Køb af andelsbolig

Andelsboliger er populære i storbyer, hvor køb af ejerboliger eller andre typer af boliger kan være meget dyre. En andelsbolig kan købes til en lavere pris. Der er dog andre forhold, som man skal være opmærksom på, særligt i forhold til andelsboligforeningen. Man skal være opmærksom på andelsboligforeningens vedtægter, budget, fællesudgifter og lån. Er der en sund økonomi i andelsboligforeningen? Dette kan være svært for køber at gennemskue, og derfor anbefales det, at man får en advokat som køberrådgiver til at se på handlen og gennemgå samtlige dokumenter.

Har man en køberrådgiver, som er advokat, til at se på sagen, så kan man med et advokatforbehold sikre, at et køb ikke er endeligt, før advokaten har godkendt handlen – dette vil være gældende, selvom man har underskrevet købsaftalen. Læs mere om advokatforbehold her

Andelsboligforeningen

Vælger man at købe en andelsbolig, bliver man andelshaver i andelsboligforeningen og får herved en del af andelsboligforeningens formue. Andelsboligforeningen fastsætter et indskud for hver enkelt lejlighed, som en andelshaver skal betale ved tegning. Dette indskud modsvarer normalt til lejlighedens størrelse. Køber man en andelsbolig, er man ikke den direkte ejer af boligen, men man har en andel i den samlede ejendom og en brugsret til den specifikke lejlighed/bolig.

Derudover er der andre forskelle end hvis man købte en ejerbolig. Bl.a. kan det nævnes, at ens forpligtelser over for andelsboligforeningen ofte er større end i en ejerforening, man skal betale boligafgift (husleje) hver måned og der er forskelle i det lån som optages hos banken – køb af andelsbolig finansieres med et almindeligt banklån med sikkerhed i andelsboligen, hvorimod en ejerbolig kan finansieres 80 % med et realkreditlån. Et banklån er ofte dyrere end et realkreditlån. Dog, tilbyder de fleste banker efterhånden attraktive andelsboliglån.

Ønskes en mere dybdegående gennemgang af forskelle, er I altid velkommen til at kontakte os.

Udgifter forbundet med en andelsbolig

  • Indskud til andelsboligforeningen – den pris man betaler for andelen
  • Boligafgift – boligafgiften dækker som udgangspunkt udgifter til renter og afdrag på andelsboligforeningenslån i selve hovedejendommen, administration, renovation, ejendomsskatter, vedligeholdelse osv.
  • Diverse forbrugsudgifter, f.eks. vand, varme og el

Pris

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i ejendomshandler, og I er velkomne til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til køb af andelsbolig og hvilker områder, man særligt skal være opmærksom på.

Banken foretager håndtering af hæftelser og optagelse af eventuelle nye lån.

 


Hvilken pris skal din ejendom have, når køber er dine børn?

Godt nyt til dig, der overvejer at gennemføre et familiekøb eller familiesalg af hus. Højesteret har ...»

Ny tilstandsrapport med farvekoder

Den 1. oktober 2020 har Sikkerhedsstyrelsen indført nye retningslinjer for tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter.  Moderniseringen ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Byret

Der er 24 byretter i Danmarks 24 retskredse.  Byretterne behandler primært straffesager og civilesager. I ...»

Dødslejegaver givet 5 dage før død, skulle medregnes i opgørelse af boafgiften

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. oktober 2023    Sag 21/2023   A kærer på vegne af boet ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Vi er medlemmer af