Vigtig information om ejerskifteforsikring - Qudos Insurance A/S erklæret konkurs

Vigtig information vedrørende ejerskifteforsikring - Qudos Insurance A/S erklæret konkurs

Qudos Insurance A/S er den 20. december 2018 erklæret konkurs, hvilket kan have en stor betydning for nogle ejerskifteforsikringer tegnet igennem Frida Forsikrings Agentur A/S, da Qudos Insurance A/S tidligere har været risikobærer på disse forsikringer.

Husejere med en ejerskifteforsikring hos Frida Forsikrings Agentur A/S, opfordres derfor til at gennemgå policen og få afklaret, om policen er tegnet hos Qudos Insurance A/S.

Er policen tegnet hos Qudos Insurance A/S, skal man være opmærksom på, at dækningsperioden er yderst forkortet og man skal være opmærksom på den absolutte og forkortede anmeldelsesfrist.

Dækningsberettigende skader opstået indtil 4 uger efter, at konkursen er meddelt over for forsikringstagerne, skal for at være dækket af forsikringen anmeldes inden 6 måneder, idet forsikringsdækningen helt bortfalder herefter.

De dækningsberettigede skader vil herefter være omfattet af Garantifonden for Skadeforsikringer. Er skaden ikke omfattet af Garantifonden for Skadeforsikringer, vil kravet skulle gøres gældende over for konkursboet.

 

Forsikringskunder med policer omfattet af Qudos Insurance A/S’ konkurs opfordres til at orientere sig via Finanstilsynets hjemmeside eller søge information via forsikringsselskabernes egne hjemmesider. Ligesom det anbefales at de forsikringstagere der er omfattet af konkursen, får gennemgået deres ejendomme og anmeldt eventuelle skader hurtigst muligt, og inden for de korte frister der er gælder.

 

Finanstilsynet har oprettet en hotline, hvortil man kan stille spørgsmål omkring konkursen af Qudos Insurance A/S. Hotlinen har åbent hverdage mellem kl. 10 til kl. 14 på tlf. nr. 41 93 35 00.

 

Husk også, at anmelde dit krav på returpræmien over for konkursboet - via webformularen på Qudos' hjemmeside.

Returpræmien udgør den del af den forudbetalte præmie, der vedrører den del af den periode, der ikke længere er dækning for.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompetencer
Relevante artikler

Hvilken pris skal din ejendom have, når køber er dine børn?

Godt nyt til dig, der overvejer at gennemføre et familiekøb eller familiesalg af hus. Højesteret har ...»

Ny tilstandsrapport med farvekoder

Den 1. oktober 2020 har Sikkerhedsstyrelsen indført nye retningslinjer for tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter.  Moderniseringen ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af