Legatar

En legatar er indsat i et testamente til at modtage et bestemt beløb eller en bestemt genstand efter en afdød person.

En legater er ikke en arving, men en beløbs- eller genstandsmodtager. 

En legatar har ikke medbestemmelse under boets behandling. 

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompetencer

Ægtefælleskifte: separation/skilsmisse, bodeling og hvor skal barnet bo.

Et ægtefælleskifte er betegnelsen af, når et ægteskab sluttes og de fælles berøringsflader, ægtefællerne ...»

Hvad skal en samejeaftale indeholde?

Når du ejer noget i fællesskab med andre, kan det være en god idé at oprette en samejeaftale (også kaldet ...»

Legatar

Legatar En legatar er indsat i et testamente til at modtage et bestemt beløb eller en bestemt genstand ...»

Testamente mellem ikke-samboede ægtefæller, som ikke skulle arve hinanden, gyldigt

  D O M Afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, ...»

Vi er medlemmer af