Rejsesamtykkeerklæring - når børn rejser uden begge forældre.

Sommerferien står for døren, og hvis du har planlagt en udlandsrejse med dine børn, er det vigtigt at huske, at hvis du rejser alene med børnene – dvs. uden børnenes anden forælder – så kræver mange lande i dag, at man kan dokumentere, at man har tilladelse til at rejse med børnene alene. Hvis børnene rejser med andre, f.eks. bedsteforældre eller sammen med en anden familie – og uden nogen af forældrene – kræves der ligeledes dokumentation.

Reglerne i de forskellige lande er ikke ens, og der findes desværre ikke én oversigt over de enkelte landes ind- og udrejse regler, når børn rejser uden en eller begge forældre.

Undersøg derfor altid reglerne hos landets ambassade eller konsulat i Danmark samt eventuelt via Udenrigsministeriets hjemmeside.

Visse lande kræver derudover, at rejsesamtykkeerklæringen notarpåtegnes og/eller legaliseres af Udenrigsministeriet.

 

Kravet om rejsesamtykkeerklæring omfatter derfor mange skilsmissefamilier og de mange familier, hvor bedsteforældrene har inviteret børnebørnene med på ferie, eller hvor børnene f.eks. rejser med en skolekammerat og dennes familie.

For ikke at stå i en kedelig situation enten ved ind- eller udrejsen anbefales det, at man sørger for, at der sammen med børnenes pas også ligger en rejsesamtykkeerklæring, der opfylder det konkrete lands krav.

En rejsesamtykkeerklæring er den ene eller begge forældres samtykkeerklæring til, at barnet eller børnene må rejse til udlandet med den voksne rejseledsager. Samtykket skal være konkretiseret og aktuelt, og udover at være bilagt den nødvendige dokumentation også nogle gange være officielt verificeret.

 

Rejsesamtykkeerklæringen skal som minimum indeholde oplysninger, der dels kan identificere både barnet, rejseledsageren og barnets forældre, samtidig med at rejsen også skal være specificeret med følgende oplysninger:

Vigtigst er det at have undersøgt det aktuelle lands ind- og udrejse regler - i god tid og inden afrejsen -  hvis dokumentet skal nå at blive notarpåtegnet og/eller legaliseret af Udenrigsministeriet.

oooOooo

Hos PrivatretsAdvokaterne hjælper vi dig gerne med at få udarbejdet en rejsesamtykkeerklæring. Det koster kr. 2.500 inkl. moms at få udarbejdet en samtykkeerklæring på dansk og engelsk. Yderligere bistand til afklaring af hvilke retsregler, der er gældende for det konkrete land, herunder bistand i forbindelse med legalisering mv., afregnes efter anvendt tid med en timepris på kr. 2.500 inkl. moms.

Du er også velkommen til at kontakte os for en uformel telefonisk drøftelse på tlf. 45 23 00 20.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Hvor og efter hvilke regler kan man blive skilt, i internationale ægteskaber?

Når anmodningen om skilsmisse eller separation skal indgives, er det vigtigt at have styr på, hvor man ...»

Bodeling ved internationale ægteskaber.

Det er blevet almindeligt, at personer med forskellige statsborgerskaber gifter sig, og også at ægtefæller ...»

Uskiftet bo

Hvis en afdød ægtefælle og længstlevende ægtefælle efterlader sig fællesbørn, kan den længstlevende ægtefælle ...»

Notar

Notaren er en officiel person, der kan bekræfte underskrivning af testamenter og andre dokumenter ved ...»

Ugyldig ægtepagt med rette slettet af tinglysningen

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 39/2019A(advokat Lise Høgh)modTinglysningsretten(selv)I ...»

Ægtepagt tinglyst efter separationsanmodning var ugyldig

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 44/2019A(advokat Lise Høgh)modB(advokat Sonja ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )