Hvem skal arve

Hvem skal arve

Advokatens rolle

Advokatens rolle

Forrige
Næste

30% reglen - bo- og tillægsboafgift

Når et dødsbo skal deles mellem arvingerne, skal der ofte svares bo- og tillægsboafgift, medmindre boets arving er den længstlevende ægtefælle eller visse velgørende organisationer.

Den nærmeste familie - dvs. børn, stedbørn og børnebørn m.fl. - betaler boafgift på 15 % af arven fratrukket det indeksregulerede bundfradrag, som i 2021 udgør DKK 308.800 (i 2020 var beløbet DKK 301.900). Bundfradraget medtages fra det årstal, hvor afdøde er gået bort. 

Ugifte samlevende, som har haft fælles bopæl med afdøde i mindst 2 år forud for dødsfaldet eller har, har haft eller venter fælles barn med afdøde, samt forældre og en frasepareret/fraskilt ægtefælle (som ikke efterfølgende har indgået nyt ægteskab), betaler også 15 % i boafgift.

Arvinger, der ikke er omfattet af ovenstående kreds, betaler ud over boafgiften på 15 % også en tillægsboafgift på 25 %, hvilket vil sige en samlet bo- og tillægsboafgift på 36,25 % af arven.

Hvis man som arvelader alene efterlader sig arvinger i den ”dyre” afgiftsklasse, kan man i boer af en vis størrelse med fordel oprette et testamente, hvori man benytter sig af den såkaldte 30 %-regel. Ved brug af dette kan man øge udbetalingen til arvingerne ved at lade en afgiftsfritaget organisation arve en del af boet mod samtidig at afholde boafgiften.

Hvis man i sit testamente bestemmer, at 30 % af bobeholdningen skal modtages af en en afgiftsfritaget organisation på betingelse af, at organisationen betaler alle bo- og tillægsboafgifterne, vil arvingerne få en større del af arven udbetalt. Organisationens udbetalte arv vil naturligvis blive reduceret pga. afgiftsbetalingen, men organisationen vil dog modtage en arv, som de formentlig ellers ikke ville være blevet tiltænkt - samtidig med at arvingernes udbetalte arv bliver øget. Organisationen opnår ikke status som arving men som legatar, således at organisationen ikke har indflydelse på boets behandling i øvrigt, men blot modtager den kontante arv.

Fordelene ved 30%-reglen kan illustreres i nedenstående to eksempler:

30% reglen - overskrift

30% reglen - regneeksempel 1

30%reglen - regneeksempel 2

 

30% reglen - optimering

Den procentuelle arv til organisationen kan reduceres en smule, men skal der drages fordel som illustreret ovenfor, kan arven ikke reduceres til mindre end 27 %.

I større boer kan tilsvarende model finde anvendelse i boer med arvinger, som betaler 15 % i afgift. Det kræver dog, at boet har en vis størrelse, før der er reel fordel for arvingerne herved.

---oooOooo---

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i arv og dødsbobehandling, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse vedrørende 30 %-reglen og andre spørgsmål om planlægning af arv.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Indsættelse af velgørende organisation i testamente (30 %-reglen)

Hvis du ønsker at tilgodese en velgørende organisation i dit testamente, kan du overveje at gøre brug ...»

Skifte af et dødsbo

Når en person dør, skal boet efter den afdøde skiftes. Skifte af et dødsbo kan ske på flere forskellige ...»

Skifteret

Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske beløb ...»

Arveafkald

Arveafkald Arveafkald er, når en arving fraskriver sig retten til at arve, uanset om det sker før (afkald ...»

Fortsættelse af bopælsforældreskab og bopæl i Sverige

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 15. september 2021 Sagen er behandlet for lukkede døre. Det er forbudt ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af