Vilkårsforhandling

Vilkårsforhandling sker ved separation eller skilsmisse, hvor parterne skal blive enige om vilkårene for ægteskabets ophør.

I de fleste tilfælde kan parterne selv blive enige om vilkårene, som meddeles til Familieretshuset, som herefter udsteder bevilling til separation eller skilsmisse.

Kan parterne ikke opnå enighed, indkalder Familieretshuset parterne til en vilkårsforhandling, hvor Familieretshuset gennemgår reglerne og vejleder parterne. Man har under vilkårsforhandlingen ret til at medbringe en bisidder, evt. en advokat.

Hvis parterne ikke kan blive enige efter vilkårsforhandlingen, sender Familieretshuset sagen til Familieretten, som træffer afgørelse om vilkårene.

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Skal du vælge skilsmisse eller separation ?

Selvom ønsket om en skilsmisse sjældent står på jule-ønskelisten, så viser statistikkerne, at en skilsmisse ...»

Ægtefælleskifte: separation/skilsmisse, bodeling og hvor skal barnet bo.

Et ægtefælleskifte er betegnelsen af, når et ægteskab sluttes og de fælles berøringsflader, ægtefællerne ...»

Ophørsdag

Ophørsdag Ophørsdagen er det tidspunkt, hvor ægtefællernes økonomiske fællesskab ophører. Medmindre ...»

Skilsmisse

Skilsmisse Ved skilsmisse ophører ægteskabet, og fællesboet skal deles. Hvis ægtefællerne er enige ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af