Forrige
Næste

Bodeling, hvem udtager sommerhuset og bilen?

Har ægtefæller ikke ægtepagt om særeje, har de som hovedregel delingsformue - hvilket vil sige, at de ved en bodeling - uanset om det er som følge af den enes død, separation eller skilsmisse, skal dele halvdelen af deres positive formue med den anden ægtefælle. Princippet om ligedeling. 

En af de store udfordringer kan være, at finde ud af, hvem der har ret til at udtage et aktiv ved bodelingen. Her har det - som udgangspunkt - stor betydning, hvem der står som registreret ejer af aktivet eller hvem der i sin til købte aktivet. 

Er sommerhuset f.eks. kun registreret i den ene ægtefælles navn, så tilhører sommerhuset ejer-ægtefællen og det er den ægtefælle, der har ret til at udtage sommerhuset. Den anden ægtefælle skal fortsat have halvdelen af værdien (forudsat, at ejer-ægtefællens samlede formue er positiv), men ejer-ægtefællen har ret til at udtage. 

Tilsvarende gælder det for andre aktiver, herunder hvis den ene ægtefælle ejer et selskab, bil, værdipapirdepot, sofa, båd m.v. 

Ønsker en ægtefælle at udtage et aktiv, tilhørende den anden ægtefælles bodel - kan ægtefællen tilbyde at "købe" aktivet fra den anden ægtefælle, men med mindre der er tale om helt særlige aktiver - som ikke-ejer-ægtefællen kan gøre krydsende udtagelsesret gældende for - ligger beslutningen hos ejer-ægtefællen. 

 

Stå begge ægtefæller registreret som ejer af aktivet, f.eks. en fast ejendom - er udgangspunktet, at ægtefællerne begge har ret til at udtage huset og således "købe" den anden ægtefælle ud af ejendommen.

Ofte giver det sig selv, enten fordi den ene ægtefælle ikke ønsker at blive i ejendommen, eller fordi kun den ene ægtefælle har økonomien til at blive i boligen alene. Er der lån i ejendommen og skal den ene ægtefælle overtage lånet, skal banken godkende lånovertagelsen. 

---oooOooo---

Hvis ægtefællerne ikke selv kan finde en mindelig løsning ved bodelingen, hvilket ofte sker via deres respektive advokater - må spørgsmålet overlades til skifteretten.

 

Hos PrivatretsAdvokaterne har vi stor erfaring med de elementer ægteskabets ophør indeholder, både separation og/eller skilsmisse og især det økonomiske opgør under bodelingen. Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende telefonisk drøftelse af din situation.

Ønsker du herefter vores bistand, afregnes efter anvendt tid med almindelig timesats.   

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ægtefælleskifte og indefrossen grundskyld

Ægtefælleskifte og indefrossen grundskyld og ejendomsskat Rigtig mange ejendommen har i dag tinglyst ...»

Ægtefælleskifte: separation/skilsmisse, bodeling og hvor skal barnet bo.

Et ægtefælleskifte er betegnelsen af, når et ægteskab sluttes og de fælles berøringsflader, ægtefællerne ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Skifterettens afgørelse om rettens egen kompetence kunne kæres efter de almindelige regler i retsplejeloven

HØJESTERETS KENDELSEafsagt torsdag den 8. august 2019 Sag 219/2018A(advokat Rasmus Mangor Andersen)modB(advokat ...»

Vi er medlemmer af