Notar

En notar er en officiel person, der kan bekræfte underskrift af testamenter og andre dokumenter ved Skifteretten. En fremtidsfuldmagt skal også vedkendes for en notar.

Notarens opgave er at sikre sig den pågældendes indentitet, og at den pågældende er i stand til fornuftsmæssigt at oprette og underskrive testamentet/dokumentet.

Ved underskrift af et testamente for notaren opbevares en kopi af testamentet ved skifteretten, så man sikrer sig, at testamentet kommer frem ved dødsfald.

Der betales en retsafgift for underskrift ved notaren på DKK 300 (2021) pr. dokument.

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompentencer

Ny retsafgiftslov - hvad betyder det for dig?

Den 1. oktober 2021 træder en ny retsafgiftslov i kraft. Retsafgifter betales til domstolene, når domstolene ...»

Notar

Notar En notar er en officiel person, der kan bekræfte underskrift af testamenter og andre dokumenter ...»

Familieretshuset

Familieretshuset Den 1. april 2019 blev Statsforvaltningen erstattet af Familieretshuset. Familieretshusets ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Skattemyndighederne skulle ikke respektere af værdiansættelse med grundlag i seneste off. vurdering og "15%'s-reglen"

HØJESTERETS KENDELSE afsagt den 18. oktober 2022 Sag 27777/2021     Boet efter A (adv. Svend Erik ...»

Vi er medlemmer af