Forrige
Næste

Fuldmagt

Med en fuldmagt kan du give en anden person tilladelse til at handle på dine vegne. Denne person vil ofte være et familiemedlem eller en ven, som du har tillid til, og som du mener kan varetage dine interesser på en god og ordentlig måde.

I fuldmagten bør du præcist angive, hvilke områder fuldmægtigen må træffe beslutninger og aftaler omkring. Du kan f.eks. give tilladelse til at fuldmægtigen må hæve penge i banken, opsige dit lejemål eller søge kommunen om særlige midler.

En generalfuldmagt er en fuldmagt, hvor fuldmægtigen får tilladelse til at handle på vegne af dig i alle henseender. Det vil sige, at den fuldmægtige f.eks. kan sælge din ejendom eller optage lån for dig.

En generalfuldmagt er et meget magtfuldt dokument, men det kan være hensigtsmæssigt, hvis du er ramt af alvorlig sygdom eller lignende.

Du bliver bundet af den fuldmægtiges dispositioner, og en fuldmagt skal derfor kun gives til en person, som du har fuld tillid til.

Alle fuldmagter kan til enhver tid tilbagekaldes, hvorefter den fuldmægtige ikke længere må handle på dine vegne.

Hvis du tilbagekalder en fuldmagt, er det en god idé at underrette eksempelvis banken herom, hvis den fuldmægtige hidtil har haft tilladelse til at handle på dine vegne over for banken.

Hos PrivatretsAdvokaterne bistår vi ofte med udfærdigelse af fuldmagter.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om mulighederne for oprettelse af en fuldmagt på tlf. 45 23 00 20.

Hvis vi skal hjælpe dig med oprettelsen af en fuldmagt, afregner vi som udgangspunkt efter anvendt tid til en timepris på DKK 2.625 inkl. moms.


Ægtefælleskifte og indefrossen grundskyld

Ægtefælleskifte og indefrossen grundskyld og ejendomsskat Rigtig mange ejendommen har i dag tinglyst ...»

Gave eller dødslejegave?

Når en person dør, skal boet efter den afdøde gøres op og arven efter afdøde skal deles til arvingerne. Afdødes ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Byret

Der er 24 byretter i Danmarks 24 retskredse.  Byretterne behandler primært straffesager og civilesager. I ...»

Dødslejegaver givet 5 dage før død, skulle medregnes i opgørelse af boafgiften

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. oktober 2023    Sag 21/2023   A kærer på vegne af boet ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Vi er medlemmer af