Forrige
Næste

Familielån

Et rentefrit familielån er et lån mellem familiemedlemmer, som ikke forrentes.

Det typiske eksempel på anvendelsen af et rentefrit familielån er, når forældre yder et lån til deres børn på et større beløb, hvorefter forældrene årligt vælger at afskrive gælden med det årlige afgiftsfrie gavebeløb, indtil gælden er fuldt ud afskrevet.

I 2023 udgør det afgiftsfri beløb DKK 71.500, som forældre årligt kan give til deres børn.

Benytter man et rentefrit familielån til denne type nedskrivning, skal man være opmærksom på, at restgælden skal tilbagebetales til dødsboet, hvis forældrene afgår ved døden.

Når man udfærdiger gældsbrev om et rentefrit familielån, skal det tydeligt angives, at der er tale om et anfordringslån. Ved et anfordringslån kan både kreditor og debitor opsige lånet med en meget kort frist.

Et lavt forrentet familielån er et lån mellem familiemedlemmer med en lavere rente i forhold til sædvanlige lån. I gældsbrevet skal lånets betingelser angives.

Uanset typen af familielån er det vigtigt at lave et gældsbrev, som underskrives af parterne. På den måde har både kreditor og debitor dokumentation for gældsforholdet over for SKAT, ligesom kreditor har dokumentation for tilgodehavendet hos debitor.

Hos PrivatretsAdvokaterne bistår vi ofte med udfærdigelse af gældsbreve, særligt vedrørende familielån. 

Du er velkommen til at kontakte os for en snak om dine muligheder på tlf. 45 23 00 20.

Hvis vi skal hjælpe med sagen, afregner vi efter anvendt tid til en timepris på DKK 2.500 inkl. moms.


Sådan foregår et privat skifte

Sådan foregår et privat skifte Når en person går bort, skal dødsfaldet anmeldes til kirkekontoret i det ...»

Skal du vælge skilsmisse eller separation ?

Selvom ønsket om en skilsmisse sjældent står på jule-ønskelisten, så viser statistikkerne, at en skilsmisse ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Skattemyndighederne skulle ikke respektere af værdiansættelse med grundlag i seneste off. vurdering og "15%'s-reglen"

HØJESTERETS KENDELSE afsagt den 18. oktober 2022 Sag 27777/2021     Boet efter A (adv. Svend Erik ...»

Vi er medlemmer af