Privat skifte

Privat skifte kan vælges, såfremt man kender til alle arvingerne og er enige om, hvordan boet skal deles. Arvingerne skal være enige om, at der skal være tale om et privat skifte.

Et privat skifte behøver ikke blive behandlet af en autoriseret bobestyrer, eller en person, som kunne være udpeget i afdødes testamente. Boet kan skiftes af arvingerne selv. I mange tilfælde vælger arvingerne at tage kontakt til en advokat, som vil kunne bistå dem med opgaven.    

Ved privat skifte er det vigtigt, at tidsfrister overholdes, da skifteretten ellers kan bestemme, at boet skal overgå til et bobestyrerbo.

Betingelser
 • Mindst en af arvingerne skal være myndig og solvent, der skal indleveres en tro og love erklæring til skifteretten
 • Boets aktiver må formodes større end boets passiver
 • Afdøde må ikke have ønsket anden skifteform i et testamente
 • Arvinger skal angive en person, hvem til der kan ske henvendelse til vedrørende boet

Udbakningsreglen

Finder man undervejs ud af, at boet er insolvent, så kan man gøre brug af udbakningsreglen. Arvingerne kan vælge at frigøre sig fra afdødes hæftelser, dog mod at de ikke kommer til at arve efter afdøde.

Hvad er processen og prisen
 1. Arvingerne skal sørge for at proklama bliver indrykket i Statstidende.
 2. Anmodning, solvenserklæring, indrykket proklamablanket og evt. skiftefuldmagter indsendes til skifteretten. Skifteretten vil herefter udstede en skifteretsattest og bobehandling kan påbegyndes.
 3. Der skal betales en retsafgift på kr. 2.500 til skifteretten. Skulle det senere vise sig, at boets formue overstiger kr. 1.000.000, skal boet yderligere betale kr. 6.500 i retsafgift. 
 4. Der skal laves en åbningsstatus og en boopgørelse.
 5. Kreditorerne skal betales og der skal holdes kontakt til SKAT - boet kan være skattepligtigt, hvis boets størrelse overstiger kr. 2.839.100 (2018).
 6. Aktiver skal sælges eller overdrages, f.eks. afdødes ejendom.
 7. Der skal betales boafgift (evt. dødsboskat).
 8. Arven skal deles.

Vi kan bistå jer med bobehandlingen og hjælpe med ovennævnte. I skal blot give os en skiftefuldmagt, hvorefter vi vil sørge for alt det praktiske. Vores timepris er mellem kr. 1.750 og 2.250 inkl. moms - alt afhæning af hvilken medarbejder, som påtager sig opgaven.

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i dødsbobehandling, og I er derfor altid velkomne til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til bobehandling.


Hvem arver mig

Arveloven regulerer som udgangspunkt, hvem der skal arve en afdød person. Hvis man har børn og/eller ...»

Hvordan skal boet skiftes?

Når en person afgår ved døden, skal afdødes formue opgøres. Såfremt formuen er positiv, skal der ske ...»

Generationsskifte

Generatonsskifte af en virksomhed bør altid planlægges i god tid. Skal virksomheden videreføres af næste ...»

Retsafgift i dødsboer

Afhængig af hvilken skifteform et dødsbo udleveres til, skal der altid svares retsafgift ved udleveringen;      Retsafgift  Tillæg, ...»

Indestående på konto indgår ikke i fællesboskiftet

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. januar 2018 Sag 125/2017(2. afdeling) A(advokat N)modB(advokat ...»

Testamente mellem ikke-samboede ægtefæller, som ikke skulle arve hinanden, gyldigt

  D O M Afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )