Dødsbobehandling - uskiftet bo

Hvis førstafdøde ægtefælle og længstlevende ægtefælle efterlader sig fællesbørn, og der er delingsformue i ægteskabet, kan længstlevende ægtefælle vælge at sidde i uskiftet bo med delingsformuen.

Uskiftet bo betyder, at den længstlevende ægtefælle overtager hele fællesboet - og udskyder arvedelingen efter førstafdøde.

Boet efter førstafdøde skiftes derfor først den dag, længstlevende ægtefælle går bort, eller når længstlevende måtte skifte boet i levende live. Ved at sidde i uskiftet bo indtræder længstlevende ægtefælle i førstafdøde ægtefælles rettigheder og forpligtelser.

Retsvirkningerne ved et uskiftet bo er, at længstlevende ægtefælle har rådighed over boet i levende live, men kun rådighed over halvdelen ved død. Længstlevende ægtefælle kan derfor ikke testere over den halvdel, som er arv til førstafdødes børn. Længstlevende ægtefælle må desuden ikke misbruge boet.

Skal længstlevende ægtefælle på et tidspunkt indgå nyt ægteskab, skal boet efter førstafdødes skiftes, og der skal falde arv til førstafdødes arvinger.

Hvis førstafdøde ægtefælle har særbørn, dvs. børn som ikke er børn af den længstlevende ægtefælle, skal særbørnene give samtykke til, at længstlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo - enten ved forhåndssamtykke eller ved samtykke på tidspunktet for førstafdødes død.

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i dødsbobehandling. For os er integritet, stabilitet og forudsigelighed en mærkesag, og vi sætter en ære i at vejlede arvinger bedst muligt i forbindelse med skiftet.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine ønsker/behov på tlf. 45 23 00 20.

Vi rådgiver gerne om fordelene og ulemperne ved uskiftet bo, ligesom vi gerne bistår med udarbejdelse af de nødvendige blanketter i forbindelse med udleveringen af boet.

Udover den indledende telefoniske drøftelse, afregner vi som udgangspunkt efter anvendt tid med en timepris på DKK 2.500 inkl. moms.


Sådan foregår et privat skifte

Sådan foregår et privat skifte Når en person går bort, skal dødsfaldet anmeldes til kirkekontoret i det ...»

Skal du vælge skilsmisse eller separation ?

Selvom ønsket om en skilsmisse sjældent står på jule-ønskelisten, så viser statistikkerne, at en skilsmisse ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Anmeldelse af restkrav i dødsbo - kontrakt om køb af bil

HØJESTERETS DOMafsagt fredag den 17. januar 2020Sag BS‐39568/2019‐HJR(1. afdeling)Boet efter A(advokat ...»

Behandling af bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 ABogC(advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af