Har du styr på, hvem der arver dig?

Har du ikke oprettet et testamente, er det arveloven, der bestemmer, hvem der arver dig.

Hvis du har ægtefælle og/eller børn eller børnebørn (som ifølge arveloven kaldes livsarvinger), er de tvangsarvinger efter dig. Hvis du har tvangsarvinger, kan du ikke ved testamente bestemme over hele din formue, fordi tvangsarvinger altid skal arve minimum ¼ af din samlede formue.

Hvis du har både ægtefælle og børn, arver din ægtefælle halvdelen af tvangsarven, og dine børn tilsammen den anden halvdel af tvangsarven – uanset hvor mange børn, du efterlader dig. De resterende ¾ af din formue kaldes friarv.

Friarven kan du frit disponere over ved at oprette et testamente. Hvis du ikke har oprettet et testamente, arver din ægtefælle halvdelen af din formue, og dine børn tilsammen den anden halvdel af din samlede formue.

Hvis du hverken har ægtefælle eller livsarvinger, kan du frit disponere over hele din formue ved et testamente. Hvis du ikke har oprettet et testamente, og du hverken har ægtefælle eller livsarvinger, vil dine forældre arve alt efter dig.

Hvis den ene eller begge dine forældre ikke lever ved din død, vil arven i stedet tilfalde dine søskende, alternativt dine nevøer og niecer. Hvis du ved din død hverken efterlader dig forældre, søskende, nevøer eller niecer, vil arven tilfalde dine bedsteforældre, alternativt deres børn.

Der kan være mange gode grunde til at oprette et testamente, hvor du bestemmer over din formue ved død. For eksempel hvis du ikke er gift, men i stedet har en samlever. Din samlever vil aldrig arve dig ifølge reglerne i arveloven, så hvis du ønsker, at din samlever skal arve dig, er det nødvendigt at oprette et testamente.

Det kan også være, at du ønsker at fordele arven anderledes, end det, der følger af arveloven – måske skal din ægtefælle arve mest muligt, eller måske er der behov for, at nogle af dine arvinger skal særligt tilgodeses.

I de tilfælde vil det også være en god idé at oprette et testamente, så du selv kan bestemme, hvordan arven efter dig skal fordeles. 

 

---oooOooo---

Hvis du har behov for rådgivning om, hvem der arver dig, eller hvis du ønsker at oprette et testamente, står PrivatretsAdvokaterne klar til at hjælpe. Vi er eksperter i arv og testamente, og du er velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uforpligtende drøftelse af din situation.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompetencer

Hvilken pris skal din ejendom have, når køber er dine børn?

Godt nyt til dig, der overvejer at gennemføre et familiekøb eller familiesalg af hus. Højesteret har ...»

Har du styr på, hvem der arver dig?

Har du ikke oprettet et testamente, er det arveloven, der bestemmer, hvem der arver dig. Hvis du har ...»

Ophørsdag

Det tidspunkt, hvor ægtefællernes økonomiske fællesskab ophører. Med mindre andet aftales ægtefællerne ...»

Adoptivbarn

ADOPTIVBARN Barn, som er blevet adopteret ved adoptionsbevilling....»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Højesteretsdom - dødsboers skattepligt og frivillig indbetaling af skat/afgift af gave givet i levende lige var ikke del af boets aktiver

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 26. januar 2021Sag BS-6939/2020-HJR(1. afdeling)Skatteministeriet(advokat ...»

Vi er medlemmer af