Vilkårsforhandling

Vilkårsforhandling sker ved separation eller skilsmisse, hvor parterne skal blive enige om vilkårene for ægteskabets ophør.

I de fleste tilfælde kan parterne selv blive enige om vilkårene, som meddeles til Familieretshuset, som herefter udsteder bevilling til separation eller skilsmisse.

Kan parterne ikke opnå enighed, indkalder Familieretshuset parterne til en vilkårsforhandling, hvor Familieretshuset gennemgår reglerne og vejleder parterne. Man har under vilkårsforhandlingen ret til at medbringe en bisidder, evt. en advokat.

Hvis parterne ikke kan blive enige efter vilkårsforhandlingen, sender Familieretshuset sagen til Familieretten, som træffer afgørelse om vilkårene.

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Nyt lovforslag om afskaffelse af tvungen refleksionsperiode ved skilsmisse

Ægtefæller med mindreårige børn har siden april 2019, været tvunget til at gennemgå en tvungen refleksionsperiode ...»

Skal du skilles ?

Uanset om det er efter eget eller din ægtefælles ønske, at jeres ægteskab skal ophæves, medfører en skilsmisse ...»

Ophørsdag

Ophørsdag Ophørsdagen er det tidspunkt, hvor ægtefællernes økonomiske fællesskab ophører. Medmindre andet ...»

Skilsmisse

Skilsmisse Ved skilsmisse ophører ægteskabet, og fællesboet skal deles. Hvis ægtefællerne er enige om, ...»

Fortsættelse af bopælsforældreskab og bopæl i Sverige

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 15. september 2021 Sagen er behandlet for lukkede døre. Det er forbudt ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af