Notar

En notar er en officiel person, der kan bekræfte underskrift af testamenter og andre dokumenter ved Skifteretten. En fremtidsfuldmagt skal også vedkendes for en notar.

Notarens opgave er at sikre sig den pågældendes indentitet, og at den pågældende er i stand til fornuftsmæssigt at oprette og underskrive testamentet/dokumentet.

Ved underskrift af et testamente for notaren opbevares en kopi af testamentet ved skifteretten, så man sikrer sig, at testamentet kommer frem ved dødsfald.

Der betales en retsafgift for underskrift ved notaren på DKK 300 (2021) pr. dokument.

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompentencer

Ny retsafgiftslov - hvad betyder det for dig?

Den 1. oktober 2021 træder en ny retsafgiftslov i kraft. Retsafgifter betales til domstolene, når domstolene ...»

Notar

Notar En notar er en officiel person, der kan bekræfte underskrift af testamenter og andre dokumenter ...»

Familieretshuset

Familieretshuset Den 1. april 2019 blev Statsforvaltningen erstattet af Familieretshuset. Familieretshusets ...»

Dødslejegaver givet 5 dage før død, skulle medregnes i opgørelse af boafgiften

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. oktober 2023    Sag 21/2023   A kærer på vegne af boet ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Vi er medlemmer af