Forrige
Næste

Fuldmagt

Med en fuldmagt kan du give en anden person tilladelse til at handle på dine vegne. Denne person vil ofte være et familiemedlem eller en ven, som du har tillid til, og som du mener kan varetage dine interesser på en god og ordentlig måde.

I fuldmagten bør du præcist angive, hvilke områder fuldmægtigen må træffe beslutninger og aftaler omkring. Du kan f.eks. give tilladelse til at fuldmægtigen må hæve penge i banken, opsige dit lejemål eller søge kommunen om særlige midler.

En generalfuldmagt er en fuldmagt, hvor fuldmægtigen får tilladelse til at handle på vegne af dig i alle henseender. Det vil sige, at den fuldmægtige f.eks. kan sælge din ejendom eller optage lån for dig.

En generalfuldmagt er et meget magtfuldt dokument, men det kan være hensigtsmæssigt, hvis du er ramt af alvorlig sygdom eller lignende.

Du bliver bundet af den fuldmægtiges dispositioner, og en fuldmagt skal derfor kun gives til en person, som du har fuld tillid til.

Alle fuldmagter kan til enhver tid tilbagekaldes, hvorefter den fuldmægtige ikke længere må handle på dine vegne.

Hvis du tilbagekalder en fuldmagt, er det en god idé at underrette eksempelvis banken herom, hvis den fuldmægtige hidtil har haft tilladelse til at handle på dine vegne over for banken.

Hos PrivatretsAdvokaterne bistår vi ofte med udfærdigelse af fuldmagter.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om mulighederne for oprettelse af en fuldmagt på tlf. 45 23 00 20.

Hvis vi skal hjælpe dig med oprettelsen af en fuldmagt, afregner vi som udgangspunkt efter anvendt tid til en timepris på DKK 2.500 inkl. moms.


Sådan foregår et privat skifte

Sådan foregår et privat skifte Når en person går bort, skal dødsfaldet anmeldes til kirkekontoret i det ...»

Skal du vælge skilsmisse eller separation ?

Selvom ønsket om en skilsmisse sjældent står på jule-ønskelisten, så viser statistikkerne, at en skilsmisse ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Skattemyndighederne skulle ikke respektere af værdiansættelse med grundlag i seneste off. vurdering og "15%'s-reglen"

HØJESTERETS KENDELSE afsagt den 18. oktober 2022 Sag 27777/2021     Boet efter A (adv. Svend Erik ...»

Vi er medlemmer af