Forløb ved en ejendomshandel

Når boligen er fundet, og der er enighed mellem køber og sælger om de væsentligste forhold som f.eks. overtagelsesdag, købesum og eventuelle forhold, som sælger skal udbedre inden overtagelsesdagen, udarbejder ejendomsmægler en købsaftale. Hvis det er en privathandel kan du enten få hjælp af os som advokater eller også lave det selv via en skabelon, herunder f.eks. via Købsaftale hus - uanset om det drejer sig om et hus, lejlighed, ejerlejlighed, andelsbolig eller sommerhus.

Tilbud

Hvis købsaftalen kun er underskrevet af den ene part, f.eks. køber, anses dette som et tilbud til modparten. Når købsaftalen er underskrevet af begge parter, er den som udgangspunkt bindende.

Fortrydelsesret

Man har som køber ret til at fortryde købet, dog senest 6 hverdage efter aftalens indgåelse. Fortrydelse efter indgåelse af købsaftalen medfører, at køber skal betale en godtgørelse på 1% af købesummen til sælger.

Advokatforbehold

Vi anbefaler altid, at man som køber sikrer sig, at der er et advokatforbehold i købsaftalen, inden man skriver under på købsaftalen.

Et advokatforbehold betyder, at handlen ikke er bindende, hvis ikke købers advokat eller rådgiver kan godkende handlen, selvom køber har skrevet under.

Et advokatforbehold giver således køber mulighed for at blive frigjort fra aftalen uden betaling af godtgørelse til sælger. Det giver samtidig køber mulighed for at sætte sin underskrift på købsaftalen for den ønskede bolig og efterfølgende kunne gennemgå handlen og alle handlens dokumenter med en advokat eller rådgiver.

Når købsaftalen er underskrevet, vil ejendomsmægler sende advokaten eller rådgiveren sagens bilag. Advokaten eller rådgiveren gennemgår herefter alle papirerne og rekvirerer og gennemgår evt. manglende oplysninger og dokumentation.

Finansiering

Hvis der ikke allerede foreligger et bindende tilsagn fra banken om den forudsatte finansiering, vil købers advokat sikre sig, at der i godkendelsesbrevet indsættes et finansieringsforbehold, hvis der ikke allerede er indføjet et sådan forbehold ved købsaftalens underskrift.

Køber bør senest i denne forbindelse drøfte finansieringsmulighederne og muligheden for kurssikring med sin bank eller øvrige rådgivere – advokatens rådgivning omfatter ikke økonomisk rådgivning.

Godkendelsesskrivelse

Når advokaten har gennemgået købsaftalen og betingelser for handlens gennemførelse, vil køber blive rådgivet om ejerskifteforsikring, tilstandrapporten og købers juridisk stilling. På baggrund heraf udarbejdes der en godkendelsesskrivelse, hvori ejendomsmægler meddeles, om handlen kan godkendes, evt. med forbehold og betingelser, som sælger skal opfylde.

Når købsaftalen er underskrevet af begge parter, skal køber efter en fastsat frist på typisk 10-14 dage, deponere udbetalingen hos ejendomsmægler og banken stille bankgaranti for restkøbesummen.

Tinglysning

Når betingelserne er godkendt, er handlen godkendt, og der oprettes et skøde i Tinglysningen, som underskrives af køber og sælger med MitID og anmeldes til tinglysning.

Når skødet er tinglyst, tinglyser og hjemtager købers bank købers lån, og sælgers bank indfrier og aflyser sælgers lån.

Bankerne koordinerer internt eventuelle mulig overførsel af tinglysningsafgift fra sælgers lån til købers lån.

Efterfølgende gennemføres digital tinglysning af evt. pantebreve og transporter.

Når tinglysningen af endeligt skøde er gennemført, frigives deponeringen til sælger, dog typisk med tilbageholdelse af et mindre beløb til sikkerhed for eventuel refusionssaldo, hvis godkendt refusionsopgørelsen ikke allerede foreligger.

Refusionsopgørelse

Flere forbrugsudgifter, ejendomsskatter, grundejerforeningskontingent m.v. forfalder på forskellige tidspunkter på året, og de følger sjældent overtagelsesdatoen. Derfor udarbejdes en opgørelse, hvor udgifterne fordeles mellem køber og sælger med overtagelsesdagen som skæringsdag.

Det er vigtigt, at man i forbindelse med overtagelsesdatoen eller dispositionsdagen sørger for, at de forskellige forbrugsmålere aflæses. Dette kan med fordel ske i fællesskab af både køber og sælger på den faktuelle dato, hvor ejendommen overgives, ligesom funktionaliteten af de installationer – hårde hvidevarer mv. – afprøves.

---oooOooo---

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i fast ejendom og ejendomshandler, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse vedrørende køb og salg af fast ejendom.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Hvilken pris skal din ejendom have, når køber er dine børn?

Godt nyt til dig, der overvejer at gennemføre et familiekøb eller familiesalg af hus. Højesteret har ...»

Ny tilstandsrapport med farvekoder

Den 1. oktober 2020 har Sikkerhedsstyrelsen indført nye retningslinjer for tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter.  Moderniseringen ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af