Forrige
Næste

Fremtidsfuldmagt

Mange ældre rammes ofte uventet af demens eller anden sygdom og kan herefter ikke længere varetage egne interesser.

Der er mulighed for, at du kan lave en fremtidsfuldmagt, som giver en anden person fuldmagt til at handle på dine vegne, når du ikke længere er i stand til dette.

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som først træder i kraft den dag, du ikke længere selv har evne til handle på egne vegne. Dette vil oftest være tilfældet, hvis du f.eks. rammes af demens eller anden alvorlig sygdom. Ved at have oprettet en fremtidsfuldmagt kan du på forhånd vælge, hvem du ønsker skal bestyre din formue og dine interesser. Du bør altid vælge en fuldmægtig, som du har fuld tillid til.

I fremtidsfuldmagten kan du tage stilling til, hvilke opgaver den fuldmægtige kan varetage.

En fremtidsfuldmagt skal registreres i Fremtidsfuldmagtsregistreret ved Tinglysningsretten, hvor den skal underskrives af dig med MitID. Herefter skal du til notaren for at vedkende dig fremtidsfuldmagten, inden fremtidsfuldmagten bliver gyldig. Gebyret for vedkendelse af fremtidsfuldmagten for notaren udgør DKK 300.

Fremtidsfuldmagten sættes i kraft af Familieretshuset, når du selv eller den indsatte fuldmægtige anmoder om dette, fordi det vurderes, at du ikke længere selv kan varetage dine egne interesser.

Hos PrivatretsAdvokaterne bistår vi ofte med udfærdigelse af fremtidsfuldmagter.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om mulighederne for oprettelse af en fremtidsfuldmagt på tlf. 45 23 00 20.

Hvis vi skal hjælpe dig med oprettelsen af en fremtidsfuldmagt, afregner vi som udgangspunkt efter anvendt tid til en timepris på DKK 2.500 inkl. moms, dog maks. DKK 6.000 inkl. moms for udarbejdelse af en enkelt fremtidsfuldmagt. Hertil kommer udgift til vedkendelse for notaren, som afholdes af dig.


Sådan foregår et privat skifte

Sådan foregår et privat skifte Når en person går bort, skal dødsfaldet anmeldes til kirkekontoret i det ...»

Skal du vælge skilsmisse eller separation ?

Selvom ønsket om en skilsmisse sjældent står på jule-ønskelisten, så viser statistikkerne, at en skilsmisse ...»

Kontaktperson

Kontaktperson I et privat skifte, skal arvingerne udpege en kontaktperson. Kontaktpersonen er den person, ...»

Skifteret

Skifteret Hver af landets 24 byretter, har sin egen skifteret.  En skifteret håndterer sager om økonomiske ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Skattemyndighederne skulle ikke respektere af værdiansættelse med grundlag i seneste off. vurdering og "15%'s-reglen"

HØJESTERETS KENDELSE afsagt den 18. oktober 2022 Sag 27777/2021     Boet efter A (adv. Svend Erik ...»

Vi er medlemmer af