Hvordan opretter man et testamente i disse Corona-tider med begrænset adgang til retter og notarer?

Alle offentlige myndigheder kører med nødberedskab i disse dage, og dermed også retten og notaren. Men betyder det så, at man ikke kan oprette et testamente?

Nej, det gør det ikke!

Retterne holder fortsat åbent med nødberedskab, og notaren kan fortsat kontaktes. Kontakten til notaren er i disse Corona-tider kun til de tilfælde, hvor det er absolut nødvendigt, at testamentet bliver oprettet her og nu.

I de tilfælde, hvor testamentets oprettelse er absolut nødvendigt, kan retten kontaktes, og notaren vil så i disse tilfælde komme ud.

Men i de tilfælde, hvor oprettelse af testamentet ikke vurderes at være uopsætteligt, er det i øjeblikket umiddelbart ikke muligt at oprette et notartestamente

Advokat Mette Beck Kofoed fortæller, at idet mange klienter fortsat har et ønske om at få oprettet et testamente, der er gældende hurtigst muligt, hjælper kontoret klienterne med et oprette et vidnetestamente, som – når nødberedskabet ophæves – kan afløses af et stort set enslydende testamente, der underskrives for notaren.

Et vidnetestamente skal underskrives foran to uvildige vidner. Læs mere om vitterlighedsvidner her

PrivatretsAdvokaterne anbefaler altid, at man opretter et notartestamente. Et notartestamente bliver registreret i Centralregistreret for testamenter og kommer automatisk frem, når en person dør.

Et vidnetestamente bliver ikke registreret noget sted, og det er derfor vigtigt, at testamentet er tilgængeligt og ligger fremme på en måde, så det er nemt for de efterladte at finde det. Risikoen for, at det ikke kommer frem, når dødsboet skal behandles og deles, er langt større ved vidnetestamenter.

Vidnetestamentet har samme gyldighed som et notartestamente og der er ikke et konkret krav om, at testamentet skal efterfølges/afløses af et enslydende notartestamente. Mange ønsker dog den sikkerhed og offentlighedspåtegning, som et notartestamente giver, hvorfor mange vælger at få lavet et testamente, som kan underskrives for notaren, når retternes nødberedskab ophæves.

Når notartestamentet er underskrevet foran notaren, er vidnetestamentet uvirksomt og bør destrueres, for at der ikke opstår tvivl om, hvilket dokument der er det gældende.

Hvis du er i tvivl om du bør oprette et testamente, kan du læser mere om testamenter generelt her

---oooOooo---

Har du brug for rådgivning om, hvorvidt du bør oprette et testamente, er du velkommen til at kontakte os for en forpligtende telefonisk drøftelse på tlf. 45 23 00 20.

PrivatretsAdvokaterne hjælper dig med at få oprettet et testamente og rådgiver dig om dine muligheder inden for arvelovens regler.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompetencer

Nye takster for gave og arv - 2024

Nye takster med årsskiftet       Ved hvert årsskifte bliver takster og beløbsgrænser reguleret. Beløbsgrænserne ...»

Gave eller dødslejegave?

Når en person dør, skal boet efter den afdøde gøres op og arven efter afdøde skal deles til arvingerne. Afdødes ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Suppleringsarv

Suppleringsarv Når en ægtefælle dør, har den anden ægtefælle som udgangspunkt altid ret til tvangsarv. ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af