Hvem skal arve

Hvem skal arve

Advokatens rolle

Advokatens rolle

Forrige
Næste

Testamente for enlige

Er du enlig, bør du oprette et testamente, hvis du vil sikre, at arven efter dig tilfalder dem, du ønsker.

Hvis du har børn, vil dine børn automatisk arve alt efter dig, hvis ikke du har oprettet et testamente. Ved testamente kan du, når du har børn og/eller ægtefælle, bestemme over 3/4 af din formue - den resterende 1/4 er tvangsarv til dine børn og/eller ægtefælle. 

Hvis du ikke har børn, arver dine forældre eller deres børn (dine søskende) dig, medmindre du har bestemt andet ved et testamente.

Ønsker du en ændring i fordelingen af arven efter dig, skal du oprette et testamente. Du har f.eks. mulighed for at bestemme, at en velgørende organisation eller andre personer skal arve dig.

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i arv og udarbejdelse af testamente.

Du er altid velkommen til at ringe på tlf. 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til dine ønsker og behov i forbindelse med udarbejdelse af et testamente.

Ved udarbejdelse af et testamente afregner vi efter anvendt tid med en timepris på DKK 2.625 inkl. moms.


Gave eller dødslejegave?

Når en person dør, skal boet efter den afdøde gøres op og arven efter afdøde skal deles til arvingerne. Afdødes ...»

Arv og Gave - satser og beløbsgrænser fra 2018 - 2023

  Gaveafgift Ægefæller betaler ikke gaveafgift af gaver ægtefællerne imellem.  Børn og samlever kan ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Suppleringsarv

Suppleringsarv Når en ægtefælle dør, har den anden ægtefælle som udgangspunkt altid ret til tvangsarv. ...»

Testamente mellem ikke-samboede ægtefæller, som ikke skulle arve hinanden, gyldigt

  D O M Afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, ...»

Vi er medlemmer af