Tvangsarv

Tvangsarv er den andel af arven efter dig, som du ikke selv kan bestemme over ved testamente.

Efterlader du dig tvangsarvinger, dvs. ægtefælle og/eller livsarvinger, er disse altid berettiget til tvangsarv.

Tvangsarven udgør 1/4 af din formue.

Hvis du har både ægtefælle og livsarvinger, deles tvangsarven med halvdelen til din ægtefælle og halvdelen til deling mellem dine børn.

Efterlader du dig hverken ægtefælle eller livsarvinger, kan du ved testamente bestemme over hele din formue.

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompetencer

Indsættelse af velgørende organisation i testamente (30 %-reglen)

Hvis du ønsker at tilgodese en velgørende organisation i dit testamente, kan du overveje at gøre brug ...»

Opdatering af testamente

Et testamente er et afgørende dokument, da testamentet beskriver, hvad der skal ske med dine ejendele, ...»

Legatar

Legatar En legatar er indsat i et testamente til at modtage et bestemt beløb eller en bestemt genstand ...»

Arveafkald

Arveafkald Arveafkald er, når en arving fraskriver sig retten til at arve, uanset om det sker før (afkald ...»

Vestre landsrets dom om 15% reglen i værdiansættelsescirkulæret

    VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 8. september 2023               BS-20774/2022-VLR (13. ...»

Skifterettens kompetence til at behandle bo efter svensk statsborger

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. november 2019 Sag 158/2018 A, B og C (advokat Johan Hartmann ...»

Vi er medlemmer af