Forrige
Næste

Advokatens rolle ved bodeling

Når et ægtepar vælger at blive separeret eller skilt, skal deres økonomiske fællesskab også skilles, og den formue, der er delingsformue, skal deles. Men uanset hvilken formueordning, der har været i ægteskabet, har mange haft et sammenblandet økonomisk fællesskab i et eller andet omfang – og dette skal afdækkes og skilles og eventuelt deles.

Der er i stort omfang aftalefrihed ved bodelingen og de fleste ægtefæller formår også at blive enige om de fleste forhold i opløsningen af ægteskabet.

I de tilfælde hvor parterne selv kan aftale sig til delingen, er advokatens rolle ofte kun i forbindelse med udarbejdelse af de overordnede dokumenter, som bodelingsaftalen/-overenskomsten, boopgørelsen og overdragelse af den ene ægtefælles andel af den fælles ejendommen til den anden ægtefælle mv.

Har parterne derimod ikke held med selv at finde en mindelig løsning omkring opløsningen af ægteskabet, børnene og deling af fællesboet, bliver advokatens rolle mere aktiv.

Advokaten bistår dels klienten med rådgivning omkring reglerne, mulighederne og konsekvenserne ved de forskellige beslutninger, der skal træffes, men advokaten kan også få den aktive rolle i forhandlingerne og kommunikationen med den anden ægtefælle eller dennes advokat.

Følelserne er ofte mange i en separation eller skilsmisse, og har parterne børn sammen, er et fremtidigt samarbejde og en platform vigtig. Advokatens rolle som mellemmand og rådgiver bidrager ofte til at holde en bodeling på sporet og fastholder fokus på opgaven, uanset hvor mange elementer bruddet indeholder.

I de tilfælde hvor ægtefællerne - trods advokaternes bistand - alligevel ikke formår at finde en løsning omkring delingen, bliver advokatens rolle også at bistå klienten med de retslige skridt og gennemførelsen af de nødvendige procesgange, f.eks. rets- og fogedsager. 

Omfanget af advokaternes rolle ved ægtefælleskifter varierer meget – nogle ægtefæller har behov for at få gennemgået de aftaler, de ønsker at lave omkring bodelingen med den anden ægtefælle, andre har behov for en juridisk bistand og ”frontfigur” hele vejen fra beslutningsprocessen til alt er delt og den nye tilværelse er faldet på plads. Uanset behovet, så bør advokatens bistand undervejs være saglig og sørge for, at alle forhold bliver overvejet og belyst.

oooOooo

PrivatretsAdvokaterne bistår vores klienter igennem et ægtefælleskifte og bodelingen. Vi rådgiver om de økonomiske konsekvenser ved delingen  og udarbejder bodelingsaftalen og opgørelsen af fællesboet. 

Vi afregner som udgangspunkt efter anvendt tidsforbrug til vores almindelige timesats.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Troels Wenzel Østergaard

Advokat, HD (F)

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ægtefælleskifte og indefrossen grundskyld

Ægtefælleskifte og indefrossen grundskyld og ejendomsskat Rigtig mange ejendommen har i dag tinglyst ...»

Skal du vælge skilsmisse eller separation ?

Selvom ønsket om en skilsmisse sjældent står på jule-ønskelisten, så viser statistikkerne, at en skilsmisse ...»

Ophørsdag

Ophørsdag Ophørsdagen er det tidspunkt, hvor ægtefællernes økonomiske fællesskab ophører. Medmindre ...»

Skilsmisse

Skilsmisse Ved skilsmisse ophører ægteskabet, og fællesboet skal deles. Hvis ægtefællerne er enige ...»

Skifterettens afgørelse om rettens egen kompetence kunne kæres efter de almindelige regler i retsplejeloven

HØJESTERETS KENDELSEafsagt torsdag den 8. august 2019 Sag 219/2018A(advokat Rasmus Mangor Andersen)modB(advokat ...»

Vi er medlemmer af