Forrige
Næste

Fremtidsfuldmagt

Mange ældre rammes ofte uventet af demens eller anden sygdom og kan herefter ikke længere varetage egne interesser.

Der er mulighed for, at du kan lave en fremtidsfuldmagt, som giver en anden person fuldmagt til at handle på dine vegne, når du ikke længere er i stand til dette.

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som først træder i kraft den dag, du ikke længere selv har evne til handle på egne vegne. Dette vil oftest være tilfældet, hvis du f.eks. rammes af demens eller anden alvorlig sygdom. Ved at have oprettet en fremtidsfuldmagt kan du på forhånd vælge, hvem du ønsker skal bestyre din formue og dine interesser. Du bør altid vælge en fuldmægtig, som du har fuld tillid til.

I fremtidsfuldmagten kan du tage stilling til, hvilke opgaver den fuldmægtige kan varetage.

En fremtidsfuldmagt skal registreres i Fremtidsfuldmagtsregistreret ved Tinglysningsretten, hvor den skal underskrives af dig med NemID. Herefter skal du til notaren for at vedkende dig fremtidsfuldmagten, inden fremtidsfuldmagten bliver gyldig. Gebyret for vedkendelse af fremtidsfuldmagten for notaren udgør DKK 300.

Fremtidsfuldmagten sættes i kraft af Familieretshuset, når du selv eller den indsatte fuldmægtige anmoder om dette, fordi det vurderes, at du ikke længere selv kan varetage dine egne interesser.

Hos PrivatretsAdvokaterne bistår vi ofte med udfærdigelse af fremtidsfuldmagter.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om mulighederne for oprettelse af en fremtidsfuldmagt på tlf. 45 23 00 20.

Hvis vi skal hjælpe dig med oprettelsen af en fremtidsfuldmagt, afregner vi som udgangspunkt efter anvendt tid til en timepris på DKK 2.500 inkl. moms, dog maks. DKK 6.000 inkl. moms for udarbejdelse af en enkelt fremtidsfuldmagt. Hertil kommer udgift til vedkendelse for notaren, som afholdes af dig.


Hvad skal en samejeaftale indeholde?

Når du ejer noget i fællesskab med andre, kan det være en god idé at oprette en samejeaftale (også kaldet ...»

Virksomhedsejer og fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er et dokument, som sikrer, at dine nærmeste kan hjælpe med at varetage dine interesser, ...»

a conto

A conto  Udbetaling på forhånd - f.eks. a conto udlodning af arv...»

Vidnetestamente

Vidnetestamente er et testamente, som underskrives foran to uvildige vidner. Vidnerne bekræfter ved egen ...»

Fortsættelse af bopælsforældreskab og bopæl i Sverige

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 15. september 2021 Sagen er behandlet for lukkede døre. Det er forbudt ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af