Forrige
Næste

Pantebrev - mortifikation af ejerpantebrev

Kan du ikke finde det originale ejerpantebrev, som er tinglyst på din ejendom, og skal den tinglyste hæftelse aflyses, så skal du igangsætte en mortifikation af ejerpantebrevet. Ellers forbliver hæftelsen tinglyst på ejendommen, selvom lånet måtte være indfriet eller ophørt for længe siden. 

Hvis du skal sælge din ejendom, hvor der er tinglyst et ejerpantebrev, vil der komme en anmærkning på skødet. Det vil derfor ofte være i forbindelse med salg af ejendommen, at du opdager det ejerpantebrev, som er indfriet eller ophørt, men som fortsat er tinglyst på ejendommen. 

Et ejerpantebrev er et dokument, som bliver oprettet af en ejer af en ejendom, der vil stille sikkerhed for et lån. Ejendommens ejer er både pantsætter og panthaver, idet ejeren erklærer at have en fordring mod sig selv.

Indtil reglerne om digital tinglysning trådte i kraft, har ejerpantebreve været en håndpantsætning, dvs. man fysisk overdragede ejerpantebrevet til opbevaring hos panthaver, og når lånet var indfriet, tilbageleverede panthaver ejerpantebrevet til pantsætter. I den forbindelse bortkom mange ejerpantebreve.

Tinglysningsretten kan ikke aflyse et gammelt ejerpantebrev, medmindre de får tilsendt det originale. Hvis du har mistet det originale ejerpantebrev og ikke har kendskab til, hvor det befinder sig, skal du igangsætte en mortifikationssag for at få pantebrevet aflyst.

Hos PrivatretsAdvokaterne bistår vi ofte med mortifikation af ejerpantebreve.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder på tlf. 45 23 00 20.

Hvis vi skal hjælpe med mortifikationssagen, afregner vi med en fast pris på DKK 10.000 inkl. moms. Hertil kommer udgifter til indrykning i Statstidende, retsafgift, ankepåtegning mv., som afholdes af dig.


Mortifikation – vejen til at få slettet et gammelt ejerpantebrev, som er blevet væk

Tinglysningen er blevet elektronisk, og på sigt kommer det til at betyde, at alle tinglyste dokumenter ...»

Hvad er mortifikation af ejerpantebreve?

Er en slægtning gået bort, og arver du i den forbindelse en ejendom, bør du sikre dig, at der ikke er ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Skifteret

Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske beløb ...»

Fortsættelse af bopælsforældreskab og bopæl i Sverige

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 15. september 2021 Sagen er behandlet for lukkede døre. Det er forbudt ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af