Hvor store gaver må du give til børn og svigerbørn?

Hvis du ønsker at give større gaver, herunder primært pengegaver af større værdi, skal du være opmærksom på, at der i nogle tilfælde skal betales gaveafgift.

Sædvanlige lejlighedsgaver og mindre gaver, er ikke underlagt afgiftsreglerne.

Giver du imidlertid gaver til dine nærmeste, kan gaver indtil et vis beløb gives uden gaveafgift.

Du kan i 2023 give dine børn, stedbørn og børnebørn i alt DKK 71.500 pr. barn.

Ønsker du at give dine svigerbørn gaver, kan disse modtage en afgiftsfri gave på i alt DKK 25.000 pr. svigerbarn. Hvis dit svigerbarn er enke eller enkemand, forhøjes gavebeløbet til DKK 71.500.

Hvis du er gift

Er I gift og ønsker I begge at give gaver, kan I hver give ovenstående gaver i 2023.

Gaver mellem ægtefæller kan gives uden at der svares afgift og uden krav om gaveægtepagt.

Gave til samlever

Hvis du er samboende med din partner eller anden person, og har været det i de sidste 2 år forud for gaven gives, kan du tillige give denne en afgiftsfri gave på DKK 71.500 i 2023.

Regulering af beløbet

Beløbene reguleres årligt.

Du finder her en oversigt over satser og beløbsgrænser ved arv og gave. 

Hvis gaven er større end det afgiftsfrie beløb

Hvis du ønsker at give en gave, hvis værdi overstiger det afgiftsfrie beløb, eller hvis gaven gives til personer udenfor den afgiftsfrie kreds, skal der betales afgift af beløbet over det afgiftsfrie beløb.

For eksempel ønsker du og din ægtefælle i 2023, at give jeres ene barn en gave af en værdi af DKK 450.000. I kan afgiftsfrit tilsammen give DKK 143.000. Der skal således betales afgift med 15% af DKK 307.000.

Giver du en gave til en person, der ikke er omfattet af den afgiftsfrie personkreds, skal gaven indkomstbeskattes – uanset hvor stor gaven er.

Gaveafgiftsreglerne gælder ikke sædvanlige lejlighedsgaver. Dvs. du må gerne give f.eks. dit barnebarn en fin konfirmationsgave. Er gaven over det afgiftspligtige beløb, skal der betales afgift.

Hvis gaven er større end det afgiftsfrie beløb?

Hvis du giver en gave, hvis værdi overstiger det afgiftsfri beløb, skal gavebeløbet indberettes til Skattestyrelsen. Dette sker ved en gaveanmeldelse via www.skat.dk

D bør være opmærksom på, at der kan være forskel i afgiftsbeløbet alt efter om gaveafgiften afholdes af gavegiver (dvs. du og evt. din ægtefælle) eller af gavemodtager (dvs. barnet, svigerbarnet m.fl.) Du kan finde beregningsmodellen til gaveafgiften på Skattestyrelsens hjemmeside, her.

---oooOooo---

Hos PrivatretsAdvokaterne rådgiver og hjælper vi dig med at udarbejde både gavebrev, samt give den supplerende rådgivning om arveplanlægning, hvor gaver også kan have stor betydning.

Du er velkommen til at kontakte os for en drøftelse af dit konkrete behov på tlf. 45 23 00 20.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Arv og Gave - satser og beløbsgrænser fra 2018 - 2023

  Gaveafgift Ægefæller betaler ikke gaveafgift af gaver ægtefællerne imellem.  Børn og samlever kan ...»

Hvor store gaver må du give til børn og svigerbørn?

Hvis du ønsker at give større gaver, herunder primært pengegaver af større værdi, skal du være opmærksom ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Skattemyndighederne skulle ikke respektere af værdiansættelse med grundlag i seneste off. vurdering og "15%'s-reglen"

HØJESTERETS KENDELSE afsagt den 18. oktober 2022 Sag 27777/2021     Boet efter A (adv. Svend Erik ...»

Vi er medlemmer af