Forrige
Næste

Fremtidsfuldmagt

Mange ældre rammes ofte uventet af demens eller anden sygdom og kan herefter ikke varetage egne interesser. Det vil derfor være en god ide forinden at give en anden person fuldmagt til at handle på dine vegne.

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som først træder i kraft den dag, du ikke længere selv har evne til handle på egne vegne. Dette vil oftest være tilfældet, hvis du f.eks. rammes af demens eller anden alvorlig sygdom. Ved at have oprettet en fremtidsfuldmagt kan du på forhånd vælge, hvem du ønsker skal bestyre din formue og dine interesser, når du ikke længere selv er i stand til at gøre dette. Du bør altid vælge en, som du har fuld tillid til.

En fremtidsfuldmagt skal registreres i Fremtidsfuldmagtsregistreret ved tinglysningsretten og skal desuden for notaren for at være gyldig. Denne proces vil vi ligeledes rådgive om.

Pris

Hos PrivatretsAdvokaterne er vi eksperter i udfærdigelse af fremtidsfuldmagter, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 20 for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov, samt spørgsmål i forhold til registrering af fremtidsfuldmagter. Hos os koster en fremtidsfuldmagt typisk kr. 5.500 inkl. moms. Hertil kommer ekstra udgifter forbundet med registrering.


Er du klar til at dø, eller klar til at din medejer dør?

Nogle tænker ”hvis” jeg dør, andre ”når” jeg dør… men sikkert er det, at døden sjældent kan planlægges ...»

Kan din virksomhed overleve, når du er død?

Når ejeren af en personligt drevet virksomhed er død, lukkes virksomhedens CVR-nummer, og virksomheden ...»

Advokatnøglen

Advokatnøglen er Advokatsamfundets landsdækkende database over alle advokater i Danmark. Man kan søge ...»

Generationsskifte

Generatonsskifte af en virksomhed bør altid planlægges i god tid. Skal virksomheden videreføres af næste ...»

Kære i faderskabssag - afslag på genoptagelse

H Ø J E S T E R E T S K E N D E L S E afsagt fredag den 29. marts 2019 Sag BS‐30204/2018‐HJRA(advokat ...»

Regnefejl i fællesboopgørelse berigtiget

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 11. marts 2019Sag 93/2018 A(advokat Henrik Ehlers)modB(advokat ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )