Ny skifteportal til november 2022 for dødsboer

Pr. 15. november 2022 indføres en ny skifteportal i de danske skifteretter.

Den nye skifteportal er en digitalisering af den dødsboproces, der gennemføres ved skifteretterne og for boets behandlere.

Betydningen af den nye skifteportal er, at virksomheder, borgere og myndigheder nu samlet skal anmeldes deres krav ét sted, hvor der tidligere kunne ske anmeldelse til både skifteretten, bobestyrer eller boets kontaktperson.

Med den nye skifteportal er der nu 4 muligheder for anmeldelser:

Reglerne om proklama – hvor anmeldte krav skal være kommet frem til boet inden 8 uger fra dødsfaldets offentliggørelse i Statstidende, består fortsat.

Selve portalen åbnes på nationalt plan pr. 15. november 2022, dog er 5 retskredse koblet på portalen allerede fra 4. oktober 2022, som pilotprojekt, hvor retskredsens dødsboer, hvor afdøde er gået bort efter 4. oktober 2022, skal behandles via den nye portal.

De fem retskredse, der allerede er på skifteportalen er

 

Har du som kreditor derfor et krav i et dødsbo i en af ovenstående retskredse, og er afdøde gået bort efter 4. oktober 2022, skal dit krav anmeldes via den nye skifteportal via www.minskiftesag.dk

Tilsvarende skal du som boets kontaktperson, eller bobestyrer være opmærksom på den nye skifteportal, og på, at krav og forespørgsler nu kun fremgår via portalen.

 ---oooOooo---

Har du spørgsmål til dødsbobehandling eller har du behov for hjælp til behandling af et dødsbo, privat skifte eller bobestyrer bo, er du velkommen til at kontakte PrivatretsAdvokaterne på tlf. 45 23 00 20 eller sende os en mail.

 

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ny tinglysningsproces i uskiftet boer

Hvis den efterlevende ægtefælle overtager fællesboet til uskiftet bo, overtager ægtefællen dermed også ...»

Sådan foregår et privat skifte

Sådan foregår et privat skifte Når en person går bort, skal dødsfaldet anmeldes til kirkekontoret i det ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Skattemyndighederne skulle ikke respektere af værdiansættelse med grundlag i seneste off. vurdering og "15%'s-reglen"

HØJESTERETS KENDELSE afsagt den 18. oktober 2022 Sag 27777/2021     Boet efter A (adv. Svend Erik ...»

Vi er medlemmer af