Samejeaftale

Når I som ugifte samlevende køber noget sammen, ejer I aktivet i sameje. 

Hvis der er tale om et større aktiv - som f.eks. et hus - er det vigtigt, at I lave nogle klare aftaler om hvordan jeres sameje skal fungere, ophæves og eventuelt afvikles.

Først og fremmes kan det være, at den ene af jer har bidraget økonomisk mere end den anden, og I skal i den forbindelse have overvejet om huset skal ejers i lige sameje, eller om den af jer der har indskudt mest, skal eje en større andel af huset, alternativ skal den der har indskudt mest, have ret til at udtage sit indskud forlods, når huset sælges. 

Hvis det skulle ske, at I ikke længere ønsker at være sammen, er det også en god ide på forhånd at have aftalt, hvordan samejet kan ophæves - eksempelvis aftale om til hvilken værdi andelen kan købes af den anden, eller at samejet skal sælges og fremgangsmåde. Det er altid nemmere at lave fair aftaler, mens I er gode venner, fremfor når samlivet er ophævet. 

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Skal I købe sommerhus med andre – bør I altid overveje at indgå en samejeoverenskomst

Når man køber sommerhus med en anden eller andre, som ikke er ens ægtefælle, kræver det altid grundig ...»

Boligkøb som samlevende/ugifte - bør man drøfte samejeoverenskomst og testamente?

Når man køber bolig, kræver det grundig overvejelse, da der er en masse forhold, der skal tages højde ...»

Arveafkald

Arveafkald Arveafkald er, når en arving fraskriver sig retten til at arve, uanset om det sker før (afkald ...»

Indbotestamente

Indbotestamente Et indbotestamente er et uformelt dokument, hvor du kan bestemme, hvem der skal arve ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Højesteretsdom - dødsboers skattepligt og frivillig indbetaling af skat/afgift af gave givet i levende lige var ikke del af boets aktiver

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 26. januar 2021Sag BS-6939/2020-HJR(1. afdeling)Skatteministeriet(advokat ...»

Vi er medlemmer af