Tvangsarv

Tvangsarv er den andel af arven efter dig, som du ikke selv kan bestemme over ved testamente.

Efterlader du dig tvangsarvinger, dvs. ægtefælle og/eller livsarvinger, er disse altid berettiget til tvangsarv.

Tvangsarven udgør 1/4 af din formue.

Hvis du har både ægtefælle og livsarvinger, deles tvangsarven med halvdelen til din ægtefælle og halvdelen til deling mellem dine børn.

Efterlader du dig hverken ægtefælle eller livsarvinger, kan du ved testamente bestemme over hele din formue.

45230020
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompetencer

Indsættelse af velgørende organisation i testamente (30 %-reglen)

Hvis du ønsker at tilgodese en velgørende organisation i dit testamente, kan du overveje at gøre brug ...»

Opdatering af testamente

Et testamente er et afgørende dokument, da testamentet beskriver, hvad der skal ske med dine ejendele, ...»

Legatar

Legatar En legatar er indsat i et testamente til at modtage et bestemt beløb eller en bestemt genstand ...»

Arveafkald

Arveafkald Arveafkald er, når en arving fraskriver sig retten til at arve, uanset om det sker før (afkald ...»

Højesteretsdom - Ejerandele, der var indsat i successionsrækkefølge, skulle ikke indgå i opgørelse af særbo efter afdøde

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. september 2021  Sag 111/2020    A (advokat Michael Serup, ...»

Skattemyndighederne skulle ikke respektere af værdiansættelse med grundlag i seneste off. vurdering og "15%'s-reglen"

HØJESTERETS KENDELSE afsagt den 18. oktober 2022 Sag 27777/2021     Boet efter A (adv. Svend Erik ...»

Vi er medlemmer af