arvingerne og er enige om, hvordan boet skal deles. Arvingerne skal være enige om, at der skal være tale om et privat skifte og enige om alle beslutninger undervejs boets behandling.

Et privat skifte kan behandles af arvingerne selv. I mange tilfælde vælger arvingerne at få bistand fra en advokat, til at bistå dem med bobehandlingen.

I behandlingen af et privat skifte, skal der udarbejdes en åbningsstatus, boets aktiver og passiver skal håndteres, der skal afvikles gæld overfor boets kreditorer, eventuelt salg eller udlæg af afdødes ejendom og værdipapirer. Når boet er endeligt afsluttet udarbejdes boopgørelsen.

Åbningstatus er en opgørelse over boets aktiver og passiver pr. dødsdagen. 

En boopgørelse er det afsluttende regnskab over boets formue og bevægelserne fra dødsdagen til og med skæringsdagen. 

 

Ved privat skifte er det vigtigt, at tidsfrister overholdes, da skifteretten ellers kan bestemme, at boet skal overgå til et bobestyrerbo.

Et privat skifte skal være afsluttet senest et år fra dødsdagen. Det vil sige, at skæringsdagen senest skal ligge pr. dødsdagen. Derefter har arvingerne 3 måneder til at udarbejde og fremsende boopgørelsen til skifteretten. 

Åbningsstatus og boopgørelsen skal fremsendes til skifteretten. Skifteretten sender opgørelserne videre til Skatteforvaltningen. Skifteretten og Skatteforvaltningen har 3 måneder til godkendelse af opgørelserne.   

Retsafgiften ved et privat skifte er DKK 1.500 ved boets udlevering. Viser det sig ved boets afslutning, at boets aktiver er højere end DKK 1.500.000, betales der en yderligere retsafgift på DKK 9.000.

Betingelser for et privat skifte
 • Mindst en af arvingerne skal være myndig og solvent, der skal indleveres en tro og love erklæring til skifteretten
 • Boets aktiver må formodes større end boets passiver
 • Afdøde må ikke have ønsket anden skifteform i et testamente
 • Arvinger skal angive en person, hvem til der kan ske henvendelse til vedrørende boet (boets kontaktperson)

 

Er en arving bosat i udlandet, skal arvingen enten give fuldmagt til en af de andre arvinger eller stille sikkerhed overfor retten for betaling af samtlige bo- og tillægsboafgifter. 

Udbakningsreglen

Finder man undervejs ud af, at boet er insolvent, så kan man gøre brug af udbakningsreglen - hvor boet "afleveres" til skifteretten.

Arvingerne kan vælge at frigøre sig fra afdødes hæftelser, dog mod at de ikke kommer til at arve efter afdøde.

Hvad er processen og prisen
 1. Anmodning, solvenserklæring og skiftefuldmagter udfyldes og Skifteretten anmodes om boets udlevering til privat skifte.
 2. Der skal betales en retsafgift på kr. 2.500 til skifteretten. Skulle det senere vise sig, at boets formue overstiger DKK 1.000.000, skal boet yderligere betale DKK 6.500 i retsafgift.
 3. Når skifteretten udlevere boet til privat skifte, udsteder skifteretten skifteretsattest og sørger for indrykning i Statstidende. Behandling af dødsboet begynder.
 4. Proklamafristen udløber 8 uger efter offentgørelse i Statstidende. 
 5. Der skal laves en åbningsstatus, som sendes til skifteretten og skat.
 6. Kreditorerne skal betales.  
 7. Aktiver skal sælges eller overdrages, f.eks. afdødes ejendom.
 8. Er boet skattepligtigt, skal der udarbejdes boselvangivelse og beregnes boskat (revisor)
 9. Boopgørelse udarbejdes
 10. Der skal betales boafgift (evt. dødsboskat). Bundfradrag ved beregning af boopgørelse - DKK 301.900 i 2020 (DKK 295.300 i 2019 - DKK 2.839.100 i 2018).
 11. Når boopgørelsen er godkendt af skifteretten og skat, fordeles arven og boet er afsluttet.

Hos PrivatretsAdvokaterne har vi stor erfaring med bobehandling og vi bistår gerne med håndtering af boet. For at vi kan hjælp med bobehandlingen skal vi have en skiftefuldmagt, hvorefter vi sørger for alt det praktiske i boets behandling.

Vi afregner efter anvendt tid, med en timepris af DKK 2.500 inkl. moms. 

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter indenfor arv og behandling af dødsboer, herunder behandling af privat skifte.

Derudover rådgiver vi omkring generationsskifter og arveplanlægning. Du er velkommen til at kontakte os på telefon 45 23 00 20 for en snak om dine muligheder og skulle du derefter have behov for yderligere bistand, hjælper vi dig gerne.

 


Bør du give samtykke til uskiftet bo?

I disse tider hvor mange familier består af ”dine, mine og vores børn”, vil der for mange børn opstå ...»

Hvad er vigtigt at huske som samlevende?

Flere og flere par vælger at leve sammen uden at blive gift. Mange par har samtidigt den opfattelse, ...»

Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagt Fremtidsfuldmagten er en fuldmagt, som først træder i kraft den dag, personen ikke længere ...»

Arveafkald

Arveafkald Arveafkald er, når en arving fraskriver sig retten til at arve, uanset om det sker før (afkald ...»

Højesteretsdom - dødsboers skattepligt og frivillig indbetaling af skat/afgift af gave givet i levende lige var ikke del af boets aktiver

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 26. januar 2021Sag BS-6939/2020-HJR(1. afdeling)Skatteministeriet(advokat ...»

Anmeldelse af restkrav i dødsbo - kontrakt om køb af bil

HØJESTERETS DOMafsagt fredag den 17. januar 2020Sag BS‐39568/2019‐HJR(1. afdeling)Boet efter A(advokat ...»

Vi er medlemmer af