Ugifte samlevende

Ugifte samlevende

Børnetestamente

Børnetestamente

Hvem arver?

Hvem arver?

Livsforsikring og pension ved død

Livsforsikring og pension ved død

Advokatens rolle

Advokatens rolle

Forrige
Næste

Ugifte samlevende - arv og testamente

Ugifte samlevende arver ikke hinanden automatisk.

Hvis I som ugifte samlevende ønsker at arve hinanden, skal I oprette et testamente - enten sammen (et gensidigt/fælles testamente) eller hver for sig.

Som ugifte samlevende har I mulighed for at oprette et såkaldt udvidet samlevertestamente. Med et udvidet samlevertestamente kan I tilgodese hinanden mest muligt og opnår gensidig arveret efter hinanden, som hvis I var gift.

Som ugifte samlevende betaler I 15 % i boafgift af arven efter hinanden.

På pensions- og forsikringsområdet opnår I som ugifte samlevende status som nærmeste pårørende, når I har boet sammen i 2 år forud for dødsfaldet. Medmindre I aktivt ændrer begunstigelsesindsættelsen på jeres pensioner og forsikringer, vil den længstlevende af jer automatisk modtage pensions- og forsikringssummer efter den førstafdøde. Hvis I har boet sammen i mindre end 2 år, kan I indsætte hinanden som begunstigede ved at rette henvendelse til jeres pensions- og forsikringsselskaber.

Hos PrivatretsAdvokaterne rådgiver vi ugifte samlevende, og vi har stor erfaring med udarbejdelse af testamenter, herunder udvidet samlevertestamente.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder på tlf. 45 23 00 20.

Hvis vi skal hjælpe med udarbejdelse af et testamente, afregner vi som udgangspunkt efter anvendt tid til en timepris på DKK 2.500 inkl. moms.


Indsættelse af velgørende organisation i testamente (30 %-reglen)

Hvis du ønsker at tilgodese en velgørende organisation i dit testamente, kan du overveje at gøre brug ...»

Skifte af et dødsbo

Når en person dør, skal boet efter den afdøde skiftes. Skifte af et dødsbo kan ske på flere forskellige ...»

Skifteret

Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske beløb ...»

Legatar

Legatar En legatar er indsat i et testamente til at modtage et bestemt beløb eller en bestemt genstand ...»

Testamente mellem ikke-samboede ægtefæller, som ikke skulle arve hinanden, gyldigt

  D O M Afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, ...»

Vi er medlemmer af