Forrige
Næste

Fremtidsfuldmagt

Mange ældre rammes ofte uventet af demens eller anden sygdom og kan herefter ikke varetage egne interesser. Det vil derfor være en god ide forinden at give en anden person fuldmagt til at handle på dine vegne.

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som først træder i kraft den dag, du ikke længere selv har evne til handle på egne vegne. Dette vil oftest være tilfældet, hvis du f.eks. rammes af demens eller anden alvorlig sygdom. Ved at have oprettet en fremtidsfuldmagt kan du på forhånd vælge, hvem du ønsker skal bestyre din formue og dine interesser, når du ikke længere selv er i stand til at gøre dette. Du bør altid vælge en, som du har fuld tillid til.

En fremtidsfuldmagt skal registreres i Fremtidsfuldmagtsregistreret ved tinglysningsretten og skal desuden for notaren for at være gyldig. Denne proces vil vi ligeledes rådgive om.

Pris

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i udfærdigelse af fremtidsfuldmagter, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov, samt spørgsmål i forhold til registrering af fremtidsfuldmagter. Hos os koster en fremtidsfuldmagt typisk kr. 5.500 inkl. moms. Hertil kommer ekstra udgifter forbundet med registrering.


Arveafkald

Arveafkald er, hvis en arving fraskriver sig retten til at arve, uanset om det sker før eller efter arven ...»

Generationsskifte

Generatonsskifte af en virksomhed bør altid planlægges i god tid. Skal virksomheden videreføres af næste ...»

Retsafgift i dødsboer

Afhængig af hvilken skifteform et dødsbo udleveres til, skal der altid svares retsafgift ved udleveringen;      Retsafgift  Tillæg, ...»

Indestående på konto indgår ikke i fællesboskiftet

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. januar 2018 Sag 125/2017(2. afdeling) A(advokat N)modB(advokat ...»

Testamente mellem ikke-samboede ægtefæller, som ikke skulle arve hinanden, gyldigt

  D O M Afsagt den 24. maj 2017 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )