Forrige
Næste

Ægtepagt om særeje

Hvis du er gift eller snart bliver det, bør du overveje at indgå en ægtepagt. En ægtepagt kan være med til at sikre, at du ikke behøver overdrage egne midler til den anden ved separation eller skilsmisse. Ved at indgå en ægtepagt kan du tillige være med til at undgå en konflikt i fremtiden, idet der ved en ægtepagt bliver indgået en klar aftale om fordelingen af dine og din ægtefælles aktiver.

En ægtepagt er en skriftlig aftale, hvor du og din ægtefælle tager stilling til, hvad der skal ske med hver jeres aktiver ved separation, skilsmisse og død. Ved ægtepagt kan særeje stiftes, enten over bestemte aktiver eller alt hvad I hver især måtte eje. Der findes følgende typer af særeje: skilsmissesæreje, fuldstændigt særeje og kombinationssæreje. Er der stiftet særeje, skal de aktiver, som måtte være omfattet, ikke deles ved separation eller skilsmisse. Dette kan være anderledes ved dødsfald, alt afhængigt af hvilken særejetype, der vælges.

Det er også muligt, at I ved ægtepagt kan aftale, i hvilket omfang gæld skal fradrages i delingsformuen ved separation, skilsmisse og død.

En ægtepagt er hensigtsmæssig, hvis en eller begge af jer går ind i ægteskabet med en større formue eller f.eks. er ejer af hus eller virksomhed. Har I ikke indgået en ægtepagt med særeje, bliver hver af jeres formuer ved ægteskabets indgåelse til delingsformue, og I skal ved separation, skilsmisse og død dele værdien af jeres samlede aktiver.

Det kan også være hensigtsmæssigt at oprette en ægtepagt, hvis en af jer har stor gæld. Dette skyldes, at måtte den af jer, som bærer på gælden, gå bort først, skal den anden overdrage halvdelen af dennes formue til afdødes kreditorer i forbindelse med dødsbobehandlingen. Dette kan medføre, at den længstlevende bliver nødt til at flytte fra hjemmet, hvis denne ikke har råd til at blive boende i boligen.  

Det er vigtigt at få rådført sig med en advokat, inden I bestemmer, hvilken form for særeje der stiftes ved ægtepagten, da det kan have stor betydning for, hvordan I hver især er stillet ved separation, skilsmisse og død.

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i udfærdigelse af ægtepagter og rådgivning om ægtefællers formueordning.

Du er altid velkommen til at ringe til os for en uforpligtende drøftelse på tlf. 45 23 00 20.

Skal vi hjælpe dig med udarbejdelse af en ægtepagt, afregner vi som efter anvendt tidsforbrug med sædvanlig timesats. Hertil kommer gebyret på DKK 1.850 for tinglysning af ægtepagten.


Hvordan bliver en ægtepagt gyldig?

Efter dansk ret har ægtefæller som udgangspunkt formuefællesskab. Det betyder, at man som ægtefæller ...»

Hvad må man aftale i en ægtepagt?

Hos PrivatretsAdvokaterne får vi af og til henvendelser, der drejer sig om, om man kan stille betingelser ...»

Formuefællesskab

Formuefællesskab Formuefællesskab eller delingsformue er den formueordning ægtefæller har, hvis de ikke ...»

Ægtepagt

Ægtepagt En ægtepagt er en skriftlig aftale mellem ægtefæller om, hvilken formueordning de ønsker i ...»

Ugyldig ægtepagt med rette slettet af tinglysningen

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 39/2019A(advokat Lise Høgh)modTinglysningsretten(selv)I ...»

Et vilkår i en ægtepagt om kompensation ugyldigt

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. august 2017 Sag 25/2017 (2. afdeling)   A (advokat D) mod B (advokat ...»

Vi er medlemmer af