Advokatens rolle ved bolighandler

Når man har fundet den bolig, man ønsker at købe, er der en del formalia, der skal gennemføres, før man kan flytte ind.

Ved et typisk forløb skriver køber købsaftalen under, inden sælger og inden advokaten kommer på banen.

Købsaftalerne indeholder som udgangspunkt altid et såkaldt bank- og advokatforbehold, som giver købers rådgivere mulighed for – på vegne af køber – at træde tilbage fra købsaftalen, hvis der i forbindelse med advokatens og bankens gennemgang af handlens bilag viser sig forhold, der ændrer ved købers ønske om og mulighed for at gennemføre handlen.

Når købsaftalen er underskrevet, sender ejendomsmægleren advokaten kopi af købsaftalen med de tilhørende bilag, der er relevante for ejendommen, f.eks. økonomiske oversigter, eventuelle rådighedsbegrænsningsaftaler på boligen (servitutter), lokal- og kommuneplaner, tilstandsrapport, elinstallationsrapportern og samt eventuelle aftaler omkring handlen.

Advokaten gennemgår alle bilagene, både for at se om boligen har mulighed for at opfylde de ønsker og hensigter, køber har med boligen, og derudover for at gennemgå om der kan være forhold, som kan have væsentlig betydning for købers evne, mulighed og ønsker om at købe ejendommen.

Advokatens rolle er herefter at formidle kontakten og kommunikationen mellem sælger og køber –typisk via ejendomsmægleren, koordinere kommunikationen og praktikken omkring køber og sælgers bankforbindelser samt eventuelle øvrige parter, som lejere mv.

Kan handlen godkendes, meddeler advokaten dette til sælger, og uanset om advokaten har den aktive rolle ved ejendomshandlens berigtigelse eller ej, så sørger advokaten for, at købers adkomst bliver sikret ved tinglysning af skødet på ejendommen, kommunikationen med købers bank, at sælgers bank indfrier de banklån, der skal indfries, at køber får tegnet de nødvendige forsikringer før overtagelsesdagen, og at de økonomiske mellemregninger udregnes ved refusionsopgørelsen.

Efter ejendomshandlens godkendelse skal der udarbejdes og tinglyses skøde på ejendommen. Skødet lyses i dag elektronisk via tinglysningens hjemmeside.

Når skødet er blevet lyst på ejendommen, skal den af køber deponerede købesum frigives, så sælgers lån kan blive indfriet, og køber kan overtage ejendommen uden sælgers gamle gæld. Købers egen bank lyser herefter typisk de nye lån i ejendommen.

Berigtigende advokat kan frigive købesummen, når forholdene er på plads, og når ejendommen er overtaget af køber, skal der ofte udarbejdes en refusionsopgørelse – som er en opgørelse af de forbrugsudgifter og ejendomsskatter mv., der vedrører henholdsvis perioden forud for overtagelsen og efter overtagelsen.

Advokaten forestår kommunikationen med de aktører, der er i handlen, og holder løbende køberne orienteret.

Er parterne ikke gift, når de køber en ejendom i fællesskab, kan advokaten samtidig bistå parterne med en samejeoverenskomst, hvor fællesskabet og det eventuelle ophør af samejet aftales på forhånd.

---oooOooo---

PrivatretsAdvokaterne er eksperter indenfor ejendomshandler og vi leverer en personlig, grundig og dybdegående berigtigelse af jeres ejendomshandel.

Uanset om vi repræsenterer køber eller sælger i forbindelse med handlen, tager vi udgangspunkt i klientens behov og ønsker.

Handlen gennemføres af advokat og vi sætter en ære i, at vores klienter føler sig godt hjulpet og rådgivet omkring denne store vigtige investering. 

Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 20 eller pr. mail advokat@privatretsadvokaterne.dk  

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Hvilken pris skal din ejendom have, når køber er dine børn?

Godt nyt til dig, der overvejer at gennemføre et familiekøb eller familiesalg af hus. Højesteret har ...»

Ny tilstandsrapport med farvekoder

Den 1. oktober 2020 har Sikkerhedsstyrelsen indført nye retningslinjer for tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter.  Moderniseringen ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af