Forrige
Næste

Familielån

Et rentefrit familielån er et lån mellem familiemedlemmer, som ikke forrentes.

Det typiske eksempel på anvendelsen af et rentefrit familielån er, når forældre yder et lån til deres børn på et større beløb, hvorefter forældrene årligt vælger at afskrive gælden med det årlige afgiftsfrie gavebeløb, indtil gælden er fuldt ud afskrevet.

I 2024 udgør det afgiftsfri beløb DKK 74.100, som forældre årligt kan give til deres børn.

Benytter man et rentefrit familielån til denne type nedskrivning, skal man være opmærksom på, at restgælden skal tilbagebetales til dødsboet, hvis forældrene afgår ved døden.

Når man udfærdiger gældsbrev om et rentefrit familielån, skal det tydeligt angives, at der er tale om et anfordringslån. Ved et anfordringslån kan både kreditor og debitor opsige lånet med en meget kort frist.

Et lavt forrentet familielån er et lån mellem familiemedlemmer med en lavere rente i forhold til sædvanlige lån. I gældsbrevet skal lånets betingelser angives.

Uanset typen af familielån er det vigtigt at lave et gældsbrev, som underskrives af parterne. På den måde har både kreditor og debitor dokumentation for gældsforholdet over for SKAT, ligesom kreditor har dokumentation for tilgodehavendet hos debitor.

Hos PrivatretsAdvokaterne bistår vi ofte med udfærdigelse af gældsbreve, særligt vedrørende familielån. 

Du er velkommen til at kontakte os for en snak om dine muligheder på tlf. 45 23 00 20.

Hvis vi skal hjælpe med sagen, afregner vi som udgangspunkt efter anvendt tid med almindelig timesats.


Mortifikation - vigtige frister i 2024.

Skal du have mortificeret et ejerpantebrev, skal du være opmærksom på at der er visse frister, der følger ...»

Nye takster for gave og arv - 2024

Nye takster med årsskiftet       Ved hvert årsskifte bliver takster og beløbsgrænser reguleret. Beløbsgrænserne ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. afdeling)   Skatteministeriet ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af