Hvordan opretter man et testamente i disse Corona-tider med begrænset adgang til retter og notarer?

Alle offentlige myndigheder kører med nødberedskab i disse dage, og dermed også retten og notaren. Men betyder det så, at man ikke kan oprette et testamente?

Nej, det gør det ikke!

Retterne holder fortsat åbent med nødberedskab, og notaren kan fortsat kontaktes. Kontakten til notaren er i disse Corona-tider kun til de tilfælde, hvor det er absolut nødvendigt, at testamentet bliver oprettet her og nu.

I de tilfælde, hvor testamentets oprettelse er absolut nødvendigt, kan retten kontaktes, og notaren vil så i disse tilfælde komme ud.

Men i de tilfælde, hvor oprettelse af testamentet ikke vurderes at være uopsætteligt, er det i øjeblikket umiddelbart ikke muligt at oprette et notartestamente

Advokat Mette Beck Kofoed fortæller, at idet mange klienter fortsat har et ønske om at få oprettet et testamente, der er gældende hurtigst muligt, hjælper kontoret klienterne med et oprette et vidnetestamente, som – når nødberedskabet ophæves – kan afløses af et stort set enslydende testamente, der underskrives for notaren.

Et vidnetestamente skal underskrives foran to uvildige vidner. Læs mere om vitterlighedsvidner her

PrivatretsAdvokaterne anbefaler altid, at man opretter et notartestamente. Et notartestamente bliver registreret i Centralregistreret for testamenter og kommer automatisk frem, når en person dør.

Et vidnetestamente bliver ikke registreret noget sted, og det er derfor vigtigt, at testamentet er tilgængeligt og ligger fremme på en måde, så det er nemt for de efterladte at finde det. Risikoen for, at det ikke kommer frem, når dødsboet skal behandles og deles, er langt større ved vidnetestamenter.

Vidnetestamentet har samme gyldighed som et notartestamente og der er ikke et konkret krav om, at testamentet skal efterfølges/afløses af et enslydende notartestamente. Mange ønsker dog den sikkerhed og offentlighedspåtegning, som et notartestamente giver, hvorfor mange vælger at få lavet et testamente, som kan underskrives for notaren, når retternes nødberedskab ophæves.

Når notartestamentet er underskrevet foran notaren, er vidnetestamentet uvirksomt og bør destrueres, for at der ikke opstår tvivl om, hvilket dokument der er det gældende.

Hvis du er i tvivl om du bør oprette et testamente, kan du læser mere om testamenter generelt her

Har du brug for rådgivning om, hvorvidt du bør oprette et testamente, er du velkommen til at kontakte os for en forpligtende telefonisk drøftelse på tlf. 45 23 00 20. PrivatretsAdvokaterne hjælper dig med at få oprettet et testamente og rådgiver dig om dine muligheder inden for arvelovens regler.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompetencer

Hvad skal man være særligt opmærksom på ved et privat skifte?

Når arvinger vælger selv at stå for skifte af et dødsbo, kaldes det et privat skifte. For at få udleveret ...»

Hvilken pris skal din ejendom have, når køber er dine børn?

Godt nyt til dig, der overvejer at gennemføre et familiekøb eller familiesalg af hus. Højesteret har ...»

Arveafkald

Arveafkald Arveafkald er, når en arving fraskriver sig retten til at arve, uanset om det sker før (afkald ...»

Indbotestamente

Indbotestamente Et indbotestamente er et uformelt dokument, hvor du kan bestemme, hvem der skal arve ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Højesteretsdom - dødsboers skattepligt og frivillig indbetaling af skat/afgift af gave givet i levende lige var ikke del af boets aktiver

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 26. januar 2021Sag BS-6939/2020-HJR(1. afdeling)Skatteministeriet(advokat ...»

Vi er medlemmer af