Ægtepagt - virksomhedsejer

Er en eller begge af jer virksomhedsejer, bør I overveje hvad der skal ske med virksomheden/-erne, ved separation, skilsmisse eller død.

Er der ikke oprettet en ægtepagt om særeje for virksomheden, vil ejeren af virksomheden ved ægteskabets ophør - om det er ved separation, skilsmisse eller død - have ret til at udtage virksomheden, men virksomhedens handelsværdi skal inddrages i bodelingen, og den anden ægtefælle har ret til halvdelen af virksomhedens værdi, da delingsformuen skal deles ligeligt.

Dette kan være en stor belastning for såvel virksomhedsejeren, forretningspartnere og indirekte også for selve virksomheden. 

Såfremt virksomheden ejes sammen med andre, vil det være hensigtsmæssigt at diskutere særeje med de andre ejere, således at virksomheden vil være beskyttet ved uanset virksomhedsejernes private forhold. Det ses endvidere ofte, at der i ejeraftaler er krav om, at ejerne af virksomheden skal have ingået en ægtepagt om særeje for virksomheden.

Hvis du har et ønske om, at din virksomhed skal tilhøre dig og forblive din ved separation, skilsmisse og evt. død, bør du og din ægtefælle oprette en ægtepagt om særeje for virksomheden.

Den mest anvendte form for særeje er kombinationssæreje, som er en særejeform, hvor skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje kombineres. Dette for at beskytte både virksomheden i tilfælde af separation eller skilsmisse og din familie i tilfælde af din død.

Hos PrivatretsAdvokaterne forstår vi, at oprettelse af en ægtepagt kræver grundig rådgivning af særligt virksomhedsejere. Vi har speciale indenfor netop ejerledere, hvorfor vi kan bistå dig med at sikre din virksomhed bedst muligt og samtidigt sikre din familie.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om din aktuelle situation på tlf. 45 23 00 20.

Ønsker du bistand til oprettelse af en ægtepagt, afregner vi som udgangspunkt efter anvendt tid efter gældende timesats. 


Virksomhedsejer og fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er et dokument, som sikrer, at dine nærmeste kan hjælpe med at varetage dine interesser, ...»

Hvordan bliver en ægtepagt gyldig?

Efter dansk ret har ægtefæller som udgangspunkt formuefællesskab. Det betyder, at man som ægtefæller ...»

Formuefællesskab

Formuefællesskab Formuefællesskab eller delingsformue er den formueordning ægtefæller har, hvis de ikke ...»

Generationsskifte

Generationsskifte Generatonsskifte er, når en virksomhed overdrages til den næste i familien, f.eks. ...»

Ugyldig ægtepagt med rette slettet af tinglysningen

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 4. september 2019Sag 39/2019A(advokat Lise Høgh)modTinglysningsretten(selv)I ...»

Et vilkår i en ægtepagt om kompensation ugyldigt

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. august 2017 Sag 25/2017 (2. afdeling)   A (advokat D) mod B (advokat ...»

Vi er medlemmer af