Ny skifteportal til november 2022 for dødsboer

Pr. 15. november 2022 indføres en ny skifteportal i de danske skifteretter.

Den nye skifteportal er en digitalisering af den dødsboproces, der gennemføres ved skifteretterne og for boets behandlere.

Betydningen af den nye skifteportal er, at virksomheder, borgere og myndigheder nu samlet skal anmeldes deres krav ét sted, hvor der tidligere kunne ske anmeldelse til både skifteretten, bobestyrer eller boets kontaktperson.

Med den nye skifteportal er der nu 4 muligheder for anmeldelser:

Reglerne om proklama – hvor anmeldte krav skal være kommet frem til boet inden 8 uger fra dødsfaldets offentliggørelse i Statstidende, består fortsat.

Selve portalen åbnes på nationalt plan pr. 15. november 2022, dog er 5 retskredse koblet på portalen allerede fra 4. oktober 2022, som pilotprojekt, hvor retskredsens dødsboer, hvor afdøde er gået bort efter 4. oktober 2022, skal behandles via den nye portal.

De fem retskredse, der allerede er på skifteportalen er

Har du som kreditor derfor et krav i et dødsbo i en af ovenstående retskredse, og er afdøde gået bort efter 4. oktober 2022, skal dit krav anmeldes via den nye skifteportal via www.minskiftesag.dk

Tilsvarende skal du som boets kontaktperson, eller bobestyrer være opmærksom på den nye skifteportal, og på, at krav og forespørgsler nu kun fremgår via portalen.

 ---oooOooo---

Har du spørgsmål til dødsbobehandling eller har du behov for hjælp til behandling af et dødsbo, privat skifte eller bobestyrer bo, er du velkommen til at kontakte PrivatretsAdvokaterne på tlf. 45 23 00 20 eller sende os en mail.

 

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Gave eller dødslejegave?

Når en person dør, skal boet efter den afdøde gøres op og arven efter afdøde skal deles til arvingerne. Afdødes ...»

Ny tinglysningsproces i uskiftet boer

Hvis den efterlevende ægtefælle overtager fællesboet til uskiftet bo, overtager ægtefællen dermed også ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af