Ny skifteportal til november 2022 for dødsboer

Pr. 15. november 2022 indføres en ny skifteportal i de danske skifteretter.

Den nye skifteportal er en digitalisering af den dødsboproces, der gennemføres ved skifteretterne og for boets behandlere.

Betydningen af den nye skifteportal er, at virksomheder, borgere og myndigheder nu samlet skal anmeldes deres krav ét sted, hvor der tidligere kunne ske anmeldelse til både skifteretten, bobestyrer eller boets kontaktperson.

Med den nye skifteportal er der nu 4 muligheder for anmeldelser:

Reglerne om proklama – hvor anmeldte krav skal være kommet frem til boet inden 8 uger fra dødsfaldets offentliggørelse i Statstidende, består fortsat.

Selve portalen åbnes på nationalt plan pr. 15. november 2022, dog er 5 retskredse koblet på portalen allerede fra 4. oktober 2022, som pilotprojekt, hvor retskredsens dødsboer, hvor afdøde er gået bort efter 4. oktober 2022, skal behandles via den nye portal.

De fem retskredse, der allerede er på skifteportalen er

 

Har du som kreditor derfor et krav i et dødsbo i en af ovenstående retskredse, og er afdøde gået bort efter 4. oktober 2022, skal dit krav anmeldes via den nye skifteportal via www.minskiftesag.dk

Tilsvarende skal du som boets kontaktperson, eller bobestyrer være opmærksom på den nye skifteportal, og på, at krav og forespørgsler nu kun fremgår via portalen.

 ---oooOooo---

Har du spørgsmål til dødsbobehandling eller har du behov for hjælp til behandling af et dødsbo, privat skifte eller bobestyrer bo, er du velkommen til at kontakte PrivatretsAdvokaterne på tlf. 45 23 00 20 eller sende os en mail.

 

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Arv og Gave - satser og beløbsgrænser fra 2018 - 2023

  Gaveafgift Ægefæller betaler ikke gaveafgift af gaver ægtefællerne imellem.  Børn og samlever kan årligt ...»

Ny skifteportal til november 2022 for dødsboer

Pr. 15. november 2022 indføres en ny skifteportal i de danske skifteretter. Den nye skifteportal er en ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Fortsættelse af bopælsforældreskab og bopæl i Sverige

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 15. september 2021 Sagen er behandlet for lukkede døre. Det er forbudt ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af