Legatar

En legatar er indsat i et testamente til at modtage et bestemt beløb eller en bestemt genstand efter en afdød person.

En legater er ikke en arving, men en beløbs- eller genstandsmodtager. 

En legatar har ikke medbestemmelse under boets behandling. 

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompetencer

Separation eller skilsmisse

Hvis du har taget beslutningen om, at du ikke længere ønsker at være i dit ægteskab, er der to muligheder ...»

Arving eller legatar

Hvad er en arving, og hvad er en legatar? Og hvad er forskellen på de to? Læs mere nedenfor. Arving En ...»

Legatar

Legatar En legatar er indsat i et testamente til at modtage et bestemt beløb eller en bestemt genstand ...»

Testamente mellem ikke-samboede ægtefæller, som ikke skulle arve hinanden, gyldigt

  D O M Afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, ...»

Vi er medlemmer af