Hvad er mortifikation af ejerpantebreve?

Er en slægtning gået bort, og arver du i den forbindelse en ejendom, bør du sikre dig, at der ikke er gamle uaflyste ejerpantebreve på ejendommen. Er lånet med sikkerhed betalt ud, bør du overveje at få aflyst ejerpantebrevet i tingbogen.

Er ejerpantebrevet ikke aflyst i tingbogen, kan det få konsekvenser. Særligt den dag du gerne vil sælge eller overdrage huset.

Et ejerpantebrev er et dokument, som oprettes af ejeren af en ejendom, som gerne vil stille sikkerhed for et lån. Ejendommens ejer er både pantsætter og panthaver, altså både debitor og kreditor. Ejeren erklærer herved at have en fordring mod sig selv.

Indtil reglerne om digital tinglysning trådte i kraft har ejerpantebreve været en håndpantsætning, dvs. man fysisk overdrog ejerpantebreve til opbevaring hos kreditor, og når lånet var betalt ud, afleverede kreditor ejerpantebrevet tilbage til debitor.

Årsagen til, at ejerpantebreve ikke blev aflyst efter indfrielse var, at man kunne spare tinglysningsafgiften næste gang man ønskede at benytte ejerpantet. Mange gemte det derfor i en skrivebordsskuffe eller i banken, for senere at kunne genbruge det lyste ejerpantebrev på ejendommen.

I denne proces skete det ofte, at gamle ejerpantebreve, som ikke blev tinglyst digitalt, forsvandt.

Er et gammelt ejerpantebrev først bortkommet, kan man ikke bare aflyse det i tingbogen. For at Tinglysningsretten kan aflyse et gammelt ejerpantebrev, skal det originale indsendes til Tinglysningsretten med almindelig post.

Er man ikke i besiddelse af det originale ejerpantebrev, skal pantebrevet mortificeres, hvorefter det kan aflyses.

For afdøde har det måske ikke haft betydning, hvorvidt et bortkommet ejerpantebrev forblev tinglyst på ejendommen. Den dag ejendommen skal overdrages eller afhændes, bliver situationen dog aktuel idet en køber næppe ønsker, at der er tinglyst et gammel og bortkommet ejerpantebrev på ejendommen. Sælger skal derfor sørge for, at ejerpantebreve lyst i dennes navn bliver indfriet/mortificeret og aflyst. Herefter vil det for køber være muligt at få lyst egne hæftelser på ejendommen, uden at de gamle pantebreve kommer ”foran”.

Forbliver sælgers ejerpantebreve på ejendommen, vil der komme anmærkninger på skødet herom. Ved at mortificere et ejerpantebrev som er bortkommet allerede nu, kan du spare tid den dag, ejendommen skal overdrages eller sælges.

Når et ejerpantebrev skal mortificeres, skal det igennemgå en bestemt tidsmæssig proces.

Der skal sendes en anmodning om mortifikation af ejerpantebrevet til byretten, der skal indhentes erklæringer fra de forskellige parter om at pantebrevet er bortkommet og ikke længere danner grundlag for eksisterende gæld, relevante bilag skal indhentes, og endelig skal der indrykkes en annonce i Statstidende, således at potentielle kreditorer kan gøre krav gældende iht. pantebrevet.

I de fleste tilfælde kan en sådan sag tage mere end et år. Det kan i særlige tilfælde ske med forkortet varsel, der skal dog stilles bankgaranti på hovedstolen samt et års renter. Bankgarantien bliver imidlertid først frigivet, når perioden for bankgarantien er udløbet, uanset om betingelserne for forkortet varsel er tilstede.

Har du spørgsmål til mortifikation af ejerpantebreve eller behandling af dødsboer, er du altid velkommen til at kontakte PrivatretsAdvokaterne på 45 23 00 20.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Pantebreve

Advokatens rolle ved bodeling

Når et ægtepar vælger at blive separeret eller skilt, skal deres økonomiske fællesskab også skilles, ...»

Advokatens rolle ved bolighandler

Når man har fundet den bolig, man ønsker at købe, er der en del formalia, der skal gennemføres, før man ...»

Advokatnøglen

Advokatnøglen er Advokatsamfundets landsdækkende database over alle advokater i Danmark. Man kan søge ...»

Generationsskifte

Generatonsskifte af en virksomhed bør altid planlægges i god tid. Skal virksomheden videreføres af næste ...»

Indestående på konto indgår ikke i fællesboskiftet

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. januar 2018 Sag 125/2017(2. afdeling) A(advokat N)modB(advokat ...»

Testamente mellem ikke-samboede ægtefæller, som ikke skulle arve hinanden, gyldigt

  D O M Afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )