Forrige
Næste

Pantebrev - mortifikation af ejerpantebrev

Kan du ikke finde det originale ejerpantebrev, som er tinglyst på din ejendom, og skal den tinglyste hæftelse aflyses, så skal du igangsætte en mortifikation af ejerpantebrevet. Ellers forbliver hæftelsen tinglyst på ejendommen, selvom lånet måtte være indfriet eller ophørt for længe siden. 

Hvis du skal sælge din ejendom, hvor der er tinglyst et ejerpantebrev, vil der komme en anmærkning på skødet. Det vil derfor ofte være i forbindelse med salg af ejendommen, at du opdager det ejerpantebrev, som er indfriet eller ophørt, men som fortsat er tinglyst på ejendommen. 

Et ejerpantebrev er et dokument, som bliver oprettet af en ejer af en ejendom, der vil stille sikkerhed for et lån. Ejendommens ejer er både pantsætter og panthaver, idet ejeren erklærer at have en fordring mod sig selv.

Indtil reglerne om digital tinglysning trådte i kraft, har ejerpantebreve været en håndpantsætning, dvs. man fysisk overdragede ejerpantebrevet til opbevaring hos panthaver, og når lånet var indfriet, tilbageleverede panthaver ejerpantebrevet til pantsætter. I den forbindelse bortkom mange ejerpantebreve.

Tinglysningsretten kan ikke aflyse et gammelt ejerpantebrev, medmindre de får tilsendt det originale. Hvis du har mistet det originale ejerpantebrev og ikke har kendskab til, hvor det befinder sig, skal du igangsætte en mortifikationssag for at få pantebrevet aflyst.

Hos PrivatretsAdvokaterne bistår vi ofte med mortifikation af ejerpantebreve.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder på tlf. 45 23 00 20.

Hvis vi skal hjælpe med mortifikationssagen, afregner vi med en fast pris på DKK 10.000 inkl. moms. Hertil kommer udgifter til indrykning i Statstidende, retsafgift, ankepåtegning mv., som afholdes af dig.


Mortifikation - vigtige frister i 2024.

Skal du have mortificeret et ejerpantebrev, skal du være opmærksom på at der er visse frister, der følger ...»

Mortifikation og indrykningsfrist i Statstidende i 2023

En sag om mortifikation tager lang tid, og der er visse frister man skal være opmærksom på, for at processen ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af