Ny tilstandsrapport med farvekoder

Den 1. oktober 2020 har Sikkerhedsstyrelsen indført nye retningslinjer for tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter. 

Moderniseringen af tilstandsrapport og elinstallationsrapport er indført for at gøre rapporterne mere gennemskuelige, og for at give huskøber en bedre mulighed for at kunne planlægge købsbudgettet, da skaderne inddeles efter, hvor alvorlig skaderne, og hvor akutte udbedringerne er.

Tilstandsrapport

Det tidligere karaktersystem i en tilstandsrapport var K1, K2, K3 og UN. Dette vurderingssystem er moderniseret og udskiftet med farvekoderne rød, gul, grå og sort. 

Kritiske skader RØD: Kritiske skader

Skader ved bygningsdel, som allerede har eller vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på kort sigt. Svigtet har allerede eller kan medføre skader på andre bygningsdele. Kort sigt dækker over en periode op til ca. 2 år – det må dog bemærkes, at skaden allerede kan være indtrådt.

Alvorlige skader GUL: Alvorlige skader

Skader ved bygningsdel, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på længere sigt. Svigtet kan medføre skader på andre bygningsdele.

Mindre alvorlige skader GRÅ: Mindre alvorlige skader

Skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.

Mulige skader SORT: Mulige skader

Forhold ved en bygningsdel, der kræver yderligere undersøgelser for at få afklaret, om der er en skade. Det kan være en alvorlig eller kritisk skade. Denne farvekode svarer nogenlunde til den tidligere karakter UN – undersøges nærmere – som bør afklares, inden man beslutter sig for at købe boligen. Vælger man ikke at få forholdet nærmere afklaret, bærer man selv risikoen.

Visualiseringen i en tilstandsrapport giver køberne en mere direkte overblik over både skaderne, og hvor hurtigt de bør udbedres.

Du kan se et eksempel på en ny tilstandsrapport på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside her.

Elinstallationsrapport

I elinstallationsrapporter er der også indført nye, mere overskuelige ikoner frem for karakterer.

Risiko for stød Risiko for stød

En ulovlig elinstallation, der indebærer risiko for elektrisk stød.

Risiko for brand Risiko for brand

En ulovlig elinstallation, der indebærer risiko for brand.

Ulovlig elinstallation Ulovlig elinstallation

En elinstallation, der ikke lever op til de standarder og lovkrav, der gjaldt på det tidspunkt, hvor installationen er udført.

Undersøges nærmere Undersøges nærmere. 

Elinstallationer, hvor forholdene bør undersøges nærmere for at få afklaret, om der er en fejl. Det kan være en fejl med risikoen for stød eller brand og bør derfor undersøges nærmere. Vælger man ikke at få forholdet undersøgt nærmere, inden man køber boligen, bærer køber selv risikoen.

Du kan se et eksempel på en ny elinstallationsrapport på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside her.

Ikrafttræden

Både den nye tilstandsrapport og den nye elinstallationsrapport er trådt i kraft pr. 1. oktober 2020. En tilstandsrapport er imidlertid gældende i 6 måneder, hvorfor der indtil marts 2021 stadig vil være ”gamle” tilstandsrapporter på markedet. En tilstandsrapport efter det gamle karaktersystem er gældende i 6 måneder fra udstedelse.

En elinstallationsrapport er gyldig i 12 måneder, hvorfor de ”gamle” elinstallationsrapporter først er afviklet helt til oktober 2021.

Samtidig med indførelse af de nye rapporter er der indført en ny fælles it-platform, hvor man kan få adgang til både tilstandsrapport og elinstallationsrapport for en ejendom.

Som huskøber er det vigtigt at forholde sig til oplysningerne i en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport – uanset om den er udarbejdet efter det gamle eller det nye karaktersystem. Rapporterne giver en fagkyndig vurdering af boligens tilstand og behov for udbedring. Det er derudover et krav for at tegne en ejerskifteforsikring, at der foreligger både en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport.

 ---oooOooo---

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i ejendomshandler, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse vedrørende køb eller salg af fast ejendom.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Hvilken pris skal din ejendom have, når køber er dine børn?

Godt nyt til dig, der overvejer at gennemføre et familiekøb eller familiesalg af hus. Højesteret har ...»

Ny tilstandsrapport med farvekoder

Den 1. oktober 2020 har Sikkerhedsstyrelsen indført nye retningslinjer for tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter.  Moderniseringen ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af