Bør man oprette testamente, når man er gift?

Bør man oprette testamente, når man er gift?

Hvem skal arve

Hvem skal arve

Advokatens rolle

Advokatens rolle

Livsforsikring og pension ved død

Livsforsikring og pension ved død

Forrige
Næste

Vitterlighedsvidne - hvem, hvordan og hvornår

For at nogle dokumenter er gyldige og virksomme, skal de være tiltrådt af enten en notar eller to vitterlighedsvidner.

Når et dokument skal vitterlighedspåtegnes, skal dokumentet underskrives foran de to vidner.

Vitterlighedsvidnernes opgave er at bevidne følgende:

1) Datoens rigtig - at datoen for underskriften er korrekt,

2) Underskriftens ægthed – at den der underskriver dokumentet, er den person, der står til at underskrive dokumentet, og endelig

3) Underskrivers myndighed - at den, der underskriver dokumentet, er i stand til at forstå, hvad han/hun er ved at skrive underskrive, og at underskriveren er ved sine ”fulde fem” på tidspunktet for underskriften.

Det er således ikke vitterlighedsvidnernes opgave at have et indgående kendskab til indholdet af dokumentet, der underskrives. Vitterlighedsvidnerne skal blot vide, hvilken type dokumentet der skrives under på - f.eks. om der er tale om et arveforskud eller en fuldmagt.

Hvilke dokumenter kan et vitterlighedsvidne skrive under på?

Et vitterlighedsvidne anvendes som udgangspunkt ved erklæringer, hvor der meddeles en rettighed for en anden person – det kan f.eks. være et arveforskud, en fuldmagt eller et børnetestamente.

Der findes dog tilfælde, hvor vitterlighedspåtegninger er påkrævet – f.eks. skifteretsfuldmagter, hvis disse skal anvendes i forbindelse med tinglysning af adkomst for boets ejendom, pantsætning mv. Derudover kan et testamente vitterlighedspåtegnes, hvis der ønskes et vidnetestamente frem for et notartestamente. Det fremgår af arvelovens regler, at et vidnetestamente skal tiltrædes af to vitterlighedsvidner for at være gyldigt oprettet.

Du kan læse mere om mulighederne for at oprette et vidnetestamente her.

Selv om et dokument ikke ved lov kræver, at det oprettes i nærværende af to uvildige vidner, kan det i nogle situationer overvejes, om vitterlighedspåtegningen alligevel skal medinddrages, så dokumentets gyldighed og underskrivernes myndighed ikke efterfølgende vil bliver anfægtet.

Hvem kan være vitterlighedsvidne?

For at undgå at der bliver tvivl om vitterlighedsvidnernes objektivitet, må vitterlighedsvidnerne ikke have en personlig interesse i det, dokumentet vedrører. Derudover skal vitterlighedsvidnerne opfylde følgende kriterier:

1)     Vitterlighedsvidnerne må ikke være nærtbeslægtede med nogen af de underskrivende parter af dokumentet,

2)     vitterlighedsvidnerne skal være myndige og over 18 år, og

3)     det er vigtigt, at vitterlighedsvidnerne forstår deres rolle som vitterlighedsvidne.

For at vitterlighedsvidnerne kan skrive under på, at den/de, der underskriver, rent faktisk er den/de person(er), som den/de udgiver sig for at være, har vitterlighedsvidnerne pligt til at sikre sig bevis for underskrivernes identitet. Dette kan ske i form af forevisning af billedlegitimation med CPR-nummer.

Vitterlighedsvidnerne skal overvære, at dokumentet underskrives af den/de personer, der står i dokumentet, ligesom vidnerne skal sørge for, at der påføres korrekt dato på dokumentet. Den/de underskrivende part(er) kan eventuelt påføre deres initialer på alle dokumentets sider.

Straks derefter skal vitterlighedsvidnerne underskrive dokumentet med kuglepen/blæk.

Da vitterlighedsvidnernes identitet kan være vigtig i en efterfølgende bevisførelse, er det vigtigt at vitterlighedsvidnerne kan identificeres. Det er derfor vigtigt, at vitterlighedsvidnerne i dokumentet – udover deres personlige underskrift – også oplyser følgende:

-          Navn

-          Adresse

-          Stillingsbetegnelse

-          CPR-nummer

-          Dato

Der skal som udgangspunkt altid underskrives med to vitterlighedsvidner. Dog er det i nogle tilfælde tilstrækkeligt med ét vitterlighedsvidne, hvis vitterlighedsvidnet er en bestallingshavende advokat. Et vidnetestamente kræver som udgangspunkt altid to vitterlighedsvidner, uanset om den ene er advokat eller ej.

---oooOooo---

 

Har du behov for rådgivning om, hvordan du får udarbejdet et officielt dokument – herunder om det bør vitterlighedspåtegnes – er du velkommen til at kontakte PrivatretsAdvokaterne for en uformel og uforpligtende telefonisk drøftelse på telefon 45 23 00 20.

Vi hjælper dig naturligvis gerne med udarbejdelse af de juridiske dokumenter, du måtte have behov for, og skal et dokument underskrives til vitterlighed, kan vi også være behjælpelige med vitterlighedspåtegninger.

Hvis vi skal bistå dig med sagen, afregner vi som udgangspunkt efter anvendt tid med almindelig timesats.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Indsættelse af velgørende organisation i testamente (30 %-reglen)

Hvis du ønsker at tilgodese en velgørende organisation i dit testamente, kan du overveje at gøre brug ...»

Opdatering af testamente

Et testamente er et afgørende dokument, da testamentet beskriver, hvad der skal ske med dine ejendele, ...»

Legatar

Legatar En legatar er indsat i et testamente til at modtage et bestemt beløb eller en bestemt genstand ...»

Arveafkald

Arveafkald Arveafkald er, når en arving fraskriver sig retten til at arve, uanset om det sker før (afkald ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af