Ugifte samlevende - samejeaftale

Når I som ugifte samlevende køber noget sammen, ejer I aktivet i sameje. 

Hvis der er tale om et større aktiv som f.eks. et hus, er det vigtigt, at I indgår nogle klare aftaler om, hvordan jeres sameje skal fungere, ophæves og eventuelt afvikles.

Først og fremmest kan det være, at den ene af jer har bidraget mere økonomisk til købet end den anden, og I skal i den forbindelse have overvejet, om huset skal ejes i lige sameje, dvs. halvdelen hver, eller om den af jer, der har indskudt mest, skal eje en større andel af huset. Hvis I skal eje huset i lige sameje, skal I overveje, om den, der har indskudt mest, skal have ret til at udtage indskuddet forlods, når huset skal sælges.

Hvis det skulle ske, at I går fra hinanden, er det en god idé på forhånd at have aftalt, hvordan samejet kan ophæves - herunder værdiansættelse af huset, hvis den ene skal overtage hele huset alene, eller hvordan samejet skal sælges.

Det er altid nemmere at lave aftaler, mens I er gode venner, fremfor når samlivet er ophævet.

Gør derfor jer selv den tjeneste at oprette en samejeaftale, når I køber større aktiver sammen.

Hos PrivatretsAdvokaterne rådgiver vi ugifte samlevende, og vi har stor erfaring med udarbejdelse af samejeaftaler.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder på tlf. 45 23 00 20.

Hvis vi skal hjælpe med udarbejdelse af en samejeaftale, afregner vi som udgangspunkt efter anvendt tid til en timepris på DKK 2.500 inkl. moms.


Arv og boafgift som samlevende

Som samlevende arver man ikke hinanden automatisk. Det vil sige, at det kræver oprettelse af et testamente, ...»

Hvad er vigtigt at huske som samlevende?

Flere og flere par vælger at leve sammen uden at blive gift. Mange par har samtidigt den opfattelse, ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Skattemyndighederne skulle ikke respektere af værdiansættelse med grundlag i seneste off. vurdering og "15%'s-reglen"

HØJESTERETS KENDELSE afsagt den 18. oktober 2022 Sag 27777/2021     Boet efter A (adv. Svend Erik ...»

Vi er medlemmer af