Bør man oprette testamente, når man er gift?

Bør man oprette testamente, når man er gift?

Hvem skal arve

Hvem skal arve

Advokatens rolle

Advokatens rolle

Livsforsikring og pension ved død

Livsforsikring og pension ved død

Forrige
Næste

Når en fremtidsfuldmagt skal sættes i kraft

 

En fremtidsfuldmagt er en slags forsikring, man ikke håber kommer i spil.

Skal en fremtidsfuldmagt sættes i kraft, er det fordi fuldmagtsgiver ikke længere selv er i stand til at varetage sine egne interesser, f.eks. på grund af sygdom eller et ulykkestilfælde.

Inden fremtidsfuldmægtigen sender ansøgningen om ikrafttrædelse ind til Familieretshuset, skal ansøgningen drøftes med fuldmagtsgiver. Er fuldmagtsgiver i stand til at forstå betydningen af ansøgningen om ikrafttrædelse, skal fuldmagtsgiver have mulighed for at begrunde sin modstand mod, at fuldmagten sættes i kraft. Hvis fuldmagtsgiver ikke er i stand til at forstå betydningen af ikraftsættelsen, kan drøftelsen undlades. Men undladelsen skal begrundes overfor Familieretshuset, da man på ansøgningen skal skrive under på, at ikrafttrædelsen er drøftet med fuldmagtsgiver.

På ansøgningen skal der derudover også skrives under på, at fuldmagtsgivers nærmeste pårørende er underrettet om ansøgningen.

Hvis der i fremtidsfuldmagten er indsat flere ”sideordnede” fuldmægtige – skal ansøgningen underskrives af samtlige fuldmægtige.

 

Lægeerklæring

Ansøgningen om ikraftsættelse skal medfølges en lægeerklæring. Det er typisk fuldmagtsgivers egen læge, hospitals- eller plejehjemslægen, der udfylder lægerklæringen.

Fuldmagtsgiver skal som udgangspunkt inddrages, når lægeerklæringen indhentes. Det er lægens vurdering, hvorvidt fuldmagtsgiver og fremtidsfuldmægtige skal deltage i konsultationen sammen.

I særlige tilfælde kan Familieretshuset vælge at se bort fra kravet om lægeerklæring – dette er sædvanligvis i de tilfælde, hvor fuldmagtsgivers helbredsmæssige situation er dokumenteret på anden vis.

Du kan finde linket til lægeerklæringen her.

 

Gebyr

Med ansøgningen skal der indbetales et gebyr til Familieretshuset. Beløbet reguleres løbende og udgør for tiden DKK 1.010.

 

Behandling af ansøgningen

Familieretshuset vurderer indledningsvis om betingelserne for, om fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft er til stede. Dernæst undersøges det, om fremtidsfuldmagten er gyldigt oprettet, og om fuldmagtsgiver nu er ude af stand til at varetage sine egne interesser indenfor det område, fuldmagten dækker.

Når disse forhold er på plads, vurderer Familieretshuset ud fra lægeerklæringen, om fuldmagten skal sættes i kraft.

Hvis et af ovenstående forhold ikke er opfyldt, afslår Familieretshuet at sætte fuldmagten i kraft, enten helt eller delvist.

Er ansøgningen om ikrafttræden af fuldmagten afvist, kan der eventuelt forsøges sat en værgemålssag i gang.

Vurderer Familieretshuset derimod, at betingelserne for ikrafttrædelse er opfyldt, bliver fremtidsfuldmagten sat i kraft og tinglyst i Personbogen, så fremtidsfuldmægtige har officiel ret til at handle på fuldmagtsgivers vegne.

 

---oooOooo---

Har du behov for juridisk bistand undervejs i processen, eller har du behov for at få oprettet en fremtidsfuldmagt, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende telefonisk drøftelse. Privatretsadvokaterne træffes på tlf. 45 23 00 20. Du kan læse mere om fremtidsfuldmagter her

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Virksomhedsejer og fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er et dokument, som sikrer, at dine nærmeste kan hjælpe med at varetage dine interesser, ...»

Når en fremtidsfuldmagt skal sættes i kraft

  En fremtidsfuldmagt er en slags forsikring, man ikke håber kommer i spil. Skal en fremtidsfuldmagt ...»

Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagt Fremtidsfuldmagten er en fuldmagt, som først træder i kraft den dag, personen ikke ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af