Vilkårsforhandling

Vilkårsforhandling sker ved separation eller skilsmisse, hvor parterne skal blive enige om vilkårene for ægteskabets ophør.

I de fleste tilfælde kan parterne selv blive enige om vilkårene, som meddeles til Familieretshuset, som herefter udsteder bevilling til separation eller skilsmisse.

Kan parterne ikke opnå enighed, indkalder Familieretshuset parterne til en vilkårsforhandling, hvor Familieretshuset gennemgår reglerne og vejleder parterne. Man har under vilkårsforhandlingen ret til at medbringe en bisidder, evt. en advokat.

Hvis parterne ikke kan blive enige efter vilkårsforhandlingen, sender Familieretshuset sagen til Familieretten, som træffer afgørelse om vilkårene.

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ægtefælleskifte: separation/skilsmisse, bodeling og hvor skal barnet bo.

Et ægtefælleskifte er betegnelsen af, når et ægteskab sluttes og de fælles berøringsflader, ægtefællerne ...»

Deling af pensioner ved separation og skilsmisse

Når man bliver separeret eller skilt, skal man opgøre sin delingsformue ved en bodeling. Hver ægtefælle ...»

Ophørsdag

Ophørsdag Ophørsdagen er det tidspunkt, hvor ægtefællernes økonomiske fællesskab ophører. Medmindre ...»

Skilsmisse

Skilsmisse Ved skilsmisse ophører ægteskabet, og fællesboet skal deles. Hvis ægtefællerne er enige ...»

Fortsættelse af bopælsforældreskab og bopæl i Sverige

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 15. september 2021 Sagen er behandlet for lukkede døre. Det er forbudt ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af