Vilkårsforhandling

Vilkårsforhandling sker ved separation eller skilsmisse, hvor parterne skal blive enige om vilkårene for ægteskabets ophør.

I de fleste tilfælde kan parterne selv blive enige om vilkårene, som meddeles til Familieretshuset, som herefter udsteder bevilling til separation eller skilsmisse.

Kan parterne ikke opnå enighed, indkalder Familieretshuset parterne til en vilkårsforhandling, hvor Familieretshuset gennemgår reglerne og vejleder parterne. Man har under vilkårsforhandlingen ret til at medbringe en bisidder, evt. en advokat.

Hvis parterne ikke kan blive enige efter vilkårsforhandlingen, sender Familieretshuset sagen til Familieretten, som træffer afgørelse om vilkårene.

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Skal du vælge skilsmisse eller separation ?

Selvom ønsket om en skilsmisse sjældent står på jule-ønskelisten, så viser statistikkerne, at en skilsmisse ...»

Ægtefælleskifte: separation/skilsmisse, bodeling og hvor skal barnet bo.

Et ægtefælleskifte er betegnelsen af, når et ægteskab sluttes og de fælles berøringsflader, ægtefællerne ...»

Ophørsdag

Ophørsdag Ophørsdagen er det tidspunkt, hvor ægtefællernes økonomiske fællesskab ophører. Medmindre ...»

Skilsmisse

Skilsmisse Ved skilsmisse ophører ægteskabet, og fællesboet skal deles. Hvis ægtefællerne er enige ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Skattemyndighederne skulle ikke respektere af værdiansættelse med grundlag i seneste off. vurdering og "15%'s-reglen"

HØJESTERETS KENDELSE afsagt den 18. oktober 2022 Sag 27777/2021     Boet efter A (adv. Svend Erik ...»

Vi er medlemmer af