Forrige
Næste

Fuldmagt

Med en fuldmagt kan du give en anden person tilladelse til at handle på dine vegne. Denne person vil ofte være et familiemedlem eller en ven, som du har tillid til, og som du mener kan varetage dine interesser på en god og ordentlig måde.

I fuldmagten bør du præcist angive, hvilke områder fuldmægtigen må træffe beslutninger og aftaler omkring. Du kan f.eks. give tilladelse til at fuldmægtigen må hæve penge i banken, opsige dit lejemål eller søge kommunen om særlige midler.

Du vil være bundet af disse dispositioner, og en fuldmagt skal derfor kun gives til en person, som du har tillid til.

Alle fuldmagter kan til enhver tid tilbagekaldes.

Fuldmagt

En fuldmagt kan gives til mindre og større opgaver. En helt almindelig fuldmagt kan f.eks. være bankfuldmagten, hvor fuldmægtigen kan hæve penge på vegne af dig. Det bør helt konkret i fuldmagten angives, hvilke dispositioner fuldmægtigen må udføre.

Generalfuldmagt

En generalfuldmagt er en fuldmagt, hvor du giver fuldmægtigen tilladelse til at handle på vegne af dig og i alle henseende. Fuldmægtigen må også udføre ”store” opgaver, som f.eks. sælge din ejendom, optage lån hos banken eller give gaver til familiemedlemmer. Giver du en generalfuldmagt til en anden person, giver du fuldmægtigen lov til, at foretage alle dispositioner på vegne af dig og dokumentet er derfor meget magtfuldt. Det vil dog være hensigtmæssigt, hvis du er meget syg eller lignende.

Hvad er processen og prisen
  1. Indledende møde – kan ske telefonisk. Rådgivning omkring fuldmagter og hvilken type du bør vælge i forhold til de opgaver fuldmægtigen må udføre.
  2. Afholdelse af møde – vi afholder et møde med dig, hvor vi gennemgår din situation, ønsker og behov og finder den bedste løsning.
  3. Udarbejdelse af udkast til fuldmagt – på baggrund af vores møde udarbejder vi et udkast til fuldmagten, som afspejler det vi har aftalt.
  4. Gennemgang af fuldmagten – vi fremsender udkastet, som du får lov til at gennemgå og godkende og evt. kan udkastet justeres, såfremt du har bemærkninger hertil.
  5. Fuldmagten skal underskrives – alt efter hvilken type du vælger, er der forskellige krav, som vi vil vejlede dig om. Fuldmagten vil herefter være gyldig.

Hos os koster en fuldmagt typisk kr. 5.000 inkl. moms.

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i udfærdigelse af fuldmagter, og du er derfor altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20, hvis du måtte have spørgsmål hertil eller ønsker, vi skal udfærdige en fuldmagt til dig.


Vitterlighedsvidne - hvem, hvordan og hvornår

For at nogle dokumenter er gyldige og virksomme, skal de være tiltrådt af enten en notar eller to vitterlighedsvidner. Når ...»

Adoptivbarn

ADOPTIVBARN Barn, som er blevet adopteret ved adoptionsbevilling....»

Adoption

ADOPTION Slægtsskab, som etableres ved adoptionsbevilling. ...»

Forsikringstagers "nærmeste pårørende" kan ikke ændres ved passiv accept

HØJESTERETS DOMafsagt torsdag den 3. september 2020Sag BS-49362/2019-HJR(2. afdeling)A (tidligere ...)(advokat ...»

Anmeldelse af restkrav i dødsbo - kontrakt om køb af bil

HØJESTERETS DOMafsagt fredag den 17. januar 2020Sag BS‐39568/2019‐HJR(1. afdeling)Boet efter A(advokat ...»

Vi er medlemmer af