Advokatens rolle ved bodeling

Når et ægtepar vælger at blive separeret eller skilt, skal deres økonomiske fællesskab også skilles, og den formue, der er delingsformue, skal deles. Men uanset hvilken formueordning, der har været i ægteskabet, har mange haft et sammenblandet økonomisk fællesskab i et eller andet omfang – og dette skal afdækkes og skilles og eventuelt deles.

Der er i stort omfang aftalefrihed ved bodelingen og de fleste ægtefæller formår også at blive enige om de fleste forhold i opløsningen af ægteskabet.

I de tilfælde hvor parterne selv kan aftale sig til delingen, er advokatens rolle ofte kun i forbindelse med udarbejdelse af de overordnede dokumenter, som bodelingsaftalen/-overenskomsten, boopgørelsen og overdragelse af den ene ægtefælles andel af den fælles ejendommen til den anden ægtefælle mv.

Har parterne derimod ikke held med selv at finde en mindelig løsning omkring opløsningen af ægteskabet, børnene og deling af fællesboet, bliver advokatens rolle mere aktiv.

Advokaten bistår dels klienten med rådgivning omkring reglerne, mulighederne og konsekvenserne ved de forskellige beslutninger, der skal træffes, men advokaten kan også få den aktive rolle i forhandlingerne og kommunikationen med den anden ægtefælle eller dennes advokat.

Følelserne er ofte mange i en separation eller skilsmisse, og har parterne børn sammen, er et fremtidigt samarbejde og en platform vigtig. Advokatens rolle som mellemmand og rådgiver bidrager ofte til at holde en bodeling på sporet og fastholder fokus på opgaven, uanset hvor mange elementer bruddet indeholder.

I de tilfælde hvor ægtefællerne - trods advokaternes bistand - alligevel ikke formår at finde en løsning omkring delingen, bliver advokatens rolle også at bistå klienten med de retslige skridt og gennemførelsen af de nødvendige procesgange, f.eks. rets- og fogedsager. 

Omfanget af advokaternes rolle ved ægtefælleskifter varierer meget – nogle ægtefæller har behov for at få gennemgået de aftaler, de ønsker at lave omkring bodelingen med den anden ægtefælle, andre har behov for en juridisk bistand og ”frontfigur” hele vejen fra beslutningsprocessen til alt er delt og den nye tilværelse er faldet på plads. Uanset behovet, så bør advokatens bistand undervejs være saglig og sørge for, at alle forhold bliver overvejet og belyst.

oooOooo

PrivatretsAdvokaterne bistår vores klienter igennem et ægtefælleskifte og bodelingen. Vi rådgiver om de økonomiske konsekvenser ved delingen  og udarbejder bodelingsaftalen og opgørelsen af fællesboet. 

Vi afregner som udgangspunkt efter anvendt tidsforbrug, med en timepris på kr. 2.500 inkl.moms. 

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Skilsmisse med refleksionsperiode eller efter separation?

Skilsmisse med 3 måneders refleksionsperiode eller skilsmisse efter 6 måneders separation? Hvis man er ...»

Advokatens rolle ved bodeling

Når et ægtepar vælger at blive separeret eller skilt, skal deres økonomiske fællesskab også skilles, ...»

Advokatnøglen

Advokatnøglen er Advokatsamfundets landsdækkende database over alle advokater i Danmark. Man kan søge ...»

Generationsskifte

Generatonsskifte af en virksomhed bør altid planlægges i god tid. Skal virksomheden videreføres af næste ...»

Ægtefælleskifte - henvisning til bobehandler ved uenighed om et enkelt aktiv

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 26. juni 2019 Sag 210/2018 A(advokat Karen Marie Jespersen, beskikket) mod B(advokat ...»

Indestående på konto indgår ikke i fællesboskiftet

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. januar 2018 Sag 125/2017(2. afdeling) A(advokat N)modB(advokat ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )