Samejeaftale

Når I som ugifte samlevende køber noget sammen, ejer I aktivet i sameje. 

Hvis der er tale om et større aktiv - som f.eks. et hus - er det vigtigt, at I lave nogle klare aftaler om hvordan jeres sameje skal fungere, ophæves og eventuelt afvikles.

Først og fremmes kan det være, at den ene af jer har bidraget økonomisk mere end den anden, og I skal i den forbindelse have overvejet om huset skal ejers i lige sameje, eller om den af jer der har indskudt mest, skal eje en større andel af huset, alternativ skal den der har indskudt mest, have ret til at udtage sit indskud forlods, når huset sælges. 

Hvis det skulle ske, at I ikke længere ønsker at være sammen, er det også en god ide på forhånd at have aftalt, hvordan samejet kan ophæves - eksempelvis aftale om til hvilken værdi andelen kan købes af den anden, eller at samejet skal sælges og fremgangsmåde. Det er altid nemmere at lave fair aftaler, mens I er gode venner, fremfor når samlivet er ophævet. 

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Advokatens rolle ved samejeoverenskomster

Køber man en fast ejendom i fællesskab med andre, bør man overveje at oprette en samejeoverenskomst/-aftale. ...»

Samejeaftale / samejeoverenskomst, hvornår og hvorfor.

Hvis man køber et større aktiv sammen med andre, skal man overveje, om man ikke samtidig bør lave klare ...»

Ophørsdag

Det tidspunkt, hvor ægtefællernes økonomiske fællesskab ophører. Med mindre andet aftales ægtefællerne ...»

Adoptivbarn

ADOPTIVBARN Barn, som er blevet adopteret ved adoptionsbevilling....»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Højesteretsdom - dødsboers skattepligt og frivillig indbetaling af skat/afgift af gave givet i levende lige var ikke del af boets aktiver

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 26. januar 2021Sag BS-6939/2020-HJR(1. afdeling)Skatteministeriet(advokat ...»

Vi er medlemmer af