Forrige
Næste

Fremtidsfuldmagt

Mange ældre rammes ofte uventet af demens eller anden sygdom og kan herefter ikke længere varetage egne interesser.

Der er mulighed for, at du kan lave en fremtidsfuldmagt, som giver en anden person fuldmagt til at handle på dine vegne, når du ikke længere er i stand til dette.

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som først træder i kraft den dag, du ikke længere selv har evne til handle på egne vegne. Dette vil oftest være tilfældet, hvis du f.eks. rammes af demens eller anden alvorlig sygdom. Ved at have oprettet en fremtidsfuldmagt kan du på forhånd vælge, hvem du ønsker skal bestyre din formue og dine interesser. Du bør altid vælge en fuldmægtig, som du har fuld tillid til.

I fremtidsfuldmagten kan du tage stilling til, hvilke opgaver den fuldmægtige kan varetage.

En fremtidsfuldmagt skal registreres i Fremtidsfuldmagtsregistreret ved Tinglysningsretten, hvor den skal underskrives af dig med MitID. Herefter skal du til notaren for at vedkende dig fremtidsfuldmagten, inden fremtidsfuldmagten bliver gyldig. Gebyret for vedkendelse af fremtidsfuldmagten for notaren udgør DKK 300.

Fremtidsfuldmagten sættes i kraft af Familieretshuset, når du selv eller den indsatte fuldmægtige anmoder om dette, fordi det vurderes, at du ikke længere selv kan varetage dine egne interesser.

Hos PrivatretsAdvokaterne bistår vi ofte med udfærdigelse af fremtidsfuldmagter.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om mulighederne for oprettelse af en fremtidsfuldmagt på tlf. 45 23 00 20.

Hvis vi skal hjælpe dig med oprettelsen af en fremtidsfuldmagt, afregner vi som udgangspunkt efter anvendt tid til en timepris på DKK 2.625 inkl. moms, dog maks. DKK 6.000 inkl. moms for udarbejdelse af en enkelt fremtidsfuldmagt.

Hertil kommer udgift til vedkendelse for notaren, som afholdes af dig. 


Ægtefælleskifte og indefrossen grundskyld

Ægtefælleskifte og indefrossen grundskyld og ejendomsskat Rigtig mange ejendommen har i dag tinglyst ...»

Gave eller dødslejegave?

Når en person dør, skal boet efter den afdøde gøres op og arven efter afdøde skal deles til arvingerne. Afdødes ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Byret

Der er 24 byretter i Danmarks 24 retskredse.  Byretterne behandler primært straffesager og civilesager. I ...»

Dødslejegaver givet 5 dage før død, skulle medregnes i opgørelse af boafgiften

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. oktober 2023    Sag 21/2023   A kærer på vegne af boet ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Vi er medlemmer af