Kombinationssæreje

Kombinationssæreje er en kombination af fuldstændigt særeje og skilsmissesæreje.

Kombinationssæreje betyder, at ægtefæller ikke deler deres aktiver og passiver ved separation eller skilsmisse - mens den ene eller begges formue(r) bliver delingsformue ved død. Dette gør det muligt at tilgodese enten den efterlevende ægtefælle, egne livsarvinger eller måske en specifik livsarving ved død.

Kombinationssæreje kan tilpasses til de enkelte ægtefæller, når der oprettes en ægtepagt.

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Hvordan bliver en ægtepagt gyldig?

Efter dansk ret har ægtefæller som udgangspunkt formuefællesskab. Det betyder, at man som ægtefæller ...»

Hvad må man aftale i en ægtepagt?

Hos PrivatretsAdvokaterne får vi af og til henvendelser, der drejer sig om, om man kan stille betingelser ...»

Formuefællesskab

Formuefællesskab Formuefællesskab eller delingsformue er den formueordning ægtefæller har, hvis de ikke ...»

Ægtepagt

Ægtepagt En ægtepagt er en skriftlig aftale mellem ægtefæller om, hvilken formueordning de ønsker i ...»

Ugyldig ægtepagt med rette slettet af tinglysningen

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 39/2019A(advokat Lise Høgh)modTinglysningsretten(selv)I ...»

Et vilkår i en ægtepagt om kompensation ugyldigt

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. august 2017 Sag 25/2017 (2. afdeling)   A (advokat D) mod B (advokat ...»

Vi er medlemmer af