Rejsesamtykkeerklæring - når børn rejser uden begge forældre.

Sommerferien står for døren, og hvis du har planlagt en udlandsrejse med dine børn, er det vigtigt at huske, at hvis du rejser alene med børnene – dvs. uden børnenes anden forælder – så kræver mange lande i dag, at man kan dokumentere, at man har tilladelse til at rejse med børnene alene. Hvis børnene rejser med andre, f.eks. bedsteforældre eller sammen med en anden familie – og uden nogen af forældrene – kræves der ligeledes dokumentation.

Reglerne i de forskellige lande er ikke ens, og der findes desværre ikke én oversigt over de enkelte landes ind- og udrejse regler, når børn rejser uden en eller begge forældre.

Undersøg derfor altid reglerne hos landets ambassade eller konsulat i Danmark samt eventuelt via Udenrigsministeriets hjemmeside.

Visse lande kræver derudover, at rejsesamtykkeerklæringen notarpåtegnes og/eller legaliseres af Udenrigsministeriet.

 

Kravet om rejsesamtykkeerklæring omfatter derfor mange skilsmissefamilier og de mange familier, hvor bedsteforældrene har inviteret børnebørnene med på ferie, eller hvor børnene f.eks. rejser med en skolekammerat og dennes familie.

For ikke at stå i en kedelig situation enten ved ind- eller udrejsen anbefales det, at man sørger for, at der sammen med børnenes pas også ligger en rejsesamtykkeerklæring, der opfylder det konkrete lands krav.

En rejsesamtykkeerklæring er den ene eller begge forældres samtykkeerklæring til, at barnet eller børnene må rejse til udlandet med den voksne rejseledsager. Samtykket skal være konkretiseret og aktuelt, og udover at være bilagt den nødvendige dokumentation også nogle gange være officielt verificeret.

 

Rejsesamtykkeerklæringen skal som minimum indeholde oplysninger, der dels kan identificere både barnet, rejseledsageren og barnets forældre, samtidig med at rejsen også skal være specificeret med følgende oplysninger:

 

- Barnets navn, adresse, fødselsdato, nationalitet og pasnummer

- Rejseledsagers relation til barnet, ledsagers navn, adresse, fødselsdato, nationalitet og pasnummer

- Forældremyndighedsindehavers/-ernes navn, adresse, fødselsdato, nationalitet og telefonnummer,

- Oplysninger om rejseperioden, destinationen og kontaktoplysninger på barnet under rejsen.

- Rejser barnet uden begge forældre, kan der samtidig gives tilladelse til, at ledsager kan varetage barnets interesser i tilfælde af sygdom eller ulykke.

- Samtykkeerklæringen bør vedhæftes dokumentation for barnets identitet ved fødselsattest, henholdsvis forældrenes og den voksne  rejseledsagers identitet i form af pas, dokumentation for (ene)forældremyndighed og rejsedokumentationen.

Vigtigst er det at have undersøgt det aktuelle lands ind- og udrejse regler - i god tid og inden afrejsen -  hvis dokumentet skal nå at blive notarpåtegnet og/eller legaliseret af Udenrigsministeriet.

---oooOooo---

Hos PrivatretsAdvokaterne hjælper vi dig gerne med at få udarbejdet en rejsesamtykkeerklæring. Det koster kr. 2.500 inkl. moms at få udarbejdet en samtykkeerklæring på dansk og engelsk. Yderligere bistand til afklaring af hvilke retsregler, der er gældende for det konkrete land, herunder bistand i forbindelse med legalisering mv., afregnes efter anvendt tid med en timepris på kr. 2.500 inkl. moms.

Du er også velkommen til at kontakte os for en uformel telefonisk drøftelse på tlf. 45 23 00 20.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Rejsesamtykkeerklæring - når børn rejser uden begge forældre.

Sommerferien står for døren, og hvis du har planlagt en udlandsrejse med dine børn, er det vigtigt at ...»

Skilsmisse med refleksionsperiode eller efter separation?

HISTORISK - REFLEKSIONSPERIODEN ER OPHÆVET pr. 1. juli 2020   Skilsmisse med 3 måneders refleksionsperiode ...»

Ophørsdag

Det tidspunkt, hvor ægtefællernes økonomiske fællesskab ophører. Med mindre andet aftales ægtefællerne ...»

Adoptivbarn

ADOPTIVBARN Barn, som er blevet adopteret ved adoptionsbevilling....»

Højesteretsdom - dødsboers skattepligt og frivillig indbetaling af skat/afgift af gave givet i levende lige var ikke del af boets aktiver

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 26. januar 2021Sag BS-6939/2020-HJR(1. afdeling)Skatteministeriet(advokat ...»

Forsikringstagers "nærmeste pårørende" kan ikke ændres ved passiv accept

HØJESTERETS DOMafsagt torsdag den 3. september 2020Sag BS-49362/2019-HJR(2. afdeling)A (tidligere ...)(advokat ...»

Vi er medlemmer af