Fortrydelsesret og advokatforbehold

At købe hus eller lejlighed er for de fleste en beslutning, der kræver grundig overvejelse, både med hensyn til familien og økonomien. Men når man har fundet drømmehuset, vil man gerne kunne handle hurtigt, så ejendommen ikke bliver købt af andre interesserede, og flere skriver derfor under på købsaftalen ret hurtigt.

Fortrydelsesret

Når man som forbruger underskriver en købsaftale om køb af fast ejendom, har man en lovbestemt ret til at fortryde handlen, inden 6 hverdage fra aftalen er indgået.

De 6 hverdage løber fra det tidspunkt, hvor sælger har forpligtet sig til købsaftalen.

Sædvanligvis underskriver køber købsaftalen først, hvorefter ejendomsmægler indhenter sælgers accept. I disse tilfælde løber fortrydelsesfristen fra det tidspunkt, hvor sælger har underskrevet købsaftalen.

Er situationen imidlertid, at sælger underskriver aftalen inden køber, regnes fortrydelsesfristen fra det tidspunkt, hvor køber bliver bekendt med sælgers tilbud.

Fristen regnes i hele hverdage og udløber derfor først ved døgnets ophør, dvs. midnat.

Selvom man som køber har mulighed for at træde tilbage fra en underskreven købsaftale inden for fortrdelsesfristen på 6 hverdage, skal man være opmærksom på, at anvendelse af fortrydelsesretten udløser en betalingsforpligtelse på 1 % af købesummen.

Anvendelsen af fortrydelsesretten må derfor anses som en nødløsning, som kun bringes i anvendelse i yderste situation hvor advokat- eller bankforbehold ikke kan anvendes.

Advokatforbehold

Som køber bør man altid sikre sig, at købsaftalen indeholder et generelt bank- og advokatforbehold. De generelle forbehold er typisk underlagt en kortere tidsfrist end fortrydelsesrettens 6 hverdage, men dette er til gengæld en ”gratis” tilbagetrædelsesret for køber.

Advokatforbeholdet har til formål at sikre, at en køber har mulighed for at rådføre sig med sin juridiske rådgiver, således at køber ikke ender med ”katten i sækken” og sidder tilbage med en bolig, som f.eks. er pålagt en økonomisk tung byrde – f.eks. pligt til sløjfning og bortskaffelse af en gammel nedgravet olietank – som køber ikke kunne se ved den blotte gennemgang af boligen.

Sædvanligvis er forløbet således, at når køber finder den rette bolig, underskrives købsaftalen hos ejendomsmægleren. Handlens dokumenter er således ikke gennemgået af købers advokat forinden, og banken har heller ikke kreditvurderet ejendommen, inden køber underskriver købsaftalen.

Mange købere har allerede drøftet en mulig handelssituation med deres bank og en advokat, og køber kan derfor nemt henvise ejendomsmægler til disse rådgivere, når aftalen underskrives. Men der er også situationer, hvor køber ikke har fundet en advokat inden underskriften, og med købsaftalens korte frist til bank- og advokatforbehold stiller det ofte køber i en uhensigtsmæssig tidspresset situation for at finde en advokat og få lånegodkendelserne på plads.

Det må derfor anbefales, at man som køber har de fornødne forhåndsgodkendelser til finansieringen og også gerne har talt med en advokat, som kan bistå med handlen.

Når advokaten har gennemgået købsaftalen og købsaftalens bilag, rådgiver advokaten køber om, hvilke forhold køber skal være særligt opmærksom på samt opstiller de forbehold eller aftaler, der bør gøre sig gældende for handlen.

Ønsker køber – efter advokatens gennemgang – herefter ikke længere at købe ejendommen, kan advokaten meddele sælger, at handlen ikke godkendes. Aktiveringen af advokatforbeholdet inden for fristen betragtes som en tilbagetrædelse fra aftalen, som i princippet stiller både sælger og køber, som om handlen aldrig var indgået. Såvel køber som sælger er herefter frigjort fra parternes aftale.  Advokatforbeholdet er ikke forbundet med en betaling over for sælger og bliver derfor betragtet som gratis for køber.

Vælger man som køber at lade advokaten gennemgå handlens bilag inden købsaftalen underskrives, er køber ikke underlagt de samme frister og har ligeledes en nemmere adgang til at påvirke handlens vilkår.

Hos PrivatretsAdvokaterne gennemgår vi rigtig mange købsaftaler og bilag for vores klienter, både før og efter købsaftalen er underskrevet.

De fleste af ejendomshandlerne kan heldigvis godkendes, men der er også sager, hvor vi bliver opmærksomme på forhold, som har en så indgribende betydning - ofte økonomisk - for vores klienter, at klienten alligevel ikke ønsker at købe ejendommen. I disse situationer har vi gjort brug af advokatforbeholdet, og vores klient er trådt tilbage fra købet. Sælger kan herefter genoptage salgsbestræbelserne, og klienten genoptager typisk boligjagten.

---oooOooo---

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i fast ejendom og ejendomshandler, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse vedrørende køb af fast ejendom.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Hvilken pris skal din ejendom have, når køber er dine børn?

Godt nyt til dig, der overvejer at gennemføre et familiekøb eller familiesalg af hus. Højesteret har ...»

Ny tilstandsrapport med farvekoder

Den 1. oktober 2020 har Sikkerhedsstyrelsen indført nye retningslinjer for tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter.  Moderniseringen ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af