Ægtepagt om pensioner

Pensioner, som I hver især har opsparet og som er rimelige, vil som udgangspunkt ikke indgå i jeres formuefællesskab. Rimelige pensionsopsparinger kan dermed forlods udtages ved separation eller skilsmisse og skal således ikke deles.

En pensionsopsparing anses for at være rimelig, hvis der er indbetalt det, en anden person med samme uddannelse og arbejdsmæssige situation ville have indbetalt. Det er således ikke forskellen mellem ægtefællernes pensionsopsparinger, der er afgørende for rimelighedsvurderingen.

Anses en pensionsopsparing ikke for at være rimelig, så kan Skifteretten bestemme, at pensionen skal deles mellem jer. Dette kan være, hvis en af jer har tegnet en ekstra pensionsordning, som ikke er omfattet af rimelighedskriteriet.

Med en ægtepagt kan I på forhånd aftale, at jeres pensionsordninger skal indgå i fællesboet og deles ved separation eller skilsmisse.

Ønsker I at sikre, at pensionsopsparinger skal deles ved separation eller skilsmisse, kan I på forhånd aftale dette i en ægtepagt.

I skal være opmærksomme på, at det alene er muligt at aftale deling af alders-, kapital- og ratepensioner. I kan således ikke ved ægtepagt bestemme, at I skal dele livrentepensioner i tilfælde af separation eller skilsmisse. Dette er væsentligt, hvis der er forskel på typerne af jeres pensionsordninger.

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i udfærdigelse af ægtepagter og rådgivning om ægtefællers formueordning.

Du er altid velkommen til at ringe til os for en uforpligtende drøftelse på tlf. 45 23 00 20.

Skal vi hjælpe dig med udarbejdelse af en ægtepagt, afregner vi som efter anvendt tidsforbrug med almindelig timesats. Hertil kommer gebyret på DKK 1.850 for tinglysning af ægtepagten.


Hvordan bliver en ægtepagt gyldig?

Efter dansk ret har ægtefæller som udgangspunkt formuefællesskab. Det betyder, at man som ægtefæller ...»

Hvad må man aftale i en ægtepagt?

Hos PrivatretsAdvokaterne får vi af og til henvendelser, der drejer sig om, om man kan stille betingelser ...»

Formuefællesskab

Formuefællesskab Formuefællesskab eller delingsformue er den formueordning ægtefæller har, hvis de ikke ...»

Ægtepagt

Ægtepagt En ægtepagt er en skriftlig aftale mellem ægtefæller om, hvilken formueordning de ønsker i ...»

Ugyldig ægtepagt med rette slettet af tinglysningen

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 39/2019A(advokat Lise Høgh)modTinglysningsretten(selv)I ...»

Et vilkår i en ægtepagt om kompensation ugyldigt

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. august 2017 Sag 25/2017 (2. afdeling)   A (advokat D) mod B (advokat ...»

Vi er medlemmer af