Forrige
Næste

Fremtidsfuldmagt

Mange ældre rammes ofte uventet af demens eller anden sygdom og kan herefter ikke længere varetage egne interesser.

Der er mulighed for, at du kan lave en fremtidsfuldmagt, som giver en anden person fuldmagt til at handle på dine vegne, når du ikke længere er i stand til dette.

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som først træder i kraft den dag, du ikke længere selv har evne til handle på egne vegne. Dette vil oftest være tilfældet, hvis du f.eks. rammes af demens eller anden alvorlig sygdom. Ved at have oprettet en fremtidsfuldmagt kan du på forhånd vælge, hvem du ønsker skal bestyre din formue og dine interesser. Du bør altid vælge en fuldmægtig, som du har fuld tillid til.

I fremtidsfuldmagten kan du tage stilling til, hvilke opgaver den fuldmægtige kan varetage.

En fremtidsfuldmagt skal registreres i Fremtidsfuldmagtsregistreret ved Tinglysningsretten, hvor den skal underskrives af dig med MitID. Herefter skal du til notaren for at vedkende dig fremtidsfuldmagten, inden fremtidsfuldmagten bliver gyldig. Gebyret for vedkendelse af fremtidsfuldmagten for notaren udgør DKK 300.

Fremtidsfuldmagten sættes i kraft af Familieretshuset, når du selv eller den indsatte fuldmægtige anmoder om dette, fordi det vurderes, at du ikke længere selv kan varetage dine egne interesser.

Hos PrivatretsAdvokaterne bistår vi ofte med udfærdigelse af fremtidsfuldmagter.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om mulighederne for oprettelse af en fremtidsfuldmagt på tlf. 45 23 00 20.

Hvis vi skal hjælpe dig med oprettelsen af en fremtidsfuldmagt, afregner vi som udgangspunkt efter anvendt tid til en timepris på DKK 2.700 inkl. moms, dog maks. DKK 6.000 inkl. moms for udarbejdelse af en enkelt fremtidsfuldmagt.

Hertil kommer udgift til vedkendelse for notaren, som afholdes af dig. 


Mortifikation - vigtige frister i 2024.

Skal du have mortificeret et ejerpantebrev, skal du være opmærksom på at der er visse frister, der følger ...»

Nye takster for gave og arv - 2024

Nye takster med årsskiftet       Ved hvert årsskifte bliver takster og beløbsgrænser reguleret. Beløbsgrænserne ...»

Skifteportalen

Skifteportalen er Domstolenes online platform til behandling af skiftesager, herunder dødsboer.  Skifteportalen ...»

Retskreds

Der findes 24 retskredse i Danmark.  Danmark blev i 2007 inddelt i 24 retskredse. Hver retskreds beklædes ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. afdeling)   Skatteministeriet ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af