Forældrekøb

Et forældrekøb er, hvor forældrene køber en bolig - enten et hus eller en lejlighed - men hvor formålet med købet er at udleje boligen til deres barn til beboelse. Der foreligger et rigtigt udlejer-lejer forhold, hvor barnet betaler husleje til forældrene. Huslejen skal nogenlunde svare til markedslejen og må ikke være meget mindre. Derudover kan barnet søge om boligstøtte. Der sker også beskatning, og forældrene skal derfor tage stilling til, hvilken model der foretrækkes. Der kan vælges mellem de almindelige skatteregler, kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen. Er der spørgsmål i forhold til skatteregler, anbefaler vi, at der tages kontakt til en revisor.

Køb af bolig

Når der er tale om et forældrekøb, så er det de samme overvejelser, man skal gøre sig, som ved en almindelig ejendomshandel. Det vil sige man skal være særligt opmærksom på faldgruber i en købsaftale og bilag og derfor anbefales det, at man får en køberrådgiver til at gennemgå handlen.

Har man fået indsat et advokatforbehold i aftalen, kan man som køber roligt skrive under på købsaftalen, da købet ikke er endelig før en advokat har godkendt handlen. Læs mere om advokatforbehold her

Det anbefales tillige at der udarbejdes en lejeaftale mellem forældre og barn – særligt til dokumentation for omverdenen, herunder SKAT.

Se de andre afsnit for en nærmere beskrivelse af de forskellige boligkøb.

Boligen kan sælges med op til 20% rabat til barnet

Når forældrene har udlejet en bolig til deres barn, kan de vælge at sælge boligen til barnet for den nye offentlige ejendomsvurdering fratrukket 20%.

Den offentlige ejendomsvurdering skal være sket på et korrekt grundlag. Boligen skal vurderes som var den ikke udlejet. Dette skyldes at en bolig som måtte være udlejet, kan miste værdi.

Barnet kan herefter vælge, at videresælge boligen til tredjemand, hvor der ikke sker beskatning af ”fortjenesten”. Det vil sige, at det ikke anses som en gave. Forudsætningen er dog at barnet har boet i boligen i ejer tiden.

Denne model kan derfor med fordel benyttes, hvis man ønsker, at begunstige sit barn og undgå afgifter/beskatning.

 

Det bemærkes, at der igennem de seneste par år har været en del skatteafgørelser vedrørende den tidligere såkaldte "15%-regel" og tidligere gældende værdiansættelsescirkulære. 

Skattestyrelsen har udfærdiget et nyt værdiansættelsescirkulære, der gælder de nye ejendomsvurderinger efter 2022.

Pris

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i fast ejendom og ejendomshandler, og I er altid velkomne til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til forældrekøb og andre generelle spørgsmål om boligkøb. 

 

Udover den indledende telefoniske drøftelse, afregner vi som udgangspunkt efter anvendt tid med almindelig timesats. 

Som udgangspunkt afregnes ejendomshandler med DKK 17.500 inkl. moms.


Hvilken pris skal din ejendom have, når køber er dine børn?

Godt nyt til dig, der overvejer at gennemføre et familiekøb eller familiesalg af hus. Højesteret har ...»

Ny tilstandsrapport med farvekoder

Den 1. oktober 2020 har Sikkerhedsstyrelsen indført nye retningslinjer for tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter.  Moderniseringen ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af