Notar

En notar er en officiel person, der kan bekræfte underskrift af testamenter og andre dokumenter ved Skifteretten. En fremtidsfuldmagt skal også vedkendes for en notar.

Notarens opgave er at sikre sig den pågældendes indentitet, og at den pågældende er i stand til fornuftsmæssigt at oprette og underskrive testamentet/dokumentet.

Ved underskrift af et testamente for notaren opbevares en kopi af testamentet ved skifteretten, så man sikrer sig, at testamentet kommer frem ved dødsfald.

Der betales en retsafgift for underskrift ved notaren på DKK 300 (2021) pr. dokument.

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompentencer

Ny retsafgiftslov - hvad betyder det for dig?

Den 1. oktober 2021 træder en ny retsafgiftslov i kraft. Retsafgifter betales til domstolene, når domstolene ...»

Notar

Notar En notar er en officiel person, der kan bekræfte underskrift af testamenter og andre dokumenter ...»

Familieretshuset

Familieretshuset Den 1. april 2019 blev Statsforvaltningen erstattet af Familieretshuset. Familieretshusets ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. afdeling)   Skatteministeriet ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af