Når du arver en ejendom, skal du huske skødet.

Hvis en arving i et dødsbo ønsker at arve afdødes faste ejendom, er der et par ting der er rigtig vigtige at huske.

Først og fremmest er det vigtigt at sikre sig, at man kan overtage eventuelle eksisterende lån i ejendommen. Sørg derfor altid for, at banken/realkreditinstituttet kreditgodkender dig inden du får ejendommen udlagt.

Hvis du får ejendommen udlagt og ikke sørger for at lånet overtages, betragtes lånets vilkår for misligholdt og i yderste konsekvens, kan ejendommen komme på tvangsauktion – til trods for, at du har overholdt betalingerne.

Inden det besluttes om ejendommen kan og skal overtages, anbefales det derfor at have styr på gældsovertagelsen.

Når der er styr på denne del, og ejendommen kan overtages – skal man som arving huske at få skøde på ejendommen – skødet er den tinglyste adkomst til ejendommen, og er blandt andet nødvendig dokumentation for ejerskabet og retten til at optage lån i ejendommen efterfølgende.

Et skøde er i dag et elektronisk dokument, som udarbejdes og underskrives via Tinglysningens hjemmeside.

Det betales tinglysningsafgift i forbindelse med skødets tinglysning, som beregnes ud fra en procentdel af ejendommens værdi – typisk med udgangspunkt i den offentlige ejendomsvurdering, eventuelt med et fradrag ved arveudlægning.

Venter en arving med at få tinglyst adkomst – skøde – på ejendommen til væsentligt senere, kan ejendommens værdi være steget betragteligt – hvilket kan have en økonomisk konsekvens for arvingen.

 ---oooOooo---

Står du som arving med ønsket om at overtage en ejendom fra dødsboet, er der flere forhold du skal være opmærksom på.

Hos PrivatretsAdvokaterne rådgiver og bistår vi arvinger med behandling af dødsboer, herunder håndtering og udlæg af boets faste ejendom.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende telefonisk drøftelse på tlf. 45 23 00 20. 

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Troels Wenzel Østergaard

Advokat, HD (F)

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Arv og Gave - satser og beløbsgrænser fra 2018 - 2023

  Gaveafgift Ægefæller betaler ikke gaveafgift af gaver ægtefællerne imellem.  Børn og samlever kan ...»

Indsættelse af velgørende organisation i testamente (30 %-reglen)

Hvis du ønsker at tilgodese en velgørende organisation i dit testamente, kan du overveje at gøre brug ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Suppleringsarv

Suppleringsarv Når en ægtefælle dør, har den anden ægtefælle som udgangspunkt altid ret til tvangsarv. ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Skattemyndighederne skulle ikke respektere af værdiansættelse med grundlag i seneste off. vurdering og "15%'s-reglen"

HØJESTERETS KENDELSE afsagt den 18. oktober 2022 Sag 27777/2021     Boet efter A (adv. Svend Erik ...»

Vi er medlemmer af