Ugifte samlevende - samlivsophævelse

Når I som ugifte samlevende går fra hinanden, tager I som udgangspunkt de ejendele, I hver især har medbragt og erhvervet under samlivet, med jer. Som ugifte samlevende har I ikke en fælles formueordning, og jeres økonomi er derfor separat - selv hvis I har fælles bankkonti og eksempelvis har købt hus sammen.

Der gælder altså ikke de samme regler for samlivsophævelse, som når ægtefæller bliver separeret eller skilt i forhold til bodeling.

Har den ene af jer indskudt mere i f.eks. et boligkøb end den anden, vil det som udgangspunkt være jeres samejeaftale, der regulerer, hvordan I ophæver samejet, og hvordan der tages højde for forskellen i indskud ved samlivsophævelsen. Desværre er der mange, der ikke får oprettet en samejeaftale, og her kan der opstå problemer i forbindelse med samlivsophævelsen.

Hos PrivatretsAdvokaterne rådgiver vi ugifte samlevende, og vi har stor erfaring med rådgivning om samlivsophævelse.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder på tlf. 45 23 00 20.

Hvis vi skal hjælpe med sagen, afregner vi som udgangspunkt efter anvendt tid til en timepris på DKK 2.625 inkl. moms.


Arv og boafgift som samlevende

Som samlevende arver man ikke hinanden automatisk. Det vil sige, at det kræver oprettelse af et testamente, ...»

Hvad er vigtigt at huske som samlevende?

Flere og flere par vælger at leve sammen uden at blive gift. Mange par har samtidigt den opfattelse, ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Byret

Der er 24 byretter i Danmarks 24 retskredse.  Byretterne behandler primært straffesager og civilesager. I ...»

Dødslejegaver givet 5 dage før død, skulle medregnes i opgørelse af boafgiften

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. oktober 2023    Sag 21/2023   A kærer på vegne af boet ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Vi er medlemmer af