Virksomhedsejer - ægtepagt

Som ejer af en virksomhed, er du ofte meget engagret i din virksomhed, og det kan derfor også have uoverskuelige konsekvenser, hvis virksomhedens værdier skal inddrages i din skilsmisse og bodeling. 

Men det er ikke kun i tilfælde af separation eller skilsmisse, at det kan have en økonomisk konsekvens for både dig og virksomheden, at der ikke er oprettet en ægtepagt om særeje. Hvis din ægtefælle dør som den første af jer, skal du som udgangspunkt dele halvdelen af din formue med din ægtefælles dødsbo - herunder også værdien af din virksomhed.

Ønsker du ikke dette, er det nødvendigt at oprette en ægtepagt, hvor virksomheden gøres til dit særeje.

Mange ejeraftaler indeholder i dag et krav om, at virksomheden skal sikres ved ægtepagt i medejernes ægteskaber, således at virksomheden kan videreføres, uanset medejernes private forhold.

Samspillet mellem din rolle som henholdsvis virksomhedsejer og ægtefælle kræver grundig overvejelse, da beslutningerne på begge områder kan have vidtrækkende konsekvenser for virksomheden, dig selv og din familie.

Hos PrivatretsAdvokaterne forstår vi, at oprettelse af en ægtepagt kræver grundig rådgivning af særligt virksomhedsejere. Vi har speciale indenfor netop ejerledere, hvorfor vi kan bistå dig med at sikre din virksomhed bedst muligt og samtidigt sikre din familie.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om din aktuelle situation på tlf. 45 23 00 20.

Ønsker du bistand til oprettelse af en ægtepagt, afregner vi som udgangspunkt efter anvendt tid efter gældende timesats.


Virksomhedsejer og fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er et dokument, som sikrer, at dine nærmeste kan hjælpe med at varetage dine interesser, ...»

Hvordan bliver en ægtepagt gyldig?

Efter dansk ret har ægtefæller som udgangspunkt formuefællesskab. Det betyder, at man som ægtefæller ...»

Formuefællesskab

Formuefællesskab Formuefællesskab eller delingsformue er den formueordning ægtefæller har, hvis de ikke ...»

Generationsskifte

Generationsskifte Generatonsskifte er, når en virksomhed overdrages til den næste i familien, f.eks. ...»

Ugyldig ægtepagt med rette slettet af tinglysningen

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 39/2019A(advokat Lise Høgh)modTinglysningsretten(selv)I ...»

Et vilkår i en ægtepagt om kompensation ugyldigt

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. august 2017 Sag 25/2017 (2. afdeling)   A (advokat D) mod B (advokat ...»

Vi er medlemmer af