Fortrydelsesret og advokatforbehold

At købe hus eller lejlighed er for de fleste en beslutning, der kræver grundig overvejelse, både med hensyn til familien og økonomien. Men når man har fundet drømmehuset, vil man gerne kunne handle hurtigt, så ejendommen ikke bliver købt af andre interesserede, og flere skriver under på købsaftalen ret hurtigt.

Når man som forbruger underskriver en købsaftale om køb af fast ejendom, har man en lovbestemt ret til at fortryde handlen, inden 6 hverdage fra aftalen er indgået.

De 6 hverdage løber fra det tidspunkt, hvor sælger har forpligtet sig til købsaftalen.

Sædvanligvis underskriver køber købsaftalen først, hvorefter ejendomsmægler indhenter sælgers accept heraf. I disse tilfælde løber fortrydelsesfristen fra sælger har underskrevet købsaftalen.

Er situationen imidlertid, at sælger underskriver aftalen inden køber, regnes tidspunktet fra køber bliver bekendt med sælgers tilbud. Fristen regnes i hele hverdage og udløber derfor først ved døgnets ophør, dvs. midnat.

Men selvom man som køber har mulighed for at træde tilbage fra en underskreven købsaftale, skal man være opmærksom på, at anvendelse af fortrydelsesretten udløser en betalingsforpligtelse på 1% af købesummen.

Anvendelsen af fortrydelsesretten må derfor anses som en nødløsning, som kun bringes i anvendelse i yderste situation hvor advokat- eller bankforbehold ikke kan anvendes.

Advokatforbehold

Som køber bør man altid sikre sig, at købsaftalen indeholder et generelt bank- og advokatforbehold. De generelle forbehold er typisk underlagt en kortere tidsfrist end fortrydelsesrettens 6 hverdage, men er til gengæld en ”gratis” tilbagetrædelsesret for køber.

Advokatforbeholdet har til formål at sikre, at en køber har mulighed for at rådføre sig med sin juridiske rådgiver, således at køber ikke ender med ”katten i sækken” og sidder tilbage med en bolig, som f.eks. er pålagt en økonomisk tung byrder – f.eks. pligt til sløjfning og bortskaffelse af en gammel nedgravet olietank – som køber ikke kunne se ved den blotte gennemgang.

Sædvanligvis er forløbet således, at når køber finder den rette bolig, underskrives købsaftalen hos ejendomsmægleren. Handlens dokumenter er således ikke gennemgået af købers advokat, og banken har heller ikke kreditvurderet ejendommen.

Mange købere har allerede drøftet en mulig handelssituation med deres bank og en advokat, og køber kan derfor nemt henvise ejendomsmægler til disse rådgivere, når aftalen underskrives. Men der er også situationer, hvor køber ikke har fundet en advokat inden underskriften, og med købsaftalens korte frist til bank- og advokatforbehold stiller det ofte køber i en uhensigtsmæssig tidspresset situation for at finde en advokat og få lånegodkendelserne på plads.

Det må derfor anbefales, at man som køber har de fornødne forhåndsgodkendelser til finansieringen og også gerne har talt med en advokat, om denne kan bistå køber med handlen.

Når advokaten har gennemgået købsaftalen og købsaftalens bilag, rådgiver advokaten køber om, hvilke forhold køber skal være særligt opmærksom på samt opstiller de forbehold/aftaler, der bør gøre sig gældende for handlen.

Ønsker køber – efter advokatens gennemgang – herefter ikke længere at købe ejendommen, kan advokaten meddele sælger, at handlen ikke godkendes. Aktiveringen af advokatforbeholdet inden for fristen betragtes som en tilbagetrædelse fra aftalen, som i princippet stiller både sælger og køber, som om handlen aldrig var indgået. Såvel køber som sælger er herefter frigjort fra parternes aftale.  Advokatforbeholdet er ikke forbundet med en betaling og bliver derfor betragtet som gratis for køber.

Vælger man som køber at lade advokaten gennemgå handlens bilag inden købsaftalen underskrives, er køber ikke underlagt de samme frister og har ligeledes en nemmere adgang til at påvirke handlens vilkår.

Hos Privatretsadvokaterne gennemgår vi rigtig mange købsaftaler og bilag for vores klienter – både før og efter købsaftalen er underskrevet.

De fleste af ejendomshandlerne kan heldigvis godkendes, men der er også sager, hvor vi bliver opmærksomme på forhold, som har en så indgribende betydning – ofte økonomisk - for vores klienter, at klienten alligevel ikke ønsker at købe ejendommen. I disse situationer har vi gjort brug af advokatforbeholdet og vores klient er trådt tilbage fra købet. Sælger kan herefter genoptage salgsbestræbelserne og klienten genoptager typisk boligjagten.

 

Hos Privatretsadvokaterne går vi op i at levere en grundig, dybdegående og personlig berigtigelse af jeres ejendomskøb. Det er trods alt nok en af de største investeringer I kommer til at foretage.

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i ejendomshandler, og I er velkomne til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til jeres ønsker og behov.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Hvilken pris skal din ejendom have, når køber er dine børn?

Godt nyt til dig, der overvejer at gennemføre et familiekøb eller familiesalg af hus. Højesteret har ...»

Ny tilstandsrapport med farvekoder

Den 1. oktober 2020 har Sikkerhedsstyrelsen indført nye retningslinjer for tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter.  Moderniseringen ...»

Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagt Fremtidsfuldmagten er en fuldmagt, som først træder i kraft den dag, personen ikke længere ...»

Arveafkald

Arveafkald Arveafkald er, når en arving fraskriver sig retten til at arve, uanset om det sker før (afkald ...»

Fortsættelse af bopælsforældreskab og bopæl i Sverige

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 15. september 2021 Sagen er behandlet for lukkede døre. Det er forbudt ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af