Forrige
Næste

Familielån

Et rentefrit familielån er et lån mellem familiemedlemmer, som ikke forrentes.

Det typiske eksempel på anvendelsen af et rentefrit familielån er, når forældre yder et lån til deres børn på et større beløb, hvorefter forældrene årligt vælger at afskrive gælden med det årlige afgiftsfrie gavebeløb, indtil gælden er fuldt ud afskrevet. I 2022 udgør det afgiftsfri beløb DKK 69.500, som forældre årligt kan give til deres børn.

Benytter man et rentefrit familielån til denne type nedskrivning, skal man være opmærksom på, at restgælden skal tilbagebetales til dødsboet, hvis forældrene afgår ved døden.

Når man udfærdiger gældsbrev om et rentefrit familielån, skal det tydeligt angives, at der er tale om et anfordringslån. Ved et anfordringslån kan både kreditor og debitor opsige lånet med en meget kort frist.

Et lavt forrentet familielån er et lån mellem familiemedlemmer med en lavere rente i forhold til sædvanlige lån. I gældsbrevet skal lånets betingelser angives.

Uanset typen af familielån er det vigtigt at lave et gældsbrev, som underskrives af parterne. På den måde har både kreditor og debitor dokumentation for gældsforholdet over for SKAT, ligesom kreditor har dokumentation for tilgodehavendet hos debitor.

Hos PrivatretsAdvokaterne bistår vi ofte med udfærdigelse af gældsbreve, særligt vedrørende familielån. 

Du er velkommen til at kontakte os for en snak om dine muligheder på tlf. 45 23 00 20.

Hvis vi skal hjælpe med sagen, afregner vi efter anvendt tid til en timepris på DKK 2.500 inkl. moms.


Ny skifteportal til november 2022 for dødsboer

Pr. 15. november 2022 indføres en ny skifteportal i de danske skifteretter. Den nye skifteportal er en ...»

Ægtefælleskifte: separation/skilsmisse, bodeling og hvor skal barnet bo.

Et ægtefælleskifte er betegnelsen af, når et ægteskab sluttes og de fælles berøringsflader, ægtefællerne ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Skifteret

Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske beløb ...»

Fortsættelse af bopælsforældreskab og bopæl i Sverige

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 15. september 2021 Sagen er behandlet for lukkede døre. Det er forbudt ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af