Køb af andelsbolig

Andelsboliger er populære i storbyer, hvor køb af ejerboliger eller andre typer af boliger kan være meget dyre. En andelsbolig kan købes til en lavere pris. Der er dog andre forhold, som man skal være opmærksom på, særligt i forhold til andelsboligforeningen. Man skal være opmærksom på andelsboligforeningens vedtægter, budget, fællesudgifter og lån. Er der en sund økonomi i andelsboligforeningen? Dette kan være svært for køber at gennemskue, og derfor anbefales det, at man får en advokat som køberrådgiver til at se på handlen og gennemgå samtlige dokumenter.

Har man en køberrådgiver, som er advokat, til at se på sagen, så kan man med et advokatforbehold sikre, at et køb ikke er endeligt, før advokaten har godkendt handlen – dette vil være gældende, selvom man har underskrevet købsaftalen. Læs mere om advokatforbehold her

Andelsboligforeningen

Vælger man at købe en andelsbolig, bliver man andelshaver i andelsboligforeningen og får herved en del af andelsboligforeningens formue. Andelsboligforeningen fastsætter et indskud for hver enkelt lejlighed, som en andelshaver skal betale ved tegning. Dette indskud modsvarer normalt til lejlighedens størrelse. Køber man en andelsbolig, er man ikke den direkte ejer af boligen, men man har en andel i den samlede ejendom og en brugsret til den specifikke lejlighed/bolig.

Derudover er der andre forskelle end hvis man købte en ejerbolig. Bl.a. kan det nævnes, at ens forpligtelser over for andelsboligforeningen ofte er større end i en ejerforening, man skal betale boligafgift (husleje) hver måned og der er forskelle i det lån som optages hos banken – køb af andelsbolig finansieres med et almindeligt banklån med sikkerhed i andelsboligen, hvorimod en ejerbolig kan finansieres 80 % med et realkreditlån. Et banklån er ofte dyrere end et realkreditlån. Dog, tilbyder de fleste banker efterhånden attraktive andelsboliglån.

Ønskes en mere dybdegående gennemgang af forskelle, er I altid velkommen til at kontakte os.

Udgifter forbundet med en andelsbolig

  • Indskud til andelsboligforeningen – den pris man betaler for andelen
  • Boligafgift – boligafgiften dækker som udgangspunkt udgifter til renter og afdrag på andelsboligforeningenslån i selve hovedejendommen, administration, renovation, ejendomsskatter, vedligeholdelse osv.
  • Diverse forbrugsudgifter, f.eks. vand, varme og el

Pris

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i ejendomshandler, og I er velkomne til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til køb af andelsbolig og hvilker områder, man særligt skal være opmærksom på. Hos PrivatretsAdvokaterne koster det kr. 12.500 inkl. moms for køberrådgivning. Læs mere om hvad prisen inkluderer her


Vigtig information om ejerskifteforsikring - Qudos Insurance A/S erklæret konkurs

Vigtig information vedrørende ejerskifteforsikring - Qudos Insurance A/S erklæret konkurs Qudos Insurance ...»

Fortrydelsesret og advokatforbehold

At købe hus eller lejlighed er for de fleste en beslutning, der kræver grundig overvejelse, både med ...»

Generationsskifte

Generatonsskifte af en virksomhed bør altid planlægges i god tid. Skal virksomheden videreføres af næste ...»

Retsafgift i dødsboer

Afhængig af hvilken skifteform et dødsbo udleveres til, skal der altid svares retsafgift ved udleveringen;      Retsafgift  Tillæg, ...»

Indestående på konto indgår ikke i fællesboskiftet

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. januar 2018 Sag 125/2017(2. afdeling) A(advokat N)modB(advokat ...»

Testamente mellem ikke-samboede ægtefæller, som ikke skulle arve hinanden, gyldigt

  D O M Afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )