Ugifte samlevende - samlivsophævelse

Når I som ugifte samlevende går fra hinanden, tager I som udgangspunkt de ejendele, I hver især har medbragt og erhvervet under samlivet, med jer. Som ugifte samlevende har I ikke en fælles formueordning, og jeres økonomi er derfor separat - selv hvis I har fælles bankkonti og eksempelvis har købt hus sammen.

Der gælder altså ikke de samme regler for samlivsophævelse, som når ægtefæller bliver separeret eller skilt i forhold til bodeling.

Har den ene af jer indskudt mere i f.eks. et boligkøb end den anden, vil det som udgangspunkt være jeres samejeaftale, der regulerer, hvordan I ophæver samejet, og hvordan der tages højde for forskellen i indskud ved samlivsophævelsen. Desværre er der mange, der ikke får oprettet en samejeaftale, og her kan der opstå problemer i forbindelse med samlivsophævelsen.

Hos PrivatretsAdvokaterne rådgiver vi ugifte samlevende, og vi har stor erfaring med rådgivning om samlivsophævelse.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder på tlf. 45 23 00 20.

Hvis vi skal hjælpe med sagen, afregner vi som udgangspunkt efter anvendt tid til en timepris på DKK 2.500 inkl. moms.


Arv og boafgift som samlevende

Som samlevende arver man ikke hinanden automatisk. Det vil sige, at det kræver oprettelse af et testamente, ...»

Hvad er vigtigt at huske som samlevende?

Flere og flere par vælger at leve sammen uden at blive gift. Mange par har samtidigt den opfattelse, ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Skattemyndighederne skulle ikke respektere af værdiansættelse med grundlag i seneste off. vurdering og "15%'s-reglen"

HØJESTERETS KENDELSE afsagt den 18. oktober 2022 Sag 27777/2021     Boet efter A (adv. Svend Erik ...»

Vi er medlemmer af