Uskiftet bo

Såfremt førstafdøde ægtefælle og længstlevende ægtefælle efterlader sig fællesbørn, så kan længstlevende ægtefælle vælge at sidde i uskiftet bo. Boet skiftes herefter først den dag, længstlevende ægtefælle går bort. Ved at sidde i uskiftet bo indtræder længstlevende ægtefælle i førstafdøde ægtefælles rettigheder og forpligtelser.

Retsvirkninger ved et uskiftet bo er, at længstlevende ægtefælle har fri rådighed over boet i levende live, men kun rådighed over halvdelen ved død. Længstlevende ægtefælle kan således ikke testere over den anden halvdel, som er arv til førstafdødes børn. Endvidere må længstlevende ægtefælle ikke misbruge boet eller indgå nyt ægteskab. Vælger længstlevende ægtefælle at indgå nyt ægteskab, så skal der skiftes med førstafdødes børn.

Betingelser for at sidde i uskiftet bo
  • Der skal bestå et ægteskab
  • Det er kun muligt at sidde i uskiftet bo med delingsformue
  • Længstlevende ægtefælle har kun ret til at sidde i uskiftet bo med fællesbørn – hvis førstafdøde ægtefælle også efterlader sig særbørn, så skal disse give samtykke
  • Længstlevende ægtefælle skal være solvent – dvs. kunne betale gæld som den forfalder
  • Længstlevende ægtefælle må ikke være under værgemål – dvs. umyndiggjort

Misbrug

Længstlevende ægtefælle råder som tidligere nævnt i levende live frit over hele boet, men har kun rådighed over halvdelen ved død. Længstlevende ægtefælle må ikke misbruge denne rådighed til skade for førstafdødes børn. Længstlevende ægtefælle må stille sikkerhed, sælge boets aktiver og foretage vederlagsfrie overdragelser mv., så længe dispositioner ikke er urimelige. Længstlevende ægtefælle må ”spise boet op”, så længe formuen er blevet brugt til almindeligt forbrug.

Længstlevende ægtefælle må dog ikke foretage uforsvarlige spekulationsforretninger, urimeligt forbrug, tegning af uforholdsmæssige stor pensions- eller forsikringsordning samt ydelse af gaver og andre begunstigelser i henhold til arveloven. Dispositionerne skal være rimelige i forhold til boets størrelse.

Misbrugsreglen beskytter førstafdødes børn og sikrer, at længstlevende ægtefælle ikke bare spilder hele formuen væk med den konsekvens, at der ingen arv er til børnene.

Hvis førstafdødes børn kan bevise, at et misbrug af boet har fundet sted, så kan børnene udover at rejse et vederlagskrav mod længstlevende ægtefælle eller kræve omstødelse af gaver, forlange skifte. Børnene skal stilles som om et misbrug ikke havde fundet sted.

Længstlevende ægtefælle kan ikke indgå nyt ægteskab

Skal længstlevende ægtefælle gifte sig igen, kan længstlevende ægtefælle ikke længere sidde i uskiftet bo med førstafdødes børn og der skal derfor skiftes.

Er længstlevende ægtefælle i en alder, hvor det er nærliggende at formode, at et nyt ægteskab ikke helt er udelukket, anbefales det at længstlevende ægtefælle skifter efter førstafdøde ægtefælles død.

Pris

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i dødsbobehandling, og I er altid velkomne til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til jeres ønsker og behov for bistand i forbindelse med bobehandling. Ønsker I at vi skal bistå jer med opgaven, er vores timepris 2.500 inkl. moms.


Er du klar til at dø, eller klar til at din medejer dør?

Nogle tænker ”hvis” jeg dør, andre ”når” jeg dør… men sikkert er det, at døden sjældent kan planlægges ...»

Kan din virksomhed overleve, når du er død?

Når ejeren af en personligt drevet virksomhed er død, lukkes virksomhedens CVR-nummer, og virksomheden ...»

Advokatnøglen

Advokatnøglen er Advokatsamfundets landsdækkende database over alle advokater i Danmark. Man kan søge ...»

Generationsskifte

Generatonsskifte af en virksomhed bør altid planlægges i god tid. Skal virksomheden videreføres af næste ...»

Testamente mellem ikke-samboede ægtefæller, som ikke skulle arve hinanden, gyldigt

  D O M Afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )