Når du arver en ejendom, skal du huske skødet.

Hvis en arving i et dødsbo ønsker at arve afdødes faste ejendom, er der et par ting der er rigtig vigtige at huske.

Først og fremmest er det vigtigt at sikre sig, at man kan overtage eventuelle eksisterende lån i ejendommen. Sørg derfor altid for, at banken/realkreditinstituttet kreditgodkender dig inden du får ejendommen udlagt.

Hvis du får ejendommen udlagt og ikke sørger for at lånet overtages, betragtes lånets vilkår for misligholdt og i yderste konsekvens, kan ejendommen komme på tvangsauktion – til trods for, at du har overholdt betalingerne.

Inden det besluttes om ejendommen kan og skal overtages, anbefales det derfor at have styr på gældsovertagelsen.

Når der er styr på denne del, og ejendommen kan overtages – skal man som arving huske at få skøde på ejendommen – skødet er den tinglyste adkomst til ejendommen, og er blandt andet nødvendig dokumentation for ejerskabet og retten til at optage lån i ejendommen efterfølgende.

Et skøde er i dag et elektronisk dokument, som udarbejdes og underskrives via Tinglysningens hjemmeside.

Det betales tinglysningsafgift i forbindelse med skødets tinglysning, som beregnes ud fra en procentdel af ejendommens værdi – typisk med udgangspunkt i den offentlige ejendomsvurdering, eventuelt med et fradrag ved arveudlægning. Venter en arving med at få tinglyst adkomst – skøde – på ejendommen til væsentligt senere, kan ejendommens værdi være steget betragteligt – hvilket kan have en økonomisk konsekvens for arvingen.

 

Står du som arving med ønsket om at overtage en ejendom fra dødsboet, er der flere forhold du skal være opmærksom på. Hos PrivatretsAdvokaterne rådgiver og bistår vi arvinger med behandling af dødsboer, herunder håndtering og udlæg af boets faste ejendom. Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende telefonisk drøftelse på tlf. 45 23 00 20. 

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Troels Wenzel Østergaard

Advokat, HD (F)

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Når du arver en ejendom, skal du huske skødet.

Hvis en arving i et dødsbo ønsker at arve afdødes faste ejendom, er der et par ting der er rigtig vigtige ...»

Afdøde kan ikke give en gave i et uskiftet bo

Det lyder måske åbenlyst, at man ikke kan give en gave, når man er død. Alligevel bliver vi hos PrivatretsAdvokaterne ...»

Ophørsdag

Det tidspunkt, hvor ægtefællernes økonomiske fællesskab ophører. Med mindre andet aftales ægtefællerne ...»

Adoptivbarn

ADOPTIVBARN Barn, som er blevet adopteret ved adoptionsbevilling....»

Forsikringstagers "nærmeste pårørende" kan ikke ændres ved passiv accept

HØJESTERETS DOMafsagt torsdag den 3. september 2020Sag BS-49362/2019-HJR(2. afdeling)A (tidligere ...)(advokat ...»

Anmeldelse af restkrav i dødsbo - kontrakt om køb af bil

HØJESTERETS DOMafsagt fredag den 17. januar 2020Sag BS‐39568/2019‐HJR(1. afdeling)Boet efter A(advokat ...»

Vi er medlemmer af