Ugifte samlevende

Ugifte samlevende

Børnetestamente

Børnetestamente

Hvem arver?

Hvem arver?

Livsforsikring og pension ved død

Livsforsikring og pension ved død

Advokatens rolle

Advokatens rolle

Forrige
Næste

Arver din samlever, hvis du dør?

Hvis du og din partner ikke er gift og I ikke har tilgodeset hinanden i et testamente, vil I ikke arve hinanden.

Det er desværre en udbredt misforståelse, at ugifte samlevende arver hinanden, hvis blot I har boet sammen i mere end to år. Men sådan forholder det sig ikke.

Ugifte samlevende arver ikke automatisk hinanden, uanset hvor længe I har boet sammen.

Har du børn, vil hele arven efter dig tilfalde dine børn.

Din samlever får ikke arv automatisk, heller ikke hvis I har fælles børn.

Er børnene mindreårige /umyndige skal du derudover være opmærksom på, at arv over DKK 75.000 til umyndige børn bliver sat ind på en lukket og bunden forvaltningskonto.

 

Ejer du og din samlever en fælles bolig betyder det, at din ejerandel tilfalder dine børn og muligvis også som arv, der skal anbringes i et forvaltningsdepot.

 

Ønsker du at tilgodese din partner med arv, er det derfor nødvendig at du opretter et testamente. Hvis du og din partner ønsker at I skal arve hinanden mest muligt, kan I i fællesskab oprette et udvidet samlevertestamente, hvor I kan tilgodese hinanden næsten som om I var gift.

Har du ikke børn, kan du bestemme over hele din formue – det vil sige at du med et testamente kan sikre, at arven efter dig går til din partner.

Har du børn, kan du med et udvidet samlevertestamente sørge for, at din samlever arver 7/8 af arven efter dig, da dine børn fortsat har ret til deres tvangsarv.

 

Der er visse betingelser der skal være opfyldt for at I kan oprette et udvidet samlevertestamente:

-  I må ikke være gift eller separeret fra en tidligere ægtefælle

-  I må ikke sidde i uskiftet bo

-  I må ikke have et gældende udvidet samlevertestamente med en anden partner end hinanden,

-  I skal have haft fælles bopæl de seneste to år eller have -, have haft barn sammen, eller vente barn sammen.

 

Hvis I ikke opfylder en af ovenstående kriterier, kan I ikke oprette et udvidet samlevertestamente.

I kan i stedet oprette et gensidigt testamente eller hver et testamente, hvori I tilgodeser hinanden med arv.

 

---oooOooo---

Ønsker du at høre nærmere om dine muligheder for at sikre din partner, er du velkommen til at kontakte os for en kort uforpligtende telefonisk drøftelse på tlf. 45 23 00 20. Hos PrivatretsAdvokaterne har vi stor erfaring med rådgivning om arv og testamenter.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Arver din samlever, hvis du dør?

Hvis du og din partner ikke er gift og I ikke har tilgodeset hinanden i et testamente, vil I ikke arve ...»

Samejeaftale / samejeoverenskomst, hvornår og hvorfor.

Hvis man køber et større aktiv sammen med andre, skal man overveje, om man ikke samtidig bør lave klare ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Skattemyndighederne skulle ikke respektere af værdiansættelse med grundlag i seneste off. vurdering og "15%'s-reglen"

HØJESTERETS KENDELSE afsagt den 18. oktober 2022 Sag 27777/2021     Boet efter A (adv. Svend Erik ...»

Vi er medlemmer af