Når en ægtefælle dør, har den anden ægtefælle som udgangspunkt altid ret til tvangsarv. Tvangsarven er som udgangspunk 1/4 af arven efter afdøde.

Ægtefællens tvangsarv udgør som minimum halvdelen af arvebeholdningen, idet afdødes livsarvinger (børn og børnebørn) deler den resterende halvdel af tvangsarven. 

Der er i arvereglerne indsat en yderligere tilsikring af den længstlevende ægtefælle. Hvorefter den længstlevende ægtefælle har ret til at udtage ialt minimum DKK 820.000 (2022-niveau) af eget bos- og arvelod, inkl. eget fuldstændige særeje.

Dette er en beskyttelsesregel, der gælder ægtefæller og en længstlevende samlever, hvis de ugifte samlevende har oprettet et udvidet samlevertestamente.


Ny skifteportal til november 2022 for dødsboer

Pr. 15. november 2022 indføres en ny skifteportal i de danske skifteretter. Den nye skifteportal er en ...»

Ægtefælleskifte: separation/skilsmisse, bodeling og hvor skal barnet bo.

Et ægtefælleskifte er betegnelsen af, når et ægteskab sluttes og de fælles berøringsflader, ægtefællerne ...»

Suppleringsarv

Når en ægtefælle dør, har den anden ægtefælle som udgangspunkt altid ret til tvangsarv. Tvangsarven er ...»

Fortsættelse af bopælsforældreskab og bopæl i Sverige

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 15. september 2021 Sagen er behandlet for lukkede døre. Det er forbudt ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af