Forældrekøb

Et forældrekøb er, hvor forældrene køber en bolig - enten et hus eller en lejlighed - men hvor formålet med købet er at udleje boligen til deres barn til beboelse. Der foreligger et rigtigt udlejer-lejer forhold, hvor barnet betaler husleje til forældrene. Huslejen skal nogenlunde svare til markedslejen og må ikke være meget mindre. Derudover kan barnet søge om boligstøtte. Der sker også beskatning, og forældrene skal derfor tage stilling til, hvilken model der foretrækkes. Der kan vælges mellem de almindelige skatteregler, kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen. Er der spørgsmål i forhold til skatteregler, anbefaler vi, at der tages kontakt til en revisor.

Køb af bolig

Når der er tale om et forældrekøb, så er det de samme overvejelser, man skal gøre sig, som ved en almindelig ejendomshandel. Det vil sige man skal være særligt opmærksom på faldgruber i en købsaftale og bilag og derfor anbefales det, at man får en køberrådgiver til at gennemgå handlen.

Har man fået indsat et advokatforbehold i aftalen, kan man som køber roligt skrive under på købsaftalen, da købet ikke er endelig før en advokat har godkendt handlen. Læs mere om advokatforbehold her

Det anbefales tillige at der udarbejdes en lejeaftale mellem forældre og barn – særligt til dokumentation for omverdenen, herunder SKAT.

Se de andre afsnit for en nærmere beskrivelse af de forskellige boligkøb.

Boligen kan sælges med op til 15% rabat til barnet

Når forældrene har udlejet en bolig til deres barn, kan de vælge at sælge boligen til barnet for den offentlige ejendomsvurdering fratrukket 15%. Den offentlige ejendomsvurdering skal være sket på et korrekt grundlag. Boligen skal vurderes som var den ikke udlejet. Dette skyldes at en bolig som måtte være udlejet, kan miste værdi.

Barnet kan herefter vælge, at videresælge boligen til tredjemand, hvor der ikke sker beskatning af ”fortjenesten”. Det vil sige, at det ikke anses som en gave. Forudsætningen er dog at barnet har boet i boligen i ejer tiden.

Denne model kan derfor med fordel benyttes, hvis man ønsker, at begunstige sit barn og undgå afgifter/beskatning.

Pris

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i fast ejendom og ejendomshandler, og I er altid velkomne til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til forældrekøb og andre generelle spørgsmål om boligkøb. Hos PrivatretsAdvokaterne koster det kr. 12.500 inkl. moms for køberrådgivning. Læs mere om hvad prisen inkluderer her

Vi kan også hjælpe med at udfærdige en lejekontrakt. Vores timepris ligger mellem kr. 2.500 inkl. moms.


Familielån og gaver

Lån skal betales tilbage, og gaver giver man uden at få noget til gengæld. Men beslutningen om, hvilken ...»

Nyt Familieretssystem til april 2019

I december 2018 vedtog folketinget lovforslaget om indførelse af et nyt familieretligt system, hvis sigte ...»

Generationsskifte

Generatonsskifte af en virksomhed bør altid planlægges i god tid. Skal virksomheden videreføres af næste ...»

Retsafgift i dødsboer

Afhængig af hvilken skifteform et dødsbo udleveres til, skal der altid svares retsafgift ved udleveringen;      Retsafgift  Tillæg, ...»

Indestående på konto indgår ikke i fællesboskiftet

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. januar 2018 Sag 125/2017(2. afdeling) A(advokat N)modB(advokat ...»

Testamente mellem ikke-samboede ægtefæller, som ikke skulle arve hinanden, gyldigt

  D O M Afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )