Vigtig information om ejerskifteforsikring - Qudos Insurance A/S erklæret konkurs

Vigtig information vedrørende ejerskifteforsikring - Qudos Insurance A/S erklæret konkurs

Qudos Insurance A/S er den 20. december 2018 erklæret konkurs, hvilket kan have en stor betydning for nogle ejerskifteforsikringer tegnet igennem Frida Forsikrings Agentur A/S, da Qudos Insurance A/S tidligere har været risikobærer på disse forsikringer.

Husejere med en ejerskifteforsikring hos Frida Forsikrings Agentur A/S, opfordres derfor til at gennemgå policen og få afklaret, om policen er tegnet hos Qudos Insurance A/S.

Er policen tegnet hos Qudos Insurance A/S, skal man være opmærksom på, at dækningsperioden er yderst forkortet og man skal være opmærksom på den absolutte og forkortede anmeldelsesfrist.

Dækningsberettigende skader opstået indtil 4 uger efter, at konkursen er meddelt over for forsikringstagerne, skal for at være dækket af forsikringen anmeldes inden 6 måneder, idet forsikringsdækningen helt bortfalder herefter.

De dækningsberettigede skader vil herefter være omfattet af Garantifonden for Skadeforsikringer. Er skaden ikke omfattet af Garantifonden for Skadeforsikringer, vil kravet skulle gøres gældende over for konkursboet.

 

Forsikringskunder med policer omfattet af Qudos Insurance A/S’ konkurs opfordres til at orientere sig via Finanstilsynets hjemmeside eller søge information via forsikringsselskabernes egne hjemmesider. Ligesom det anbefales at de forsikringstagere der er omfattet af konkursen, får gennemgået deres ejendomme og anmeldt eventuelle skader hurtigst muligt, og inden for de korte frister der er gælder.

 

Finanstilsynet har oprettet en hotline, hvortil man kan stille spørgsmål omkring konkursen af Qudos Insurance A/S. Hotlinen har åbent hverdage mellem kl. 10 til kl. 14 på tlf. nr. 41 93 35 00.

 

Husk også, at anmelde dit krav på returpræmien over for konkursboet - via webformularen på Qudos' hjemmeside.

Returpræmien udgør den del af den forudbetalte præmie, der vedrører den del af den periode, der ikke længere er dækning for.

Mette Beck Kofoed

Advokat

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompetencer
Relevante artikler

Vigtig information om ejerskifteforsikring - Qudos Insurance A/S erklæret konkurs

Vigtig information vedrørende ejerskifteforsikring - Qudos Insurance A/S erklæret konkurs Qudos Insurance ...»

Fortrydelsesret og advokatforbehold

At købe hus eller lejlighed er for de fleste en beslutning, der kræver grundig overvejelse, både med ...»

Generationsskifte

Generatonsskifte af en virksomhed bør altid planlægges i god tid. Skal virksomheden videreføres af næste ...»

Retsafgift i dødsboer

Afhængig af hvilken skifteform et dødsbo udleveres til, skal der altid svares retsafgift ved udleveringen;      Retsafgift  Tillæg, ...»

Indestående på konto indgår ikke i fællesboskiftet

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. januar 2018 Sag 125/2017(2. afdeling) A(advokat N)modB(advokat ...»

Testamente mellem ikke-samboede ægtefæller, som ikke skulle arve hinanden, gyldigt

  D O M Afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )