Samejeaftale

Når I som ugifte samlevende køber noget sammen, ejer I aktivet i sameje. 

Hvis der er tale om et større aktiv - som f.eks. et hus - er det vigtigt, at I lave nogle klare aftaler om hvordan jeres sameje skal fungere, ophæves og eventuelt afvikles.

Først og fremmes kan det være, at den ene af jer har bidraget økonomisk mere end den anden, og I skal i den forbindelse have overvejet om huset skal ejers i lige sameje, eller om den af jer der har indskudt mest, skal eje en større andel af huset, alternativ skal den der har indskudt mest, have ret til at udtage sit indskud forlods, når huset sælges. 

Hvis det skulle ske, at I ikke længere ønsker at være sammen, er det også en god ide på forhånd at have aftalt, hvordan samejet kan ophæves - eksempelvis aftale om til hvilken værdi andelen kan købes af den anden, eller at samejet skal sælges og fremgangsmåde. Det er altid nemmere at lave fair aftaler, mens I er gode venner, fremfor når samlivet er ophævet. 

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Thea Rosleff

Advokatfuldmægtig

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Hvad er vigtigt at huske som samlevende?

Flere og flere par vælger at leve sammen uden at blive gift. Mange par har samtidigt den opfattelse, ...»

Ugifte samlevende

Flere og flere vælger i dag at danne familie uden at have indgået ægteskab – og er dermed omfattet af ...»

Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagt Fremtidsfuldmagten er en fuldmagt, som først træder i kraft den dag, personen ikke længere ...»

Arveafkald

Arveafkald Arveafkald er, når en arving fraskriver sig retten til at arve, uanset om det sker før (afkald ...»

Fortsættelse af bopælsforældreskab og bopæl i Sverige

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 15. september 2021 Sagen er behandlet for lukkede døre. Det er forbudt ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af