Ugifte samlevende - samejeaftale

Når I som ugifte samlevende køber noget sammen, ejer I aktivet i sameje. 

Hvis der er tale om et større aktiv som f.eks. et hus, er det vigtigt, at I indgår nogle klare aftaler om, hvordan jeres sameje skal fungere, ophæves og eventuelt afvikles.

Først og fremmest kan det være, at den ene af jer har bidraget mere økonomisk til købet end den anden, og I skal i den forbindelse have overvejet, om huset skal ejes i lige sameje, dvs. halvdelen hver, eller om den af jer, der har indskudt mest, skal eje en større andel af huset. Hvis I skal eje huset i lige sameje, skal I overveje, om den, der har indskudt mest, skal have ret til at udtage indskuddet forlods, når huset skal sælges.

Hvis det skulle ske, at I går fra hinanden, er det en god idé på forhånd at have aftalt, hvordan samejet kan ophæves - herunder værdiansættelse af huset, hvis den ene skal overtage hele huset alene, eller hvordan samejet skal sælges.

Det er altid nemmere at lave aftaler, mens I er gode venner, fremfor når samlivet er ophævet.

Gør derfor jer selv den tjeneste at oprette en samejeaftale, når I køber større aktiver sammen.

Hos PrivatretsAdvokaterne rådgiver vi ugifte samlevende, og vi har stor erfaring med udarbejdelse af samejeaftaler.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder på tlf. 45 23 00 20.

Hvis vi skal hjælpe med udarbejdelse af en samejeaftale, afregner vi som udgangspunkt efter anvendt tid med almindelig timetakst.


Arv og boafgift som samlevende

Som samlevende arver man ikke hinanden automatisk. Det vil sige, at det kræver oprettelse af et testamente, ...»

Hvad er vigtigt at huske som samlevende?

Flere og flere par vælger at leve sammen uden at blive gift. Mange par har samtidigt den opfattelse, ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af