Hvilke overvejelser bør forældre gøre sig, inden de køber en bolig, som skal lejes ud til deres barn?

”Det praktiske”:

Står I og skal købe en bolig, hvor formålet med købet er at leje boligen ud til jeres barn, bør I gøre jer en del overvejelser forinden. Denne form for køb kaldes også forældrekøb.

Først og fremmest skal I overveje alt det praktiske ved et køb, som f.eks. har I råd til at købe en bolig, hvordan skal købet finansieres, er I blevet godkendt af banken, og hvordan skal de løbende ydelser betales. Dernæst skal I finde en bolig, som er passende til jeres barn, særligt i forhold til beliggenhed, størrelse, og hvor huslejen kan være passende i forhold til barnets indtægt.

Når I finder en potential bolig, vil det være en god ide at få en advokat til at gennemgå købsaftalen og diverse bilag. En advokat vil opdage faldgruber og andre ting ved handlen, som måske kan have økonomiske konsekvenser i fremtiden. Med et advokatforbehold vil det være muligt at træde tilbage fra aftalen uden omkostninger, selvom I måtte have underskrevet købsaftalen. Dette skyldes, at man med et advokatforbehold sikrer, at en handel ikke er endelig, før advokaten har godkendt handlen.

 

Andre forhold:

Ud over alt det praktiske ved købet bør I også overveje andre momenter ved handlen, som f.eks. hvem skal egentlig bære tabet eller gevinsten ved handlen, hvis boligens værdi skulle falde eller stige i fremtiden. Særligt hvis boligmarkedet skulle ændre sig gevaldigt i den nærmeste fremtid, og det derfor kan mærkes ved et eventuelt salg. Skal børnene f.eks. have del i dette?

 

Lejekontrakt:

Derudover skal der udfærdiges en lejekontrakt, hvor I sammen med barnet skal være enige om vilkårene for lejeforholdet. Herunder hvor meget skal der betales i husleje? Udgangspunktet er, at huslejen skal svare til markedslejen og må ikke være meget mindre. I vil som udlejer nemlig blive beskattet af det beløb, som måtte svare til markedslejen. Er den leje, I opkræver lavere, end markedslejen, vil I alligevel skulle betale skat af det beløb som svarer til markedslejen.

Bliver huslejen fastsat for lavt, kan barnet endvidere blive beskattet af den økonomiske fordel. Er beløbet mindre end det beløb, som kan gives afgiftsfrit, på nuværende tidspunkt på kr. 64.300 (2018), så skal der som udgangspunkt ikke betales skat. Såfremt beløbet er over, kan der ske beskatning.

Derudover skal I overveje, hvor længe må barnet blive boende. Skal det være uden tidsbegrænsning, det vil sige, så længe barnet ønsker, eller må barnet f.eks. leje boligen, så længe det er studerende eller maksimalt i 3 år, hvorefter det næste barn skal have mulighed for at overtage lejemålet. Derudover, hvad skal der ske med lejligheden, hvis barnet lige pludselig vælger at tage til udlandet.

 

”Rabat ved salg”:

Endvidere skal det nævnes, at barnet eventuelt også senere kan overtage boligen til en pris svarende til den offentlige ejendomsvurdering +/- 15%, uden at det vil blive anfægtet af SKAT ved et senere salg til tredjemand.

Som det ses ud fra overstående, er der en række personlige overvejelser, man også skal gøre sig ud over blot det at købe bolig.

 

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i forældrekøb og udfærdigelse af lejekontrakter. Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse, i forhold til et forældrekøb og andre generelle spørgsmål.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Advokatens rolle ved bolighandler

Når man har fundet den bolig, man ønsker at købe, er der en del formalia, der skal gennemføres, før man ...»

Advokatens rolle ved samejeoverenskomster

Køber man en fast ejendom i fællesskab med andre, bør man overveje at oprette en samejeoverenskomst/-aftale. ...»

Ophørsdag

Det tidspunkt, hvor ægtefællernes økonomiske fællesskab ophører. Med mindre andet aftales ægtefællerne ...»

Adoptivbarn

ADOPTIVBARN Barn, som er blevet adopteret ved adoptionsbevilling....»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Højesteretsdom - dødsboers skattepligt og frivillig indbetaling af skat/afgift af gave givet i levende lige var ikke del af boets aktiver

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 26. januar 2021Sag BS-6939/2020-HJR(1. afdeling)Skatteministeriet(advokat ...»

Vi er medlemmer af