Forenklet privat skifte

Et forenklet privat skifte, er en enklere proces for dødsbobehandling end ved et "almindeligt" privat skifte.

Der findes to typer af forenklet privat skifte i Dødsboskifteloven, således:

1)      § 34, hvor den længstlevende ægtefælle er eneste arving, eller

2)     § 33, hvor der er flere arvinger, men krav om

    • At ingen af arvingerne er repræsenteret ved værge eller skifteværge,
    • At afdøde ikke drev selvstændigt erhvervsdrivende, og
    •  At der ikke er skattemæssigt afskrivningsberettigede aktiver i boet.

Ved et forenklet privat skifte hvor den længstlevende ægtefælle er eneste arving, er det udover at være et krav, at afdøde og længstlevende ægtefælle ikke var separeret på dødstidspunktet, ligeledes en betingelse, at længstlevende ægtefælle indtræder i den afdødes skattemæssige stilling. Det betyder, at den længstlevende ægtefælle bliver beskattet af egen indkomst i indkomståret og af afdødes indkomst fra dødsårets start og til dødsdagen.

Ved et forenklet privat skifte, skal der kun indleveres én opgørelse over boets aktiver og passiver, hvor der i et ”almindeligt” privat skifte, afleveres både åbningsstatus – som er en opgørelse over boets aktiver og passiver pr. dødsdagen - og en boopgørelse – som er endeligt regnskab over dødsboets aktiver og passiver fra dødsdagen til boets afslutning.

I et forenklet privat skifte skal der alene indleveres én opgørelse - åbningsstatus - til skifteretten. Åbningsstatus, som samtidig er den endelige boopgørelse i et forenklet privat skifte, skal indleveres senest 6 måneder efter dødsdagen.

I et forenklet privat skifte er dødsdagen samtidig boets skæringsdag /afslutningsdag.

En supplerende betingelse for at et bo kan udleveres til forenklet privat skifte er, at boet er et afgiftsfrit dødsbo.

Ægtefæller betaler ikke boafgift.

Hvis der således er andre arvinger end ægtefællen, må den andel der falder i arv til disse andre arvinger ikke overstige boafgift bundfradraget.  

Bundfradraget reguleres årligt - i 2023 var beløbet DKK 321.700 og i 2024 er beløbet DKK 333.100. Det er dødsåret, der er afgørende for hvilket års bundfradrag, der skal anvendes.

Læs mere om bundfradrag og boafgift her. 

Derudover er det en betingelse for forenklet privat skifte, at arvingerne tilhører afdødes nærmeste familie, idet arvinger, der ikke tilhører afdødes nærmeste familie, skal svare tillægsboafgift.

Afdødes nærmeste familie udgør afdødes børn, børnebørn mv., forældre, børns ægtefæller, frasepareret/ fraskilt ægtefælle og samlever (hvis samlivsforholdet har bestået i min. 2 år forud for dødsfaldet).

Hvis der derfor findes arvinger uden for kredsen af afdødes nærmeste familie, er boet ikke afgiftsfrit – og det kan derfor ikke behandles som et forenklet privat.

Retsafgiften ved et forenklet privat skifte er DKK 1.500.

Læs mere om forskellen på et privat skifte og et forenklet skifte her.

Hos PrivatretsAdvokaterne har vi stor ekspertice indenfor arveret og dødsbobehandling. 

 

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine ønsker/behov på tlf. 45 23 00 20.

Udover den indledende telefoniske drøftelse, afregner vi som udgangspunkt efter anvendt tid med almindelig timesats.


Sådan foregår et privat skifte

Sådan foregår et privat skifte Når en person går bort, skal dødsfaldet anmeldes til kirkekontoret i ...»

Forskellen på privat skifte og forenklet privat skifte

Et privat skifte, uanset om det er under den forenklede proces eller ej, kræver enighed blandt arvingerne. ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Anmeldelse af restkrav i dødsbo - kontrakt om køb af bil

HØJESTERETS DOMafsagt fredag den 17. januar 2020Sag BS‐39568/2019‐HJR(1. afdeling)Boet efter A(advokat ...»

Vi er medlemmer af