Ny tilstandsrapport med farvekoder

Modernisering af tilstandsrapport og elinstallationsrapport

Den 1. oktober 2020 har Sikkerhedsstyrelsen indført nye retningslinjer for tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter. 

Moderniseringen af tilstandsrapport og elinstallationsrapport er indført, for at gøre rapporterne mere gennemskuelige og for at give huskøber en bedre mulighed for at kunne planlægge købsbudgettet, da skaderne inddeles efter hvor alvorlig skaden og hvor akut udbedringen er.

Det tidligere karaktersystem i en tilstandsrapport var K1, K2, K3 og UN, dette vurderingssystem er udskiftet med farvekoderne rød, gul, grå og sort. 

Kritiske skader RØD              Kritiske skader

Skader ved bygningsdel, som allerede har eller vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på kort sigt. Svigtet har allerede eller kan medføre skader på andre bygningsdele. Kort sigt dækker over en periode op til ca. 2 år – det må dog bemærkes, at skaden allerede kan være indtrådt.

Alvorlige skader GUL              Alvorlige skader

Skader ved bygningsdel, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på længere sigt. Svigtet kan medføre skader på andre bygningsdele.

Mindre alvorlige skader GRÅ              Mindre alvorlige skader

Skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.

Mulige skader SORT            Mulige skader

Forhold ved en bygningsdel, der kræver yderligere undersøgelser for at få afklaret, om der er en skade. Det kan være en alvorlig eller kritisk skade.

Denne farvekode svarer nogenlunde til den tidligere karakter UN – undersøges nærmere – som bør afklares inden man beslutter sig for at købe boligen. Vælger man ikke at få forholdet nærmere afklaret, bærer man selv risikoen.

 

Visualiseringen i en tilstandsrapport giver køberne en mere direkte overblik over både skaderne og hvor hurtigt de bør udbedres.

Du kan se et eksempel på en ny tilstandsrapport her

I elinstallationsrapporterne er der også indført nye mere overskuelige ikoner frem for karakter.

Risiko for stød Risiko for stød

En ulovlig elinstallation, der indebærer risiko for elektrisk stød.

Risiko for brand Risiko for brand

En ulovlig elinstallation, der indebærer risiko for brand.

Ulovlig elinstallation Ulovlig elinstallation

En elinstallation, der ikke lever op til de standarder og lovkrav, der gjaldt på det tidspunkt, hvor installationen er udført.

Undersøges nærmere Undersøges nærmere

Elinstallationer, hvor forholdene bør undersøges nærmere for at få afklaret, om der er en fejl. Det kan være en fejl med risikoen for stød eller brand, og bør derfor undersøges nærmere. Vælger man ikke at få forholdet undersøgt nærmere, inden man køber boligen, bærer køber selv risikoen.

Du kan finde et eksempel på den nye elinstallationsrapport her

 

Både den nye tilstandsrapport og den nye elinstallationsrapport er trådt i kraft pr. 1. oktober 2020. En tilstandsrapport er imidlertid gældende i 6 måneder, hvorfor der indtil marts 2021 stadig vil være ”gamle” tilstandsrapporter på markedet. En tilstandsrapport efter det gamle karaktersystem er stadig gældende i 6 måneder fra udstedelse.

En elinstallationsrapport er gyldig i 12 måneder, hvorfor de ”gamle” elinstallationsrapporter først er afviklet helt til oktober 2021.

 

Samtidig med indførelse af de nye rapporter er, at der indføres en ny fælles it-platform, hvor man kan få adgang til både tilstandsrapport og elinstallationsrapport for en ejendom.

 

Som huskøber, er det vigtigt at forholde sig til oplysningerne i en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport – uanset om den er udarbejdet efter det gamle eller det nye karaktersystem. De giver en fagkyndig vurdering af boligens tilstand og behov for udbedring. Det er derudover et krav, at der foreligger både en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport for at der kan tegnes en ejerskifteforsikring.

 

Hos PrivatretsAdvokaterne har vi stor erfaring med bolighandler og vi rådgiver både køber og sælger i boligjagten. Et vellykket boligkøb kræver overblik og forudsigelighed – forhold, vi hos PrivatretsAdvokaterne vægter højt overfor vores kunder.

Er du derfor på boligjagt, er du velkommen til at give os et kald for en uforpligtende drøftelse af dine muligheder og hvordan vi kan bistå dig igennem processen.

Du kan læse mere om forløbet med en ejendomshandel her

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ny tilstandsrapport med farvekoder

Modernisering af tilstandsrapport og elinstallationsrapport Den 1. oktober 2020 har Sikkerhedsstyrelsen ...»

Ophørsdag

Det tidspunkt, hvor ægtefællernes økonomiske fællesskab ophører. Med mindre andet aftales ægtefællerne ...»

Adoptivbarn

ADOPTIVBARN Barn, som er blevet adopteret ved adoptionsbevilling....»

Højesteretsdom - dødsboers skattepligt og frivillig indbetaling af skat/afgift af gave givet i levende lige var ikke del af boets aktiver

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 26. januar 2021Sag BS-6939/2020-HJR(1. afdeling)Skatteministeriet(advokat ...»

Forsikringstagers "nærmeste pårørende" kan ikke ændres ved passiv accept

HØJESTERETS DOMafsagt torsdag den 3. september 2020Sag BS-49362/2019-HJR(2. afdeling)A (tidligere ...)(advokat ...»

Vi er medlemmer af