Hvilke overvejelser bør forældre gøre sig, inden de køber en bolig, som skal lejes ud til deres barn?

Det praktiske

Står I og skal købe en bolig, hvor formålet med købet er at leje boligen ud til jeres barn, bør I gøre jer en del overvejelser forinden. Denne form for køb kaldes også forældrekøb.

Først og fremmest skal I overveje alt det praktiske ved et køb, som f.eks. om I har råd til at købe en bolig, hvordan skal købet finansieres, om I er godkendt af banken, og hvordan de løbende ydelser skal betales. Dernæst skal I finde en bolig, som er passende til jeres barn, særligt i forhold til beliggenhed, størrelse, og hvor huslejen kan være passende i forhold til barnets indtægt.

Når I finder en potentiel bolig, er det en god idé at få en advokat til at gennemgå købsaftalen og diverse bilag. En advokat vil opdage faldgruber og andre ting ved handlen, som måske kan have økonomiske konsekvenser i fremtiden. Med et advokatforbehold indført i købsaftalen er det muligt at træde tilbage fra aftalen uden omkostninger, selvom I måtte have underskrevet købsaftalen. Dette skyldes, at man med et advokatforbehold sikrer, at en handel ikke er endelig, før advokaten har godkendt handlen.

Andre forhold

Ud over alt det praktiske ved købet bør I også overveje andre momenter ved handlen, som f.eks. hvem der skal bære tabet eller gevinsten ved handlen, hvis boligens værdi skulle falde eller stige i fremtiden. Skal børnene f.eks. have del i dette?

Lejekontrakt

Derudover skal der udfærdiges en lejekontrakt, hvor I sammen med jeres barn skal være enige om vilkårene for lejeforholdet, herunder hvor meget der skal betales i husleje. Udgangspunktet er, at huslejen skal svare til markedslejen og ikke må være meget mindre. I vil som udlejere blive beskattet af det beløb, som måtte svare til markedslejen. Hvis I opkræver end lavere leje end markedslejen, vil I alligevel skulle betale skat af det beløb, som svarer til markedslejen.

Bliver huslejen fastsat for lavt, kan barnet blive beskattet af den økonomiske fordel, som opnås ved at leje lejligheden. Er den samlede lejebesparelse mindre end det beløb, som kan gives som afdragsfri gave årligt, DKK 71.500 (2023), skal der som udgangspunkt ikke betales skat af lejebesparelsen. Såfremt beløbet er over beløbsgrænsen, kan der ske beskatning.

Derudover skal I overveje, hvor længe må barnet blive boende. Skal det være uden tidsbegrænsning - det vil sige, så længe barnet ønsker - eller må barnet f.eks. leje boligen i studietiden eller maksimalt i et bestemt antal år, hvorefter det næste barn skal have mulighed for at overtage lejemålet? Der skal desuden tages stilling til, hvad der skal ske med lejligheden, hvis barnet vælger at tage til udlandet eller ønsker at fraflytte.

Salg til barnet

Barnet kan eventuelt også senere overtage boligen til en pris svarende til den offentlige ejendomsvurdering +/- 15% eller ved den nye ejendomsvurdering +/- 20%.

Du kan læse den seneste Højesteretsdom om anvendelse af 15 %-reglen her.

 ---oooOooo---

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i fast ejendom og ejendomshandler, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse vedrørende forældrekøb og andre generelle spørgsmål om fast ejendom.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Hvilken pris skal din ejendom have, når køber er dine børn?

Godt nyt til dig, der overvejer at gennemføre et familiekøb eller familiesalg af hus. Højesteret har ...»

Ny tilstandsrapport med farvekoder

Den 1. oktober 2020 har Sikkerhedsstyrelsen indført nye retningslinjer for tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter.  Moderniseringen ...»

Adoptivbarn

Adoptivbarn Et adoptivbarn er et barn, som er blevet adopteret ved bevilling om adoption....»

Adoption

Adoption Adoption er et slægtsskab, som etableres ved bevilling om adoption. ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af