Samejeaftale

Når I som ugifte samlevende køber noget sammen, ejer I aktivet i sameje. 

Hvis der er tale om et større aktiv - som f.eks. et hus - er det vigtigt, at I lave nogle klare aftaler om hvordan jeres sameje skal fungere, ophæves og eventuelt afvikles.

Først og fremmes kan det være, at den ene af jer har bidraget økonomisk mere end den anden, og I skal i den forbindelse have overvejet om huset skal ejers i lige sameje, eller om den af jer der har indskudt mest, skal eje en større andel af huset, alternativ skal den der har indskudt mest, have ret til at udtage sit indskud forlods, når huset sælges. 

Hvis det skulle ske, at I ikke længere ønsker at være sammen, er det også en god ide på forhånd at have aftalt, hvordan samejet kan ophæves - eksempelvis aftale om til hvilken værdi andelen kan købes af den anden, eller at samejet skal sælges og fremgangsmåde. Det er altid nemmere at lave fair aftaler, mens I er gode venner, fremfor når samlivet er ophævet. 

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Advokatens rolle ved samejeoverenskomster

Køber man en fast ejendom i fællesskab med andre, bør man overveje at oprette en samejeoverenskomst/-aftale. ...»

Samejeaftale / samejeoverenskomst, hvornår og hvorfor.

Hvis man køber et større aktiv sammen med andre, skal man overveje, om man ikke samtidig bør lave klare ...»

Uskiftet bo

Hvis en afdød ægtefælle og længstlevende ægtefælle efterlader sig fællesbørn, kan den længstlevende ægtefælle ...»

Notar

Notaren er en officiel person, der kan bekræfte underskrivning af testamenter og andre dokumenter ved ...»

Ugyldig ægtepagt med rette slettet af tinglysningen

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 39/2019A(advokat Lise Høgh)modTinglysningsretten(selv)I ...»

Ægtepagt tinglyst efter separationsanmodning var ugyldig

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 44/2019A(advokat Lise Høgh)modB(advokat Sonja ...»

Vi er medlemmer af