Forrige
Næste

Fuldmagt

Med en fuldmagt kan du give en anden person tilladelse til at handle på dine vegne. Denne person vil ofte være et familiemedlem eller en ven, som du har tillid til, og som du mener kan varetage dine interesser på en god og ordentlig måde.

I fuldmagten bør du præcist angive, hvilke områder fuldmægtigen må træffe beslutninger og aftaler omkring. Du kan f.eks. give tilladelse til at fuldmægtigen må hæve penge i banken, opsige dit lejemål eller søge kommunen om særlige midler.

En generalfuldmagt er en fuldmagt, hvor fuldmægtigen får tilladelse til at handle på vegne af dig i alle henseender. Det vil sige, at den fuldmægtige f.eks. kan sælge din ejendom eller optage lån for dig. En generalfuldmagt er et meget magtfuldt dokument, men det kan være hensigtsmæssigt, hvis du er ramt af alvorlig sygdom eller lignende.

Du bliver bundet af den fuldmægtiges dispositioner, og en fuldmagt skal derfor kun gives til en person, som du har fuld tillid til.

Alle fuldmagter kan til enhver tid tilbagekaldes, hvorefter den fuldmægtige ikke længere må handle på dine vegne. Hvis du tilbagekalder en fuldmagt, er det en god idé at underrette eksempelvis banken herom, hvis den fuldmægtige hidtil har haft tilladelse til at handle på dine vegne over for banken.

Hos PrivatretsAdvokaterne bistår vi ofte med udfærdigelse af fuldmagter.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om mulighederne for oprettelse af en fuldmagt på tlf. 45 23 00 20.

Hvis vi skal hjælpe dig med oprettelsen af en fuldmagt, afregner vi som udgangspunkt efter anvendt tid til en timepris på DKK 2.500 inkl. moms.


Hvad skal en samejeaftale indeholde?

Når du ejer noget i fællesskab med andre, kan det være en god idé at oprette en samejeaftale (også kaldet ...»

Virksomhedsejer og fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er et dokument, som sikrer, at dine nærmeste kan hjælpe med at varetage dine interesser, ...»

a conto

A conto  Udbetaling på forhånd - f.eks. a conto udlodning af arv...»

Vidnetestamente

Vidnetestamente er et testamente, som underskrives foran to uvildige vidner. Vidnerne bekræfter ved egen ...»

Fortsættelse af bopælsforældreskab og bopæl i Sverige

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 15. september 2021 Sagen er behandlet for lukkede døre. Det er forbudt ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af