Boligkøb som samlevende/ugifte - bør man drøfte samejeoverenskomst og testamente?

Når man køber bolig, kræver det grundig overvejelse, da der er en masse forhold, der skal tages højde for. For samlevende/ugifte er et af de vigtigste spørgsmål, hvad der skal ske med boligen, såfremt man vælger at gå fra hinanden, eller hvis den ene skulle gå bort. Årsagen er, at der ikke er et særligt regelsæt, som regulerer dette - i modsætning til f.eks. ægtepar, som køber bolig sammen. Vælger man at gå fra hinanden, og boligen skal sælges, kræver det, at begge parter skriver under, inden boligen kan sættes til salg. Er man ikke enige, kan det spærre for et salg af boligen. Det vil således være hensigtsmæssigt inden et boligkøb at få lavet en skriftlig aftale, som sikrer parterne samt indeholder bestemmelser om, hvad der skal ske med boligen i de forskellige situationer. 

En samejeoverenskomst er en aftale mellem to eller flere parter, der sammen har købt en bolig, som de ejer i fællesskab. En samejeoverenskomst regulerer som udgangspunkt forhold, som parterne i fællesskab aftaler, og som ikke bliver reguleret af andre regler. En samejeoverenskomst kan blandt andet indeholde bestemmelser om, hvor stor en procentdel hver part ejer, hvordan løbende udgifter skal betales, hvad boligen må bruges til, og hvordan man opløser samejet – det kan være ved, at boligen straks sættes til salg, eller at den ene får lov til at overtage. Hertil kan man aftale, hvordan et salg skal ske, og hvordan man skal vurdere prisen på boligen, f.eks. ved at 2 eller 3 uvildige ejendomsmæglere bliver sat til at vurdere boligen. Når parterne har indgået en samejeoverenskomst, er man stillet bedre og ikke i tvivl om sine pligter og rettigheder, hvis man går fra hinanden, eller den ene part afgår ved døden. 

Det kan desuden være en god ide at oprette et udvidet samlevertestamente eller blot et almindeligt testamente, når man som samlevende/ugifte vælger at købe bolig sammen. Årsagen hertil er, at man som samlevende/ugifte ikke automatisk arver hinanden, og man bør derfor sikre, at den længstlevende har mulighed for at blive i boligen, såfremt den ene skulle gå bort. Er der ikke oprettet et testamente, arver man ikke hinanden, hvorfor den længstlevende vil stå i en ærgerlig situation og skulle flytte fra hjemmet, da det vil være den afdødes børn eller forældre, som vil komme til at arve afdøde. Det er derfor meget vigtigt at sikre hinanden bedst muligt, hvis man som samlevende/ugifte vælger at købe bolig sammen. 

 ---oooOooo---

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i ejendomshandler og testamenter, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse vedrørende samejeoverenskomst og samlevertestamente.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Thea Rosleff

Advokatfuldmægtig

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Bør du give samtykke til uskiftet bo?

I disse tider hvor mange familier består af ”dine, mine og vores børn”, vil der for mange børn opstå ...»

Hvad er vigtigt at huske som samlevende?

Flere og flere par vælger at leve sammen uden at blive gift. Mange par har samtidigt den opfattelse, ...»

Arveafkald

Arveafkald Arveafkald er, når en arving fraskriver sig retten til at arve, uanset om det sker før (afkald ...»

Indbotestamente

Indbotestamente Et indbotestamente er et uformelt dokument, hvor du kan bestemme, hvem der skal arve ...»

Fortsættelse af bopælsforældreskab og bopæl i Sverige

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 15. september 2021 Sagen er behandlet for lukkede døre. Det er forbudt ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af