Suppleringsarv

Når en ægtefælle dør, har den anden ægtefælle som udgangspunkt altid ret til tvangsarv. Tvangsarven er som udgangspunk 1/4 af arven efter afdøde.

Ægtefællens tvangsarv udgør som minimum halvdelen af arvebeholdningen, idet afdødes livsarvinger (børn og børnebørn) deler den resterende halvdel af tvangsarven. 

Der er i arvereglerne indsat en yderligere tilsikring af den længstlevende ægtefælle. Hvorefter den længstlevende ægtefælle har ret til at udtage ialt minimum DKK 870.000 (2024-niveau) af eget bos- og arvelod, inkl. eget fuldstændige særeje.

Dette er en beskyttelsesregel, der gælder ægtefæller og en længstlevende samlever, hvis de ugifte samlevende har oprettet et udvidet samlevertestamente.


Nye takster for gave og arv - 2024

Nye takster med årsskiftet       Ved hvert årsskifte bliver takster og beløbsgrænser reguleret. Beløbsgrænserne ...»

Gave eller dødslejegave?

Når en person dør, skal boet efter den afdøde gøres op og arven efter afdøde skal deles til arvingerne. Afdødes ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Suppleringsarv

Suppleringsarv Når en ægtefælle dør, har den anden ægtefælle som udgangspunkt altid ret til tvangsarv. ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af