Håndtering af virksomhed ved skilsmisse

Hvis man som ægtefæller ikke har oprettet en ægtepagt, er det udgangspunktet, at man har delingsformue i ægteskabet. Ved en separation eller skilsmisse foretages der en bodeling, hvor hver ægtefælle skal dele halvdelen af værdien af egne aktiver med den anden ægtefælle.

Er du virksomhedsejer, og skal du separeres eller skilles, skal din værdien af din virksomhed derfor deles med din ægtefælle - medmindre virksomheden ved ægtepagt er gjort til særeje.

Ejer-ægtefællen har ret til at udtage virksomheden. Der er derfor ikke tale om, at virksomheden skal føres videre af både din ægtefælle og dig, men du skal have økonomisk råderum til at godtgøre din ægtefælle halvdelen af værdien af virksomheden.

Det afgørende for bodelingen er værdiansættelsen af virksomheden. Her vil din revisor typisk være med til at fastsætte den værdi, som virksomheden indgår med i bodelingen.

Hos PrivatretsAdvokaterne forstår vi, at en separation eller skilsmisse kræver grundig rådgivning af særligt virksomhedsejere. Vi har speciale indenfor netop ejerledere, hvorfor vi kan bistå dig med bodelingen og værdiansættelsen af din virksomhed.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om din aktuelle situation på tlf. 45 23 00 20.

Ønsker du bistand til bodelingen, afregner vi som udgangspunkt efter anvendt tid med almidelig timesats.


Ægtefælleskifte og indefrossen grundskyld

Ægtefælleskifte og indefrossen grundskyld og ejendomsskat Rigtig mange ejendommen har i dag tinglyst ...»

Skal du vælge skilsmisse eller separation ?

Selvom ønsket om en skilsmisse sjældent står på jule-ønskelisten, så viser statistikkerne, at en skilsmisse ...»

Ophørsdag

Ophørsdag Ophørsdagen er det tidspunkt, hvor ægtefællernes økonomiske fællesskab ophører. Medmindre ...»

Generationsskifte

Generationsskifte Generatonsskifte er, når en virksomhed overdrages til den næste i familien, f.eks. ...»

Skifterettens afgørelse om rettens egen kompetence kunne kæres efter de almindelige regler i retsplejeloven

HØJESTERETS KENDELSEafsagt torsdag den 8. august 2019 Sag 219/2018A(advokat Rasmus Mangor Andersen)modB(advokat ...»

Vi er medlemmer af