Rejsesamtykkeerklæring - når børn rejser uden begge forældre.

Sommerferien står for døren, og hvis du har planlagt en udlandsrejse med dine børn, er det vigtigt at huske, at hvis du rejser alene med børnene – dvs. uden børnenes anden forælder – så kræver mange lande i dag, at man kan dokumentere, at man har tilladelse til at rejse med børnene alene. Hvis børnene rejser med andre, f.eks. bedsteforældre eller sammen med en anden familie – og uden nogen af forældrene – kræves der ligeledes dokumentation.

Reglerne i de forskellige lande er ikke ens, og der findes desværre ikke en oversigt over de enkelte landes ind- og udrejseregler, når børn rejser uden en eller begge forældre.

Undersøg derfor altid reglerne hos landets ambassade eller konsulat i Danmark samt eventuelt via Udenrigsministeriets hjemmeside.

Visse lande kræver, at en samtykkeerklæring notarpåtegnes og/eller legaliseres af Udenrigsministeriet.

Kravet om rejsesamtykkeerklæring omfatter mange skilsmissefamilier og de mange familier, hvor bedsteforældrene har inviteret børnebørnene med på ferie, eller hvor børnene f.eks. rejser med en skolekammerat og dennes familie.

For ikke at stå i en kedelig situation enten ved ind- eller udrejsen anbefales det, at man sørger for, at der sammen med børnenes pas også ligger en rejsesamtykkeerklæring, der opfylder det konkrete lands krav.

En samtykkeerklæring er den ene eller begge forældres samtykke til, at børnene må rejse til udlandet med den voksne rejseledsager. 

En samtykkeerklæring skal som minimum indeholde oplysninger, der dels kan identificere både barnet, rejseledsageren og barnets forældre, samtidig med at rejsen også skal være specificeret med følgende oplysninger:

- Barnets navn, adresse, fødselsdato, nationalitet og pasnummer,

- Rejseledsagerens relation til barnet, ledsagers navn, adresse, fødselsdato, nationalitet og pasnummer,

- Forældremyndighedsindehavers/-ernes navn, adresse, fødselsdato, nationalitet og telefonnummer, samt

- Oplysninger om rejseperioden, destinationen og kontaktoplysninger på barnet under rejsen.

Rejser barnet uden begge forældre, kan der samtidig gives tilladelse til, at ledsager kan varetage barnets interesser i tilfælde af sygdom eller ulykke.

Rejsesamtykkeerklæringen bør vedhæftes dokumentation for barnets identitet ved fødselsattest og henholdsvis forældrenes og den voksne  rejseledsagers identitet i form af pas, dokumentation for (ene)forældremyndighed og rejsedokumentationen.

Vigtigst er det at have undersøgt det aktuelle lands ind- og udrejse regler i god tid inden afrejsen, hvis dokumentet skal nå at blive notarpåtegnet og/eller legaliseret af Udenrigsministeriet.

---oooOooo---

Hos PrivatretsAdvokaterne hjælper vi dig gerne med at få udarbejdet en rejsesamtykkeerklæring.

Det koster DKK 2.700 inkl. moms at få udarbejdet en rejsesamtykkeerklæring på dansk og engelsk.

Yderligere bistand til afklaring af hvilke legaliseringskrav der gælder for det konkrete land, herunder bistand i forbindelse med legalisering m.v., afregnes efter anvendt tid med gældende timesats.

Du er også velkommen til at kontakte os for en uformel telefonisk drøftelse på telefon 45 23 00 20.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompetencer

Rejsesamtykkeerklæring - når børn rejser uden begge forældre.

Sommerferien står for døren, og hvis du har planlagt en udlandsrejse med dine børn, er det vigtigt at ...»

Skilsmisse med refleksionsperiode eller efter separation?

HISTORISK - REFLEKSIONSPERIODEN ER OPHÆVET pr. 1. juli 2020   Skilsmisse med 3 måneders refleksionsperiode ...»

Adoptivbarn

Adoptivbarn Et adoptivbarn er et barn, som er blevet adopteret ved bevilling om adoption....»

Adoption

Adoption Adoption er et slægtsskab, som etableres ved bevilling om adoption. ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. afdeling)   Skatteministeriet ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af