Tvangsarv

Tvangsarv er den andel af arven efter dig, som du ikke selv kan bestemme over ved testamente.

Efterlader du dig tvangsarvinger, dvs. ægtefælle og/eller livsarvinger, er disse altid berettiget til tvangsarv.

Tvangsarven udgør 1/4 af din formue.

Hvis du har både ægtefælle og livsarvinger, deles tvangsarven med halvdelen til din ægtefælle og halvdelen til deling mellem dine børn.

Efterlader du dig hverken ægtefælle eller livsarvinger, kan du ved testamente bestemme over hele din formue.

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompetencer

Indsættelse af velgørende organisation i testamente (30 %-reglen)

Hvis du ønsker at tilgodese en velgørende organisation i dit testamente, kan du overveje at gøre brug ...»

Opdatering af testamente

Et testamente er et afgørende dokument, da testamentet beskriver, hvad der skal ske med dine ejendele, ...»

Arveafkald

Arveafkald Arveafkald er, når en arving fraskriver sig retten til at arve, uanset om det sker før (afkald ...»

Indbotestamente

Indbotestamente Et indbotestamente er et uformelt dokument, hvor du kan bestemme, hvem der skal arve ...»

Fortsættelse af bopælsforældreskab og bopæl i Sverige

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 15. september 2021 Sagen er behandlet for lukkede døre. Det er forbudt ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af