Advokatens rolle ved samejeoverenskomster

Køber man en fast ejendom i fællesskab med andre, bør man overveje at oprette en samejeoverenskomst/-aftale. En samejeaftale regulerer dels ejerforholdet men kan derudover også indeholde de aftaler, der dannes omkring samejet, hvem må bruge huset og hvornår, hvordan skal udgifterne til vedligeholdelse fordeles, og hvad skal der ske, hvis den ene part ikke ønsker at være med i fællesejet mere, mv.  

Behovet for en aftale omkring fællesejet består, uanset om der er tale om et fælles venne-sommerhus, en bolig for den ugifte samlevende familie med børn og generations-villaen.

Når en advokat berigtiger en ejendomshandel, hvor parterne enten ikke er gift, eller hvor det er klart, at der er tale om et sameje mellem flere parter, er advokatens rolle også at sørge for, at parterne er bekendte omkring mulighederne ved at lave klare aftaler omkring håndteringen og eventuelle afvikling af samejet.

Advokaten kan også blive inddraget undervejs i processen, hvor parterne bliver opmærksomme på behovet, og i den forbindelse kan advokaten bistå med udarbejdelse af aftalen. Advokatens rolle bliver her at sørge for, at parterne får drøftet de forskellige scenarier igennem og er bekendte med konsekvenserne ved aftalerne, samt at udarbejde de nødvendige dokumenter, herunder eventuel tinglysning af aftalen på ejendommens blad i tingbogen.

oooOooo


En samejeaftale eller en samejeoverenskomst er en vigtig disposition ved alle større fælleskøb, der gøres sammen med andre end ens egen ægtefælle. Hos PrivatretsAdvokaterne har vi speciale indenfor familie- og arveretten. Vi kan derfor hjælpe dig med at rådgive dig eller jer om de overvejelser og aftaler I bør indføje i en samejeoverenskomst. Vi rådgiver om de forskellige muligheder og sørger for, at de forskellige scenarier er gennemdrøftet.

Du er velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine behov for en samejeaftale. Vi afregner som udgangspunkt efter anvendt tid, til kr. 2.500 inkl. moms i timen. En standard samejeoverenskomst tager typisk omkring 3-4 timer, men afhængig af forløbet, kan tidsforbruget variere. 

Mette Beck Kofoed

Advokat

45 23 00 20
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Advokatens rolle ved bodeling

Når et ægtepar vælger at blive separeret eller skilt, skal deres økonomiske fællesskab også skilles, ...»

Advokatens rolle ved bolighandler

Når man har fundet den bolig, man ønsker at købe, er der en del formalia, der skal gennemføres, før man ...»

Advokatnøglen

Advokatnøglen er Advokatsamfundets landsdækkende database over alle advokater i Danmark. Man kan søge ...»

Generationsskifte

Generatonsskifte af en virksomhed bør altid planlægges i god tid. Skal virksomheden videreføres af næste ...»

Ægtefælleskifte - henvisning til bobehandler ved uenighed om et enkelt aktiv

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 26. juni 2019 Sag 210/2018 A(advokat Karen Marie Jespersen, beskikket) mod B(advokat ...»

Kære i faderskabssag - afslag på genoptagelse

H Ø J E S T E R E T S K E N D E L S E afsagt fredag den 29. marts 2019 Sag BS‐30204/2018‐HJRA(advokat ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )