Skilsmisse - Advokat

Privatretsadvokaterne er specialiseret i at håndtere skilsmisser og bistå med håndteringen af delingen af fællesboet. Vi hjælper dig med at skabe overblik og ro, så du kan komme igennem skilsmissen på en god og gennemskuelig måde.

Alt efter dine/jeres konkrete ønsker og behov bistår vi dig som din advokat med alle stadierne af skilsmisse og bodelingen, herunder vilkårsforhandlingen, fortolkning af eventuel ægtepagt, bodelingen, realisation af fast ejendom, og håndtering af eventuel virksomhed der indgår i fællesboet. 

Vi bistår naturligvis med at lave både bodelingsaftalen og boopgørelse og sikre, at du er involveret og med i hele processen.

Retsvirkningerne ved skilsmisse

Der vil være en række retsvirkninger ved en skilsmisse, som du skal være opmærksom på:

  • Fællesbo skal opgøres. Som udgangspunkt deles formuen ligeligt mellem dig og din ægtefælle
  • Pensionsopsparinger – Udgangspunktet er her, at hver part udtager egne rimelige pensioner
  • Arveretten efter hinanden bortfalder
  • Beslutning om der skal betales ægtefællebidrag
  • Beslutninger omkring børnene, herunder bopæl, eventuel forældremyndighed, samværs aftaler, og børnebidrag
  • Når skilsmissen er bevilliget, kan I hver især gifte jer igen

Hvad koster det?

Omkostningerne ved en skilsmisse kan virke uoverskuelige. Vi har gjort det mere overskueligt for dig, da du selv kan vælge, hvilken løsning der passer bedst til dig.

Prisen afhænger naturligvis af dine ønsker og behov, hvilken model du vælger samt det arbejde der i øvrigt måtte aftales imellem os.

Lille model

Mellemvej

Den store model

Efter den uformelle og gratis telefoniske drøftelse

vælger du en model, hvor du gør brug af vores viden

og erfaring – en hvor du ellers gør tingene selv.

Du kan altid bede os om at hjælpe dig med en eller flere delopgaver alligevel.

I den korte model gennemgår vi f.eks. forud for vores møde eventuelt ægtepagter og formueopgørelser.

Alt efter omfang af heraf, tager det typisk

1-1½ time at gennemgå det.

 

På mødet gennemgår vi mulighederne og konsekvenserne for separation og skilsmisse og ud fra oplysningerne gennemgår vi fællesboets fordeling samt de konkrete spørgsmål du i øvrigt måtte have.

Mødet tager typisk 1½-2 timer

 

Udover det indledende møde bistår vi efter

mødet med specifikke opgaver i bodelingen.

Du får naturligvis tilknyttet en fast advokat

som kender din sag og som du løbende kan

komme i kontakt med, når du har spørgsmål.

 

I den store model bistår vi dig undervejs i hele

processen, herunder under vilkårsforhandlingen, skilsmissesagen i enten Familieretshuset eller

Familieretten. Vi hjælper dig med delingen af

fællesboet og forhandlingerne med din tidligere

ægtefælle, vurdering af pensionerne, ægtefællebidrag

og værdiansættelse og eventuel overdragelse af

fast ejendom.

Omfanget af sagen afhænger af konfliktniveauet, kompleksiteten og i hvilken grad der f.eks. er

behov for bistand med forhandlinger ægtefællerne

imellem, fordeling af aktiver, bistand med

værdiansættelse eller realisation af fast ejendom

eller virksomhed, dybere fortolkning af ægtepagt.

Pris: Typisk 3 - 4 timer

Pris: Typisk 10 - 12 timer

Pris: Typisk fra 15 - 20 timer og opefter

Vores timepris udgør DKK 2.500 inklusive moms

Du er velkommen til at kontakte os på telefon 45 23 00 20 for en uformel drøftelse af din situation og dine ønsker og behov.

Udover den indledende og uforpligtende telefoniske drøftelse afregner vi som udgangspunkt efter anvendt tid, med en timepris på kr. 2.500 inkl. moms.


Nyt lovforslag om afskaffelse af tvungen refleksionsperiode ved skilsmisse

Ægtefæller med mindreårige børn har siden april 2019, været tvunget til at gennemgå en tvungen refleksionsperiode ...»

Skal du skilles ?

Uanset om det er efter eget eller din ægtefælles ønske, at jeres ægteskab skal ophæves, medfører en skilsmisse ...»

Ophørsdag

Ophørsdag Ophørsdagen er det tidspunkt, hvor ægtefællernes økonomiske fællesskab ophører. Medmindre andet ...»

Skilsmisse

Skilsmisse Ved skilsmisse ophører ægteskabet, og fællesboet skal deles. Hvis ægtefællerne er enige om, ...»

Fortsættelse af bopælsforældreskab og bopæl i Sverige

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 15. september 2021 Sagen er behandlet for lukkede døre. Det er forbudt ...»

Højesteretsdom - vurdering af arveudlagt ejendoms handelsværdi blev ikke imødekommet

HØJESTERETS KENDELSEafsagt mandag den 26. april 2021Sag 22/2020Boet efter A(advokat Simon Hauch)modSkattestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af