Forrige
Næste

Pantebrev - mortifikation af ejerpantebrev

Kan du ikke finde det originale ejerpantebrev, som er tinglyst på din ejendom, og skal den tinglyste hæftelse aflyses, så skal du igangsætte en mortifikation af ejerpantebrevet. Ellers forbliver hæftelsen tinglyst på ejendommen, selvom lånet måtte være indfriet eller ophørt for længe siden. 

Hvis du skal sælge din ejendom, hvor der er tinglyst et ejerpantebrev, vil der komme en anmærkning på skødet. Det vil derfor ofte være i forbindelse med salg af ejendommen, at du opdager det ejerpantebrev, som er indfriet eller ophørt, men som fortsat er tinglyst på ejendommen. 

Et ejerpantebrev er et dokument, som bliver oprettet af en ejer af en ejendom, der vil stille sikkerhed for et lån. Ejendommens ejer er både pantsætter og panthaver, idet ejeren erklærer at have en fordring mod sig selv.

Indtil reglerne om digital tinglysning trådte i kraft, har ejerpantebreve været en håndpantsætning, dvs. man fysisk overdragede ejerpantebrevet til opbevaring hos panthaver, og når lånet var indfriet, tilbageleverede panthaver ejerpantebrevet til pantsætter. I den forbindelse bortkom mange ejerpantebreve.

Tinglysningsretten kan ikke aflyse et gammelt ejerpantebrev, medmindre de får tilsendt det originale. Hvis du har mistet det originale ejerpantebrev og ikke har kendskab til, hvor det befinder sig, skal du igangsætte en mortifikationssag for at få pantebrevet aflyst.

Hos PrivatretsAdvokaterne bistår vi ofte med mortifikation af ejerpantebreve.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder på tlf. 45 23 00 20.

Hvis vi skal hjælpe med mortifikationssagen, afregner vi med en fast pris på DKK 10.000 inkl. moms. Hertil kommer udgifter til indrykning i Statstidende, retsafgift, ankepåtegning mv., som afholdes af dig.


Mortifikation og indrykningsfrist i Statstidende i 2023

En sag om mortifikation tager lang tid, og der er visse frister man skal være opmærksom på, for at processen ...»

Mortifikation – vejen til at få slettet et gammelt ejerpantebrev, som er blevet væk

Tinglysningen er blevet elektronisk, og på sigt kommer det til at betyde, at alle tinglyste dokumenter ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Skattemyndighederne skulle ikke respektere af værdiansættelse med grundlag i seneste off. vurdering og "15%'s-reglen"

HØJESTERETS KENDELSE afsagt den 18. oktober 2022 Sag 27777/2021     Boet efter A (adv. Svend Erik ...»

Vi er medlemmer af