Hvem skal arve

Hvem skal arve

Advokatens rolle

Advokatens rolle

Forrige
Næste

Testamente for enlige

Er du enlig, bør du oprette et testamente, hvis du vil sikre, at arven efter dig tilfalder de rigtige.

Har du børn, arver børnene automatisk alt, hvad du måtte efterlade dig ifølge arveloven. Har du ikke børn, kan du frit testere hele din formue til den eller dem, du ønsker. Har du ikke oprettet et testamente og har du ingen børn, vil hele din formue gå til dine forældre eller deres børn/dine søskende.

Ønsker du derfor, at der er andre, der skal arve efter dig, skal du oprette et testamente.

Enlig med børn

Efterlader du dig ingen ægtefælle, men kun børn, vil dine børn arve hele din formue til lige deling i henhold til arveloven. Dør et barn, vil arven gå videre til dennes børn – også selvom du har flere børn.

Ønsker du ikke at børnene skal arve ligeligt eller er der et barn, der kun skal modtage tvangsarv, hvis der f.eks. ingen kontakt er til barnet, skal der oprettes et testamente.

Derudover er det en god ide, at oprette et testamente, hvis arv skal være særeje, hvis der er bestemte genstande, der skal gå til et særligt barn eller hvis arv skal båndlægges.

Enlig uden børn

Er du enlig og efterlader du ingen børn, vil dine forældre arve efter dig og er disse gået bort, arver dine søskende. Har du ikke forældre eller søskende (eller deres børn), vil dine bedsteforældre arve og er disse gået bort, arver deres børn - grænsen går ved fætre og kusiner, som ikke er arveberettiget i henhold til arveloven. Er der ingen af de nævnte arvinger tilbage, vil staten overtage alt hvad du måtte efterlade dig. 

Da ingen af ovennævnte familiemedlemmer er tvangsarvinger, er du berettiget til at testere hele din formue til en anden/andre. Mange vælger både at testere til arvinger og en velgørende organisation som f.eks. Kattens Værn eller Kræftens Bekæmpelse.

Afhængig af hvilken gruppe arvingerne tilhører, skal der endvidere betales boafgift og eventuelt tillægsboafgift. Boafgift er på 15% og tillægsboafgift er på 25%. 

Hvad er processen
  1. Indledende møde – kan ske telefonisk. Rådgivning omkring hvordan du som enlig med eller uden børn kan sikre dine arvinger/legatarer og hvilke forhold du skal være opmærksom på.
  2. Afholdelse af møde – vi afholder et møde med dig, hvor vi gennemgår din situation, ønsker og behov og finder den bedste løsning, samt rådgiver i forhold til boafgift og tillægsboafgift.
  3. Udarbejdelse af udkast til testamente – på baggrund af vores møde udarbejder vi et udkast til testamentet, som afspejler det vi har aftalt.
  4. Gennemgang af testamente – vi fremsender udkastet, som du får lov til at gennemgå og godkende. Testamentet kan evt. justeres, såfremt du har bemærkninger hertil.
  5. Valg af notartestamente eller vidnetestamente – hvorefter testamentet underskrives. Testamentet vil herefter være gældende. Vi anbefaler altid, at man vælger et notartestamente.

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i arv og testamente, og du er derfor altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til dine ønsker og behov i forbindelse med udarbejdelse af et testamente, samt hvordan man kan sikre ens arvinger/legatarer bedst muligt.


Hvad med din pension og livsforsikring, når du dør?

Hvem skal have din pension eller livsforsikring udbetalt, når du dør? Pensions- og forsikringssummer ...»

Er du klar til at dø, eller klar til at din medejer dør?

Nogle tænker ”hvis” jeg dør, andre ”når” jeg dør… men sikkert er det, at døden sjældent kan planlægges ...»

Uskiftet bo

Hvis en afdød ægtefælle og længstlevende ægtefælle efterlader sig fællesbørn, kan den længstlevende ægtefælle ...»

Notar

Notaren er en officiel person, der kan bekræfte underskrivning af testamenter og andre dokumenter ved ...»

Behandling af bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 ABogC(advokat Johan Hartmann Stæger ...»

Ugyldig ægtepagt med rette slettet af tinglysningen

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 39/2019A(advokat Lise Høgh)modTinglysningsretten(selv)I ...»

Vi er medlemmer af