Køb af hus

Når man køber hus, kræver det grundig overvejelse, da der er en masse forhold, der skal tages højde for. Et huskøb er typisk den største investering, man kommer til at foretage. Derudover kan der ofte være en masse faldgruber, som køber skal være opmærksom på. Har man derfor ikke gennemgået handlen ordenligt, kan det have store økonomiske konsekvenser i fremtiden.

Ved en ejendomshandel er det typisk en mægler, som overdrager underskreven købsaftale og diverse bilag til køber på vegne af sælger. Køber skal herefter gennemgå dokumenterne, og oftest sker dette med hjælp fra en advokat. Det er vigtigt som køber at huske, at en ejendomsmægler er sælgers rådgiver.

Advokatforbehold

Det anbefales altid, at der indsættes et advokatforbehold i købsaftalen. Dette vil oftest også være tilfældet, hvis der har været en ejendomsmægler med ind over. Når der er indført et advokatforbehold i købsaftalen sikrer det, at køb af den pågældende ejendom ikke er endelig inden advokaten har godkendt handlen. Såfremt advokaten ikke kan godkende handlen grundet dårlige vilkår eller omstændigheder, så kan køber træde tilbage fra aftalen uden omkostninger. Advokaten kan ligeledes bede om ændringer i købsaftalen, således at aftalen ikke stiller køber urimeligt ringe.

Advokaten vil bl.a. gennemgå: 

 • Købsaftale
 • Tingbogsattest
 • Tilstandsrapport
 • Ejendomsdatarapport
 • Ejerskifteforsikring
 • Tinglyste servitutter på ejendommen
 • Hæftelser
 • Forbrugsudgifter
 • Andre forhold, som kan være relevante for handlen

Fortrydelsesret

Er der ikke indsat et advokatforbehold i købsaftalen, kan køber i de fleste tilfælde stadig træde tilbage fra aftalen. Køber kan gøre brug af fortrydelsesretten, hvis køber er omfattet af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. Dette er dog ikke uden omkostninger.

I henhold til loven har køber altid en fortrydelsesret på 6 hverdage fra aftalens indgåelse til at træde tilbage fra aftalen, såfremt der gives skriftlig meddelelse til sælger inden fristens udløb. Ønsker køber at benytte sig af denne bestemmelse, skal køber betale en godtgørelse på 1% af købesummen til sælger.

Hvad er processen og prisen

 1. Valg af køberrådgiver - I oplyser over for mægler, at I ønsker at bruge os som jeres rådgivere, hvorefter vi indkalder jer til et møde.
 2. Gennemgang af købsaftale og bilag – vi afholder et møde med jer, hvor vi gennemgår købsaftalen og diverse bilag, vi gør jer opmærksomme på eventuelle faldgruber og andre forhold, som kan have betydning for handlen og for jer.
 3. Mægler- og bankkontakt – vi står for den sædvanlige korrespondancen med mægler og jeres bankrådgiver og erklærer handlen for endelig, såfremt I vælger at købe ejendommen.
 4. Berigtigelse af ejendomshandlen – udarbejdelse eller gennemgang af skødet, tinglysning af skødet, udarbejde af refusionsopgørelse, og frigivelse af købesummen mv.  

Hos Privatretsadvokaterne går vi op i at levere en grundig, dybdegående og personlig berigtigelse af jeres ejendomskøb. Det er trods alt den største investering I kommer til at foretage. Jeres sag bliver gennemgået af en erfaren advokat.

 

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i ejendomshandler og sætter en ære i at I får en grundig gennemgang og saglig kompetent bistand. I er velkomne til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til jeres ønsker og behov.


Advokatens rolle ved bolighandler

Når man har fundet den bolig, man ønsker at købe, er der en del formalia, der skal gennemføres, før man ...»

Advokatens rolle ved samejeoverenskomster

Køber man en fast ejendom i fællesskab med andre, bør man overveje at oprette en samejeoverenskomst/-aftale. ...»

Adoptivbarn

ADOPTIVBARN Barn, som er blevet adopteret ved adoptionsbevilling....»

Adoption

ADOPTION Slægtsskab, som etableres ved adoptionsbevilling. ...»

Forsikringstagers "nærmeste pårørende" kan ikke ændres ved passiv accept

HØJESTERETS DOMafsagt torsdag den 3. september 2020Sag BS-49362/2019-HJR(2. afdeling)A (tidligere ...)(advokat ...»

Anmeldelse af restkrav i dødsbo - kontrakt om køb af bil

HØJESTERETS DOMafsagt fredag den 17. januar 2020Sag BS‐39568/2019‐HJR(1. afdeling)Boet efter A(advokat ...»

Vi er medlemmer af