Forrige
Næste

Fuldmagt

Med en fuldmagt kan du give en anden person tilladelse til at handle på dine vegne. Denne person vil ofte være et familiemedlem eller en ven, som du har tillid til, og som du mener kan varetage dine interesser på en god og ordentlig måde.

I fuldmagten bør du præcist angive, hvilke områder fuldmægtigen må træffe beslutninger og aftaler omkring. Du kan f.eks. give tilladelse til at fuldmægtigen må hæve penge i banken, opsige dit lejemål eller søge kommunen om særlige midler.

En generalfuldmagt er en fuldmagt, hvor fuldmægtigen får tilladelse til at handle på vegne af dig i alle henseender. Det vil sige, at den fuldmægtige f.eks. kan sælge din ejendom eller optage lån for dig.

En generalfuldmagt er et meget magtfuldt dokument, men det kan være hensigtsmæssigt, hvis du er ramt af alvorlig sygdom eller lignende.

Du bliver bundet af den fuldmægtiges dispositioner, og en fuldmagt skal derfor kun gives til en person, som du har fuld tillid til.

Alle fuldmagter kan til enhver tid tilbagekaldes, hvorefter den fuldmægtige ikke længere må handle på dine vegne.

Hvis du tilbagekalder en fuldmagt, er det en god idé at underrette eksempelvis banken herom, hvis den fuldmægtige hidtil har haft tilladelse til at handle på dine vegne over for banken.

Hos PrivatretsAdvokaterne bistår vi ofte med udfærdigelse af fuldmagter.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om mulighederne for oprettelse af en fuldmagt på tlf. 45 23 00 20.

Hvis vi skal hjælpe dig med oprettelsen af en fuldmagt, afregner vi som udgangspunkt efter anvendt tid med almindelig timesats.


Mortifikation - vigtige frister i 2024.

Skal du have mortificeret et ejerpantebrev, skal du være opmærksom på at der er visse frister, der følger ...»

Nye takster for gave og arv - 2024

Nye takster med årsskiftet       Ved hvert årsskifte bliver takster og beløbsgrænser reguleret. Beløbsgrænserne ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. afdeling)   Skatteministeriet ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af